Phòng chờ sân bay quốc tế

Hành trình trên không đẳng cấp của bạn bắt đầu trước khi bạn lên máy bay.
Xem dịch vụ và yêu cầu truy cập dành cho phòng chờ sân bay.

Danh sách phòng chờ Sakura, phòng chờ Hạng Nhất

Danh sách phòng chờ

Chú thích

 • Phòng chờ Hạng Nhất
 • Phòng chờ Sakura
 • Phòng chờ Hạng phổ thông

Nhật Bản

Bắc Mỹ / Hawaii

Châu Âu

Đông Á

Đông Nam Á / Trung Đông

Đảo Guam / Châu Đại Dương

Tiêu chí dựa trên Trạng thái thành viên

Hội viên JMB DIAMOND, JGC PREMIER, JMB SAPPHIRE, JAL Global Club (JGC) và hội viên JMB CRYSTAL có phiếu sử dụng phòng chờ có thể sử dụng phòng chờ tại sân bay khởi hành.

 • JMB DIAMOND
 • JGC PREMIER
 • JMB SAPPHIRE
 • JMB CRYSTAL
 • Câu lạc bộ JAL Global
 • *Tiêu chí vào phòng chờ của các sân bay có thể khác nhau, vui lòng xem trước tiêu chí sử dụng phòng chờ cho từng sân bay nội địa.

Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớiTiêu chí dựa trên Trạng thái thành viên

Tiêu chí dựa trên Hạng ghế trên máy bay

Bạn sẽ có thể sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay khởi hành tùy theo hạng khoang hành khách được nêu trong thẻ lên máy bay của bạn.

 • Hạng Nhất
 • Hạng Thương gia
 • Hạng Phổ thông đặc biệt
 • Hạng Phổ thông
 • *Vì phòng chờ bạn sử dụng và tiêu chí vào phòng chờ của các sân bay có thể khác nhau, vui lòng xem trước điều kiện sử dụng.

Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớiTiêu chí dựa trên Hạng ghế trên máy bay

Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớiDịch vụ phòng chờ cho hành khách nối chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa Nhật Bản.

Hành khách di chuyển trên chuyến bay đối tác oneworld và chuyến bay liên danh

Hành khách di chuyển trên chuyến bay liên danh

Nếu bạn di chuyển trên chuyến bay liên danh, vui lòng xem bên dưới.

 • *Không áp dụng cho hội viên JMB Crystal.

Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớiTrạng thái hội viên trên chuyến bay liên danh

Hành khách di chuyển trên chuyến bay đối tác oneworld

Nếu bạn di chuyển trên chuyến bay đối tác oneworld, vui lòng xem bên dưới.

Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớioneworld (Sử dụng phòng chờ)

Sử dụng phòng chờ