Dành cho khách hàng bay thường xuyên nhất của chúng tôi

Tích lũy điểm cho mỗi chuyến bay bạn thực hiện trên mạng lưới rộng khắp của chúng tôi. Những khách hàng bay thường xuyên đủ điều kiện nhận các dịch vụ đặc biệt dành riêng, giúp bạn tận hưởng chuyến du lịch của mình một cách trọn vẹn nhất.

Chương trình JMB FLY ON

Đối với mỗi chuyến bay đủ điều kiện, bạn sẽ tự động nhận được Điểm FLY ON ngoài số dặm bay. Dựa trên Điểm FLY ON nhận được khi bay hoặc số chuyến bay đủ điều kiện được thực hiện trong năm dương lịch trước đó, bạn sẽ đạt cấp độ hội viên FLY ON với các dịch vụ và lợi ích tương ứng cho cấp độ hội viên của mình.

Điều kiện cho Hội viên FLY ON

Cấp độ hội viên FLY ON, cùng với các dịch vụ và lợi ích liên quan, sẽ được xác định bằng số Điểm FLY ON đã tích lũy hoặc số chuyến bay đủ điều kiện được thực hiện trong năm dương lịch trước đó, từ tháng 1 đến tháng 12.

Câu lạc bộ JAL Global

Câu lạc bộ JAL Global (JGC) là câu lạc bộ độc quyền dành riêng để đáp ứng nhu cầu của những du khách nhiều trải nghiệm của chúng tôi.
Hội viên JMB đủ điều kiện đạt cấp độ JMB Sapphire hoặc JMB Diamond sẽ được mời tham gia JGC khi thanh toán phí hàng năm.

Số dặm trọn đời JGC

Số dặm trọn đời của Câu lạc bộ JAL Global (JGC) là một chương trình tích lũy dặm bay trọn đời dành cho các hội viên JGC được cung cấp trong cam kết liên tục của chúng tôi, nhằm thể hiện lòng biết ơn sự ủng hộ của bạn trong nhiều năm và tiếp tục hỗ trợ nhu cầu bay của bạn với tư cách là hãng hàng không ưa thích.