JMB SAPPHIRE

JMB SAPPHIRE

JMB Sapphire được trao cho các hội viên JMB đáp ứng một trong các tiêu chí sau về các chuyến bay của JAL Group và liên minh oneworld khởi hành trong năm dương lịch trước đó từ tháng 1 đến tháng 12:

 • Hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 50.000 Điểm FLY ON (bao gồm 25.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group), hoặc
 • Hội viên JMB đã đạt được ít nhất 50 chuyến bay (bao gồm ít nhất 25 chuyến bay của JAL Group) và 15.000 Điểm FLY ON
 • Chỉ các chuyến bay mà bạn sử dụng với giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB mới được tính vào tổng số chuyến bay đủ điều kiện để đạt cấp độ FLY ON.
 • Các dịch vụ JMB Sapphire không được sử dụng cùng với các dịch vụ của Câu lạc bộ JAL Global.
 • Xin lưu ý rằng các dịch vụ được cung cấp có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Cấp độ hội viên oneworld

Hội viên JMB FLY ON cũng sẽ nhận được các dịch vụ đặc biệt với các hãng hàng không của liên minh oneworld.

Sapphire

Hội viên JMB Sapphire sẽ có thể tận hưởng dịch vụ Sapphire của oneworld.

Thời gian sử dụng dịch vụ

Dịch vụ thứ nhất

Các hội viên có thể sử dụng các dịch vụ từ khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ hai

Các dịch vụ được áp dụng cho hội viên khi nhận được thẻ cấp độ FLY ON hoặc cấp độ hội viên của bạn được thể hiện trong ứng dụng JAL cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ ba

Các dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo khi đạt cấp độ hội viên

 • Các dịch vụ thứ ba chỉ áp dụng cho các hội viên JMB Diamond và JGC Premier.
 • Tất cả các dịch vụ sẽ được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên.

Please scroll horizontally.

Bộ phận Đặt vé chuyên dụng

Các hội viên JMB Sapphire được mời sử dụng Bộ phận Đặt vé SAPPHIRE chuyên dụng để đặt vé máy bay của các hãng hàng không thuộc JAL Group.

 • Vui lòng xem mặt sau của Thẻ tư cách hội viên của bạn để biết chi tiết bộ phận đặt vé chuyên dụng.
 • Nếu bạn đăng ký với một khu vực khác ngoài Nhật Bản, vui lòng liên hệ với Trung tâm JMB của khu vực hội viên của bạn.

Danh sách chờ ưu tiên

Khi chuyến bay của JAL Group bạn muốn đặt đã được đặt hết, bạn sẽ nhận được quyền ưu tiên trong danh sách chờ dựa trên loại giá vé của bạn.
Đối với các chuyến bay đã đặt hết chỗ của các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld, danh sách chờ ưu tiên cũng sẽ được áp dụng tại Bộ phận đặt vé của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld tương ứng.

 • Chỉ áp dụng khi bay với giá vé cho phép đặt danh sách chờ.
 • Yêu cầu trong danh sách chờ cho các chuyến bay nội địa có thể được chấp nhận cho đến 24 giờ trước khi chuyến bay khởi hành.

Dịch vụ chỉ định trước chỗ ngồi phía trước

Hội viên đủ điều kiện có thể được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi phía trước khi đặt các chuyến bay của JAL Group.

Cách yêu cầu dịch vụ này Trên trang web của JAL
Đặt chỗ và thông tin dành cho người nói tiếng Anh (qua điện thoại)
Tại quầy sân bay/thành phố
Thời gian yêu cầu Chuyến bay nội địa
Dịch vụ được cung cấp từ ngày bắt đầu đặt chỗ cho đến 48 giờ trước khi chuyến bay khởi hành.
Chuyến bay quốc tế
Yêu cầu được chấp nhận từ ngày bắt đầu đặt chỗ cho đến 24 giờ trước khi chuyến bay khởi hành.
* Xin lưu ý rằng các yêu cầu lựa chọn chỗ ngồi cũng sẽ được chấp nhận đối với bất kỳ chỗ ngồi phía trước nào vẫn còn trống sau khi kết thúc thời gian yêu cầu.
Lưu ý
 • Chỉ áp dụng khi bay với giá vé cho phép chỉ định trước chỗ ngồi phía trước.
 • Yêu cầu chỉ định chỗ ngồi cũng sẽ được chấp nhận cho những người đồng hành với bạn trong cùng một hồ sơ đặt chỗ.
 • Ghế trống dành để chỉ định chỗ ngồi trước được xác định theo loại giá vé đã mua và cấp độ hội viên của khách hàng.
  Việc chỉ định chỗ ngồi của bạn có thể được điều chỉnh nếu cấp độ hội viên JMB FLY ON của bạn thay đổi trước khi chuyến bay sử dụng dịch vụ này khởi hành.
 • Số lượng chỗ ngồi phía trước có hạn và có thể không có sẵn để lựa chọn chỗ ngồi tùy thuộc vào loại máy bay được sử dụng.
 • Không áp dụng khi bay trên các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác.

Please scroll horizontally.