Chương trình FLY ON

Lưu ý

Alaska Airlines sẽ tham gia liên minh oneworld vào ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Chương trình FLY ON là gì?

Chương trình FLY ON được thiết kế dành cho những hành khách thường xuyên nhất của chúng tôi.
Đối với mỗi chuyến bay đủ điều kiện, bạn sẽ được tự động nhận Điểm FLY ON ngoài số dặm bay. Dựa trên Điểm FLY ON nhận được khi bay hoặc số chuyến bay đủ điều kiện được thực hiện trong năm dương lịch trước đó, bạn sẽ đạt cấp độ hội viên FLY ON với các dịch vụ và lợi ích tương ứng cho hạng hội viên của mình.

Hội viên FLY ON

Đối với mỗi chuyến bay đủ điều kiện, bạn sẽ được nhận Điểm FLY ON ngoài số dặm bay.
Cấp độ hội viên FLY ON, cùng với các dịch vụ và lợi ích liên quan, sẽ được xác định bằng số Điểm FLY ON đã tích lũy hoặc số chuyến bay đủ điều kiện được thực hiện trong năm dương lịch trước đó, từ tháng 1 đến tháng 12.

STEP1

Lên máy bay

Bay cùng JAL Group*1 hoặc bất kỳ hãng hàng không nào thuộc liên minh oneworld*2

STEP2

Số dặm bay

Số dặm bay được tích lũy theo giá vé đã mua.

STEP3

Tích lũy Điểm FLY ON→Đạt cấp độ hội viên FLY ON/Tích lũy số dặm bay→Đổi dặm để nhận các phần thưởng

Tích lũy Điểm FLY ON

Điểm FLY ON được tính và ghi có tự động dựa trên số dặm bay.

Đạt cấp độ hội viên FLY ON

Cấp độ hội viên FLY ON sẽ được xác định bằng Điểm FLY ON đã tích lũy hoặc số chuyến bay đủ điều kiện được thực hiện trong năm dương lịch trước đó.

Tích lũy số dặm bay

Số dặm bay được ghi có vào tài khoản JMB của hội viên khi thực hiện chuyến bay.

Đổi dặm lấy thưởng

Bạn có thể đổi số dặm của mình để nhận vé thưởng hoặc các phần thưởng khác.

Các hãng hàng không thuộc JAL Group Japan Airlines (JAL), Japan Transocean Air (JTA), Ryukyu Air Commuter (RAC)
Các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld Alaska Airlines (AS), American Airlines (AA), British Airways (BA), Cathay Pacific (CX), Finnair (AY), Iberia (IB), Malaysia Airlines (MH), Qantas (QF), Qatar Airways (QR), Royal Air Marco (AT), Royal Jordanian (RJ), S7 Airlines (S7), SriLankan Airlines (UL)
 1. Để tích lũy Điểm FLY ON, các chuyến bay của JAL Group (bao gồm các chuyến bay liên danh do hãng hàng không khác khai thác) phải được bay với giá vé đủ điều kiện để tích lũy dặm bay JMB và số dặm bay liên quan phải được ghi có vào tài khoản JMB của bạn.
 2. Các chuyến bay của các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld phải bay với giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB và số dặm bay liên quan phải được ghi có vào tài khoản JMB của bạn.
 3. JGC Premier chỉ áp dụng cho các hội viên Câu lạc bộ JAL Global (JGC).
 • Điểm FLY ON khác với số dặm bay được dùng để đổi lấy vé thưởng và các phần thưởng JMB khác.
 • Số dặm thưởng tích lũy được từ chương trình khuyến mãi, số dặm quy đổi từ mua sắm, số dặm quy đổi từ lưu trú khách sạn, số dặm bay với các hãng hàng không đối tác không thuộc liên minh oneworld và số dặm tích lũy được từ các đối tác JMB không được tính để đạt cấp độ hội viên FLY ON.

Điểm FLY ON

Điểm FLY ON dựa trên số dặm bay.

Số dặm bay
Số dặm bay được tính dựa trên số dặm theo chặng bay được quy định cho (các) chặng bay đã đi và tỷ lệ tích lũy cho hạng đặt chỗ và giá vé của vé đã mua.

Tỷ lệ chuyển đổi Điểm FLY ON
Chuyến bay nội địa Nhật Bản: Điểm FLY ON × 2
Chuyến bay của JAL nối tiếp Nhật Bản với châu Á, châu Đại Dương hoặc Vladivostok: Điểm FLY ON × 1,5
Tất cả các chuyến bay quốc tế khác: Điểm FLY ON × 1

Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay
Khi bay cùng với JAL Group, bạn sẽ nhận được Điểm thưởng FLY ON tùy theo giá vé đã mua.

Tính Điểm FLY ON của bạn

Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay

Bạn sẽ nhận được thêm tối đa 400 Điểm thưởng FLY ON dựa trên giá vé thực tế đã thanh toán cho mỗi chuyến bay.
Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay hiện được áp dụng cho tất cả giá vé đủ điều kiện bất kể chương trình khuyến mãi.

Các chuyến bay nội địa Nhật Bản của JAL Group

Giá vé Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay

Giá vé thường, giá vé trẻ em, giá vé khứ hồi,
JAL Business KIPPU, e Business, giá vé tiết kiệm dành cho cổ đông, giảm giá cho người khuyết tật, giá vé tiết kiệm dành cho người chăm sóc,
Tokubin 1, Tokubin 3, Tokubin 7, Tokubin 21, giá vé khứ hồi từ đảo xa, giá vé khứ hồi RAC, v.v.

400 điểm
Quá cảnh đặc biệt, giá vé trẻ em khi quá cảnh đặc biệt,
Giảm giá cho người khuyết tật khi quá cảnh đặc biệt, giá vé quá cảnh 7
200 điểm
Sakitoku, Super Sakitoku, Ultra SAKITOKU, Senior Citizen Stand-by, Sky Mate Stand-by, Vé thưởng JMB, Người đồng hành của JMB, giá vé quá cảnh 28, Giá vé du lịch trọn gói dành cho cá nhân,Giá vé giảm giá theo nhóm, v.v. 0 điểm

Chuyến bay quốc tế của JAL

Giá vé Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay

Giá vé với hạng đặt chỗ「F」「A」「J」「C」「D」「X」「I」「W」「R」「E」*「Y」「B」「H」「K」「M」「L」「V」「S」được in trong cột HẠNG ĐẶT CHỖ trên vé.
*Không áp dụng cho chuyến du lịch trọn gói.

400 điểm
Giá vé không phải ở trên (Giá vé du lịch trọn gói dành cho cá nhân, v.v.) 0 điểm
 • (Khởi hành trước hoặc vào ngày 31 tháng 1 năm 2021) Đối với các chặng bay nội địa Nhật Bản được bao gồm trong vé quốc tế sẽ áp dụng khuyến mãi nếu giá vé sử dụng đủ điều kiện để tích lũy dặm bay.
  (Khởi hành sau hoặc vào ngày 1 tháng 2 năm 2021) Đối với các chặng bay nội địa Nhật Bản được bao gồm trong vé quốc tế đủ điều kiện tích lũy dặm bay, Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay được tính dựa theo hạng đặt chỗ như sau.
Các hạng đặt chỗ được áp dụng Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay
Y 400 điểm
H 400 điểm
M 400 điểm
E 0 điểm
O 0 điểm
G 0 điểm
 • Các chuyến bay sử dụng bằng vé thưởng sẽ không đủ điều kiện.

Thời hạn hiệu lực của hội viên FLY ON

Thời hạn hiệu lực của dịch vụ sẽ tùy thuộc vào dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Tất cả các dịch vụ dưới đây sẽ được áp dụng đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên.

Dịch vụ thứ nhất

Các dịch vụ được áp dụng cho các hội viên khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên
Thưởng dặm bay, dịch vụ đặt chỗ, v.v.

Dịch vụ thứ hai

Các dịch vụ được áp dụng cho các hội viên khi nhận được thẻ hội viên FLY ON hoặc cấp độ hội viên của bạn được thể hiện trong ứng dụng JAL
Dịch vụ sân bay, các dịch vụ yêu cầu hội viên phải xuất trình cấp độ hội viên, v.v.

Dịch vụ thứ ba

Các dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo khi đạt cấp độ hội viên
*Các dịch vụ thứ ba chỉ áp dụng cho các hội viên Diamond và JGC Premier.

 • Ngày đạt cấp độ hội viên FLY ON là ngày hội viên đáp ứng các tiêu chuẩn để đạt cấp đô hội viên dựa trên Điểm FLY ON được cộng vào tài khoản JMB của hội viên hoặc số lượng chuyến bay được thực hiện trong một năm dương lịch từ tháng 1 đến tháng 12.

Nâng cấp cấp độ hội viên

Ngay khi bạn đạt đến số Điểm FLY ON cần có hoặc số lượng chuyến bay cần thiết đủ điều kiện để đạt cấp độ hội viên FLY ON cao hơn trong cùng năm dương lịch, bạn sẽ nhận được thẻ hội viên FLY ON từ khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên mới, thẻ này sẽ kích hoạt một số dịch vụ dành cho cấp độ hội viên FLY ON cao hơn. Nâng cấp cấp độ hội viên chỉ hợp lệ khi nâng lên cấp độ hội viên cao hơn trong một năm dương lịch.
Xin lưu ý rằng việc nâng cấp cấp độ hội viên không áp dụng khi bạn duy trì cùng cấp độ hội viên (chẳng hạn như JMB Crystal sang JMB Crystal).

 • Điểm FLY ON sẽ được đặt lại về mức 0 mỗi năm dương lịch.