Chương trình FLY ON

Chương trình FLY ON là gì?

Chương trình FLY ON được thiết kế dành cho những hành khách thường xuyên nhất của chúng tôi.
Đối với mỗi chuyến bay đủ điều kiện, bạn sẽ được tự động nhận Điểm FLY ON ngoài số dặm bay. Dựa trên Điểm FLY ON nhận được khi bay hoặc số chuyến bay đủ điều kiện được thực hiện trong năm dương lịch trước đó, bạn sẽ đạt cấp độ hội viên FLY ON với các dịch vụ và lợi ích tương ứng cho hạng hội viên của mình.

Hội viên FLY ON

Đối với mỗi chuyến bay đủ điều kiện, bạn sẽ được nhận Điểm FLY ON ngoài số dặm bay.
Cấp độ hội viên FLY ON, cùng với các dịch vụ và lợi ích liên quan, sẽ được xác định bằng số Điểm FLY ON đã tích lũy hoặc số chuyến bay đủ điều kiện được thực hiện trong năm dương lịch trước đó, từ tháng 1 đến tháng 12.

STEP1

Lên máy bay

Bay cùng JAL Group*1 hoặc bất kỳ hãng hàng không nào thuộc liên minh oneworld*2

STEP2

Số dặm bay

Số dặm bay được tích lũy theo giá vé đã mua.

STEP3

Tích lũy Điểm FLY ON→Đạt cấp độ hội viên FLY ON/Tích lũy số dặm bay→Đổi dặm để nhận các phần thưởng

Tích lũy Điểm FLY ON

Điểm FLY ON được tính và ghi có tự động dựa trên số dặm bay.

Đạt cấp độ hội viên FLY ON

Cấp độ hội viên FLY ON sẽ được xác định bằng Điểm FLY ON đã tích lũy hoặc số chuyến bay đủ điều kiện được thực hiện trong năm dương lịch trước đó.

Tích lũy số dặm bay

Số dặm bay được ghi có vào tài khoản JMB của hội viên khi thực hiện chuyến bay.

Đổi dặm lấy thưởng

Bạn có thể đổi số dặm của mình để nhận vé thưởng hoặc các phần thưởng khác.

Các hãng hàng không thuộc JAL Group Japan Airlines (JAL), Japan Transocean Air (JTA), Ryukyu Air Commuter (RAC)
Các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld Alaska Airlines (AS), American Airlines (AA), British Airways (BA), Cathay Pacific (CX), Finnair (AY), Iberia (IB), Malaysia Airlines (MH), Qantas (QF), Qatar Airways (QR), Royal Air Maroc (AT), Royal Jordanian (RJ), S7 Airlines (S7), SriLankan Airlines (UL)
  1. Để tích lũy Điểm FLY ON, các chuyến bay của JAL Group (bao gồm các chuyến bay liên danh do hãng hàng không khác khai thác) phải được bay với giá vé đủ điều kiện để tích lũy dặm bay JMB và số dặm bay liên quan phải được ghi có vào tài khoản JMB của bạn.
  2. Các chuyến bay của các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld phải bay với giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB và số dặm bay liên quan phải được ghi có vào tài khoản JMB của bạn.
  3. JGC Premier chỉ áp dụng cho các hội viên Câu lạc bộ JAL Global (JGC).
  • Điểm FLY ON khác với số dặm bay được dùng để đổi lấy vé thưởng và các phần thưởng JMB khác.
  • Số dặm thưởng tích lũy được từ chương trình khuyến mãi, số dặm quy đổi từ mua sắm, số dặm quy đổi từ lưu trú khách sạn, số dặm bay với các hãng hàng không đối tác không thuộc liên minh oneworld và số dặm tích lũy được từ các đối tác JMB không được tính để đạt cấp độ hội viên FLY ON.

Điểm FLY ON

Điểm FLY ON dựa trên số dặm bay.

Số dặm bay
Số dặm bay được tính dựa trên số dặm theo chặng bay được quy định cho (các) chặng bay đã đi và tỷ lệ tích lũy cho hạng đặt chỗ và giá vé của vé đã mua.

Tỷ lệ chuyển đổi Điểm FLY ON
Chuyến bay nội địa Nhật Bản: Điểm FLY ON × 2
Chuyến bay của JAL nối tiếp Nhật Bản với châu Á, châu Đại Dương hoặc Vladivostok: Điểm FLY ON × 1,5
Tất cả các chuyến bay quốc tế khác: Điểm FLY ON × 1

Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay
Khi bay cùng với JAL Group, bạn sẽ nhận được Điểm thưởng FLY ON tùy theo giá vé đã mua.

Tính Điểm FLY ON của bạn

Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay

Bạn sẽ nhận được thêm tối đa 400 Điểm thưởng FLY ON dựa trên giá vé thực tế đã thanh toán cho mỗi chuyến bay.
Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay hiện được áp dụng cho tất cả giá vé đủ điều kiện bất kể chương trình khuyến mãi.

  • Các chuyến bay di chuyển sử dụng vé thưởng sẽ không đủ điều kiện.

Các chuyến bay nội địa Nhật Bản của JAL Group

Giá vé Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay

Gói linh hoạt, Gói linh hoạt JAL CARD, Gói linh hoạt cho doanh nghiệp, Gói linh hoạt cho đảo xa, Gói linh hoạt cho đường bay cụ thể, Giá vé tiết kiệm dành cho cổ đông

400 điểm
Gói tiết kiệm, Gói tiết kiệm đặc biệt, Gói tiết kiệm khứ hồi 200 điểm
Khuyến mãi, Giá vé Sky Mate, Giá vé dành cho người cao tuổi, vé thưởng, giá vé chuyến đi trọn gói cho cá nhân, giá vé chuyến đi trọn gói, giá vé giảm giá theo nhóm, giá vé giảm giá cho chương trình đào tạo tại trường, v.v. 0 điểm
  • Khi di chuyển bằng giá vé chuyển tiếp, bạn sẽ nhận được Điểm FLY ON cho mỗi chặng bay liên quan.

Chuyến bay quốc tế của JAL

Hạng đặt chỗ Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay

「F」「A」「J」「C」「D」「X」「I」「W」「R」「E」「Y」「B」「H」「K」「M」「L」「V」「S」
* Không đủ điều kiện cho giá vé được liệt kê là không đủ điều kiện dưới đây.

400 điểm
・Hạng đặt chỗ không được liệt kê ở trên
・Giá vé không đủ điều kiện
(khi di chuyển bằng giá vé du lịch trọn gói dành cho cá nhân (chẳng hạn như các tour du lịch trọn gói), giá vé du lịch trọn gói dành cho đoàn, hoặc hồ sơ đoàn và khi di chuyển bằng vé thưởng hoặc giá vé không đủ điều kiện để tích lũy số dặm)
0 điểm
  • Đối với các chặng bay nội địa Nhật Bản được tính vào vé quốc tế đủ điều kiện tích lũy dặm bay, Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay được tính theo hạng ghế đặt trước như trình bày dưới đây.
Các hạng ghế đặt trước được áp dụng Điểm thưởng FLY ON từ chuyến bay

F / A / J / C / D / I / X / Y / B / H / K / M
* Không đủ điều kiện cho giá vé được liệt kê là không đủ điều kiện dưới đây.

400 điểm
・Hạng đặt chỗ không được liệt kê ở trên
・Giá vé không đủ điều kiện
(khi di chuyển bằng giá vé du lịch trọn gói dành cho cá nhân (chẳng hạn như các tour du lịch trọn gói), giá vé du lịch trọn gói dành cho đoàn, hoặc hồ sơ đoàn và khi di chuyển bằng vé thưởng hoặc giá vé không đủ điều kiện để tích lũy số dặm)
0 điểm

Thời hạn hiệu lực của hội viên FLY ON

Thời hạn hiệu lực của dịch vụ sẽ tùy thuộc vào dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Tất cả các dịch vụ dưới đây sẽ được áp dụng đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên.

Dịch vụ thứ nhất

Các dịch vụ được áp dụng cho các hội viên khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên
Thưởng dặm bay, dịch vụ đặt chỗ, v.v.

Dịch vụ thứ hai

Các dịch vụ được áp dụng cho các hội viên khi nhận được thẻ hội viên FLY ON hoặc cấp độ hội viên của bạn được thể hiện trong ứng dụng JAL
Dịch vụ sân bay, các dịch vụ yêu cầu hội viên phải xuất trình cấp độ hội viên, v.v.

Dịch vụ thứ ba

Các dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo khi đạt cấp độ hội viên
*Các dịch vụ thứ ba chỉ áp dụng cho các hội viên Diamond và JGC Premier.

  • Ngày đạt cấp độ hội viên FLY ON là ngày hội viên đáp ứng các tiêu chuẩn để đạt cấp đô hội viên dựa trên Điểm FLY ON được cộng vào tài khoản JMB của hội viên hoặc số lượng chuyến bay được thực hiện trong một năm dương lịch từ tháng 1 đến tháng 12.

Nâng cấp cấp độ hội viên

Ngay khi bạn đạt đến số Điểm FLY ON cần có hoặc số lượng chuyến bay cần thiết đủ điều kiện để đạt cấp độ hội viên FLY ON cao hơn trong cùng năm dương lịch, bạn sẽ nhận được thẻ hội viên FLY ON từ khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên mới, thẻ này sẽ kích hoạt một số dịch vụ dành cho cấp độ hội viên FLY ON cao hơn. Nâng cấp cấp độ hội viên chỉ hợp lệ khi nâng lên cấp độ hội viên cao hơn trong một năm dương lịch.
Xin lưu ý rằng việc nâng cấp cấp độ hội viên không áp dụng khi bạn duy trì cùng cấp độ hội viên (chẳng hạn như JMB Crystal sang JMB Crystal).

  • Điểm FLY ON sẽ được đặt lại về mức 0 mỗi năm dương lịch.