Sử dụng phòng chờ tại sân bay

Tiêu chí dựa trên cấp độ hội viên

Dịch vụ sử dụng phòng chờ tại sân bay

Để sử dụng phòng chờ, vui lòng xuất trình thẻ cấp độ hội viên hoặc màn hình ứng dụng JAL sau khi đăng nhập để xác minh cấp độ hội viên hiện tại của bạn.

Hội viên JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire, Câu lạc bộ JAL Global

Xuất trình xác minh cấp độ hội viên hiện tại của bạn

Quyền sử dụng phòng chờ cho hội viên đạt chuẩn và một người đi cùng

Xuất trình xác minh cấp độ hội viên hiện tại của bạn cùng với hai phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ (được xuất đổi từ dặm bay)

Quyền sử dụng phòng chờ dành cho hội viên đạt chuẩn và một người đi cùng, cùng với hai người đi cùng khác khi xuất trình hai phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ

Hội viên JMB Crystal

Xuất trình xác minh cấp độ hội viên hiện tại của bạn cùng với một phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ (được xuất đổi từ dặm bay)

Quyền sử dụng phòng chờ chỉ dành cho hội viên đạt chuẩn

Cách sử dụng phòng chờ

Chuyến bay nội địa

Để vào phòng chờ, hãy quét mã vạch hoặc thẻ IC trên máy đọc mã vạch ở lối vào phòng chờ. Nếu bạn muốn dùng phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ, vui lòng xuất trình phiếu này cho nhân viên phòng chờ tại sân bay.

 • Để sử dụng phòng chờ khi thực hiện chuyến bay liên danh do Fuji Dream Airlines (FDA) hoặc Amakusa Airlines (AMX) khai thác, bạn cần lấy thẻ lên máy bay tại quầy làm thủ tục để xuất trình cho nhân viên phòng chờ tại sân bay.
 • Tại các phòng chờ không có máy đọc mã vạch, vui lòng xuất trình xác minh cấp độ hội viên hiện tại và thẻ lên máy bay (hoặc phiếu thông tin lên máy bay) tại lối vào phòng chờ.

Chuyến bay quốc tế

Hội viên JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire và Câu lạc bộ JAL Global có thể sử dụng phòng chờ tại sân bay khởi hành.
Vui lòng xuất trình xác minh cấp độ hội viên hiện tại của bạn và thẻ lên máy bay để sử dụng phòng chờ.

 • Khi muốn dùng phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ cho người đi cùng, vui lòng xuất trình phiếu này cho nhân viên phòng chờ sân bay tại lối vào phòng chờ. Tại các sân bay bên ngoài Nhật Bản, vui lòng xuất trình phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ cho những người đi cùng tại quầy làm thủ tục nếu bạn muốn sử dụng phòng chờ không phải Phòng chờ Sakura.
 • Ngay cả khi xuất trình thẻ hội viên JGC và xác minh cấp độ hội viên hiện tại của mình, bạn vẫn sẽ không thể sử dụng phòng chờ nếu vượt quá số lượng khách cho phép.
 • Phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ được xuất đổi từ dặm bay không được dùng để sử dụng phòng chờ Diamond Premier, phòng chờ Hạng Nhất của JAL và các phòng chờ ở các sân bay nhất định khác.

Các đường bay và giá vé hợp lệ để sử dụng phòng chờ JAL

Phòng chờ tại sân bay quốc tế Phòng chờ tại sân bay nội địa Nhật Bản
Đường bay đủ điều kiện Các đường bay quốc tế của JAL Các đường bay nội địa của JAL Group
Giá vé đủ điều kiện Tất cả giá vé (bao gồm vé thưởng)
 • Quyền sử dụng phòng chờ không áp dụng cho hội viên đạt chuẩn và người đi cùng khi bay trên các chuyến bay sau đây:
 • Các chuyến bay không do các hãng hàng không thuộc JAL Group khai thác.
 • Các chuyến bay liên danh do JAL khai thác mang số hiệu chuyến bay của hãng hàng không khác.
 • Các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác mang số hiệu chuyến bay của JAL (Một số trường hợp ngoại lệ áp dụng cho một số chuyến bay và sân bay nhất định. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các dịch vụ được cung cấp trên các chuyến bay liên danh.)
 • Dịch vụ sử dụng phòng chờ có thể bị hạn chế về sức chứa. Dịch vụ sử dụng phòng chờ không áp dụng tại sân bay điểm đến. Phòng chờ mở theo giờ khởi hành.

Quyền sử dụng phòng chờ oneworld

Hội viên có cấp độ hội viên tương đương với Emerald hoặc Sapphire của oneworld có thể sử dụng bất kỳ phòng chờ nào trong số 600 phòng chờ do các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld cung cấp khi khởi hành trên chuyến bay của hãng hàng không thành viên oneworld.

 • Vui lòng xuất trình xác minh cấp độ hội viên oneworld và thẻ lên máy bay để sử dụng phòng chờ. Hội viên đạt chuẩn và một người đi cùng có thể sử dụng phòng chờ.
 • Để biết thêm thông tin về các phòng chờ được áp dụng khi bay trên các chuyến bay của các hãng hàng không thành viên liên minh oneworld, vui lòng hỏi nhân viên sân bay của hãng hàng không tương ứng tại thời điểm làm thủ tục.
 • Không thể dùng phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ để sử dụng phòng chờ.
 • Hội viên xuất trình xác minh cấp độ hội viên tương đương với Ruby của oneworld không thể sử dụng phòng chờ.
 • Vào thời kỳ cao điểm, việc sử dụng một số phòng chờ nhất định có thể bị hạn chế do hạn chế về sức chứa.
  Quyền sử dụng phòng chờ chỉ được áp dụng vào ngày khởi hành khi chuyến bay của bạn là với một hãng hàng không thành viên oneworld.
  Đôi khi, quyền sử dụng một số phòng chờ do bên thứ ba điều hành thay mặt cho các hãng hàng không thành viên oneworld có thể bị hạn chế.
  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Sử dụng phòng chờ oneworld.

Các giới hạn phòng chờ tại sân bay

 • Hành khách phải xuất trình (1) thẻ cấp độ hội viên hoặc màn hình ứng dụng JAL sau khi đăng nhập và (2) thẻ lên máy bay (hoặc phiếu thông tin lên máy bay) để sử dụng phòng chờ tại sân bay. Tại một số sân bay, hành khách có thể được yêu cầu lấy phiếu sử dụng phòng chờ tại quầy làm thủ tục. Để biết thêm thông tin, vui lòng hỏi nhân viên ở quầy làm thủ tục tại sân bay.
 • Bạn có thể tìm thêm thông tin về sân bay có dịch vụ sử dụng phòng chờ cho người đi cùng tại các liên kết sau đây:
 • Tối đa bốn hành khách (bao gồm cả hội viên đạt chuẩn) được phép vào một phòng chờ một lần. Quyền sử dụng phòng chờ tại sân bay được giới hạn ở tối đa ba người đi cùng đối với mỗi hội viên đạt chuẩn (tổng cộng tối đa bốn hành khách), bao gồm một người đi cùng được chấp nhận khi xuất trình thẻ DIAMOND, SAPPHIRE hoặc JGC PREMIER và hai người đi cùng được chấp nhận khi xuất trình hai phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ.
 • Chủ thẻ có cấp độ đạt chuẩn phải đi cùng với người đi cùng của họ khi vào phòng chờ. Người đi cùng được định nghĩa là hành khách khởi hành trên chuyến bay của JAL Group cùng ngày với hội viên đạt chuẩn. Người đi cùng không bắt buộc phải đi cùng chuyến bay với hội viên đạt chuẩn.
 • Trẻ em từ ba tuổi trở lên (trên chuyến bay nội địa Nhật Bản) hoặc từ hai tuổi trở lên (trên chuyến bay quốc tế) được tính là một người đi cùng.
 • Tại một số sân bay, hành khách có thể cần có yêu cầu sử dụng phòng chờ tại quầy làm thủ tục trước khi vào phòng chờ.