Núi Phú Sĩ

Cuộc phiêu lưu đang chờ

Hãy bay cùng chúng tôi và thực hiện một chuyến đi của cuộc đời

Núi Phú Sĩ với Chùa Chureito ở Tỉnh Yamanashi