Đăng ký

Hội viên JMB đủ điều đạt cấp độ JMB Sapphire hoặc JMB Diamond sẽ được mời tham gia một câu lạc bộ độc quyền được thiết kế để phục vụ nhu cầu của những hành khách giàu kinh nghiệm nhất.

Lưu ý

Như một biện pháp đặc biệt để ứng phó với COVID-19, chúng tôi sẽ miễn phí hội viên JGC hàng năm là 5.000 dặm đối với năm dịch vụ 2021 (gia hạn hội viên vào tháng 3 năm 2021).

Các tiêu chuẩn để trở thành hội viên Câu lạc bộ JAL Global

Hội viên JMB đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây có thể trở thành hội viên Câu lạc bộ JAL Global (JGC):

 • Phải tích lũy ít nhất 50.000 Điểm FLY ON (bao gồm 25.000 Điểm FLY ON cho các chuyến bay của JAL Group) hoặc tích lũy ít nhất 50 chuyến bay (bao gồm 25 chuyến bay của JAL Group) và 15.000 Điểm FLY ON trong năm dương lịch trước đó, từ tháng 1 đến tháng 12. Điểm FLY ON được tích lũy khi bay trên các chuyến bay của liên minh oneworld hoặc JAL Group có giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB và
 • Phải tuân thủ Quy tắc dành cho hội viên Câu lạc bộ JAL Global.
 • Nhân viên của các hãng hàng không hoặc các công ty liên quan của họ không đủ điều kiện để trở thành hội viên JGC.
 • Đơn đăng ký JGC phải được gửi trong thời hạn hiệu lực của hội viên JMB Sapphire hoặc JMB Diamond. Xin lưu ý rằng thư mời hội viên có thể không được gửi trong một số trường hợp.
 • Bạn có thể tìm thêm thông tin về chương trình FLY ON tại liên kết bên dưới.

Thời hạn đăng ký: Vui lòng gửi đơn đăng ký JGC trong thời hạn hiệu lực của hội viên JMB Sapphire hoặc JMB Diamond.

 • Sau khi quá trình đăng ký hoàn tất, bạn sẽ được đăng ký là hội viên Câu lạc bộ JAL Global. Tư cách hội viên JGC ban đầu của bạn có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau ngày bạn đạt cấp độ hội viên JMB Sapphire hoặc JMB Diamond. Để biết thông tin về việc gia hạn tư cách hội viên JGC của bạn, vui lòng tham khảo phần Các tiêu chuẩn để gia hạn tư cách hội viên dưới đây.

Phí hội viên hàng năm

Hội viên JMB muốn đăng ký làm hội viên JGC phải đồng ý khấu trừ 5.000 dặm* từ tài khoản JMB của họ khi đăng ký lần đầu.

 • Đối với hội viên Câu lạc bộ Gia đình JAL đã trên 18 tuổi, 5.000 dặm sẽ được khấ trừ từ quỹ dặm bay của gia đình.
  Đối với hội viên có Thẻ JALCARD CLUB-A, Thẻ CLUB-A Gold, Thẻ JAL Diners hoặc Thẻ JAL Platinum, không yêu cầu số dặm bay đăng ký ban đầu vì phí này sẽ được bao gồm trong phí hàng năm của JALCARD.

Các tiêu chuẩn để gia hạn tư cách hội viên

Là hội viên JGC, bạn có thể gia hạn tư cách hội viên bằng cách thanh toán phí hội viên hàng năm là 5.000 dặm*, sẽ được tự động khấu trừ từ tài khoản JMB của bạn vào đầu tháng 3. Phí hội viên hàng năm này sẽ được miễn cho hội viên JGC tích lũy ít nhất 35.000 Điểm FLY ON hoặc bay ít nhất 14 chuyến bay quốc tế đủ điều kiện của JAL, đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB trong năm dương lịch.

 • Đối với hội viên Câu lạc bộ Gia đình JAL từ 18 tuổi trở lên, 5.000 dặm sẽ được khấu trừ từ quỹ dặm bay của gia đình, theo thứ tự số dặm sẽ hết hạn trong thời gian sớm nhất. Đối với hội viên Câu lạc bộ Gia đình JAL dưới 18 tuổi, 5.000 dặm sẽ được khấu trừ từ quỹ dặm bay của gia đình nếu số dư dặm bay của tài khoản JMB cá nhân của hội viên có dưới 5.000 dặm. Tư cách hội viên JGC sẽ không được gia hạn nếu không thể khấu trừ 5.000 dặm từ (các) tài khoản JMB của bạn.
  Hội viên có Thẻ JALCARD CLUB-A, Thẻ CLUB-A Gold, Thẻ JAL Diners hoặc Thẻ JAL Platinum không bắt buộc phải thanh toán 5.000 dặm khi gia hạn vì phí này sẽ được bao gồm trong phí hàng năm của JALCARD.

Hiệu lực sau khi gia hạn: Tư cách hội viên JGC có hiệu lực cho đến cuối tháng 3 của năm tiếp theo.

Thẻ tư cách hội viên

Thẻ Câu lạc bộ JAL Global (thẻ JGC Sapphire của oneworld) sẽ chỉ phát hành nếu được yêu cầu vì bạn có thể tận hưởng tất cả các dịch vụ và quyền lợi được cung cấp bằng cách xuất trình màn hình ứng dụng JAL có hiển thị tư cách hội viên của bạn cho nhân viên liên quan.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về yêu cầu thẻ tư cách hội viên tại liên kết bên dưới.

Thay đổi trong thông tin hội viên đã đăng ký

Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong thông tin hội viên đã đăng ký của bạn:
Hội viên Câu lạc bộ Gia đình JAL: Vui lòng đăng ký địa chỉ mới của bạn thông qua trang web Câu lạc bộ Gia đình JAL sau khi bạn chuyển đến địa chỉ mới.
Hội viên JMB: Vui lòng đăng ký địa chỉ mới của bạn qua trang web của JAL