JMB DIAMOND

JMB DIAMOND

JMB Diamond được trao cho các hội viên JMB đáp ứng một trong các tiêu chí sau về các chuyến bay của JAL Group và liên minh oneworld khởi hành trong năm dương lịch trước đó từ tháng 1 đến tháng 12:

 • Hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 100.000 Điểm FLY ON (bao gồm 50.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group), hoặc
 • Hội viên JMB đã đạt được ít nhất 120 chuyến bay (bao gồm ít nhất 60 chuyến bay của JAL Group) và 35.000 điểm FLY ON
 • Chỉ các chuyến bay mà bạn sử dụng với giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB mới được tính vào tổng số chuyến bay đủ điều kiện để đạt cấp độ FLY ON.
 • Các dịch vụ JMB Diamond không được sử dụng cùng với các dịch vụ của Câu lạc bộ JAL Global.
 • Xin lưu ý rằng các dịch vụ được cung cấp có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Cấp độ hội viên oneworld

Hội viên JMB FLY ON cũng sẽ nhận được các dịch vụ đặc biệt trên các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld.

Emerald

Hội viên JMB Diamond sẽ có thể tận hưởng dịch vụ Emerald của oneworld.

Thời gian sử dụng dịch vụ

Dịch vụ thứ nhất

Các dịch vụ được áp dụng cho các hội viên khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ hai

Các dịch vụ được áp dụng cho các hội viên khi thẻ cấp độ FLY ON của bạn được giao đến hoặc cấp độ hội viên của bạn được thể hiện trong ứng dụng JAL cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ ba

Các dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo khi đạt cấp độ hội viên

 • Các dịch vụ thứ ba chỉ áp dụng cho các hội viên JMB Diamond và JGC Premier.
 • Tất cả các dịch vụ sẽ được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên.
 • Thẻ hội viên FLY ON sẽ được giao đến trong khoảng hai đến ba tuần sau khi đạt cấp độ hội viên. Tùy thuộc vào nơi hội viên sinh sống và đối với các hội viên sống ở các khu vực khác ngoài Nhật Bản, thẻ hội viên FLY ON có thể sẽ đến muộn hơn dự định.

Please scroll horizontally.

Bộ phận Đặt vé riêng

Hội viên JMB Diamond được mời sử dụng Bộ phận Đặt vé riêng DIAMOND/PREMIER để đặt vé máy bay của các hãng hàng không thuộc JAL Group.

 • Vui lòng xem mặt sau của Thẻ tư cách hội viên của bạn để biết chi tiết bộ phận đặt vé chuyên dụng.
 • Nếu quý khách đã đăng ký bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản, vui lòng liên hệ với Trung tâm JMB tại quốc gia/khu vực cư trú của quý khách.

Danh sách chờ ưu tiên

Khi chuyến bay trên JAL Group mà bạn muốn đã được đặt hết, bạn sẽ nhận được quyền ưu tiên cao nhất trong danh sách chờ dựa trên loại giá vé của bạn.
Đối với các chuyến bay đã đặt hết chỗ của các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld, danh sách chờ ưu tiên cũng sẽ được áp dụng tại Bộ phận đặt vé của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld tương ứng.

 • Chỉ áp dụng khi bay với giá vé được phép đặt chỗ trong danh sách chờ.
 • Yêu cầu đặt chỗ trong danh sách chờ trên các chuyến bay nội địa có thể được chấp nhận cho đến 24 giờ trước khi chuyến bay khởi hành.

Dịch vụ chọn trước chỗ ngồi phía trước

Hội viên đủ điều kiện được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi phía trước khi đặt vé cho các chuyến bay của JAL Group.

Cách yêu cầu dịch vụ này Trên trang web của JAL
Bộ phận Đặt chỗ và Thông tin cho người nói tiếng Anh (qua điện thoại)
Tại quầy sân bay/thành phố
Thời gian yêu cầu Chuyến bay nội địa
Dịch vụ được cung cấp từ ngày bắt đầu đặt chỗ cho tới 48 giờ trước khi chuyến bay khởi hành.
Chuyến bay quốc tế
Yêu cầu được chấp nhận từ ngày bắt đầu đặt chỗ cho đến 24 giờ trước khi chuyến bay khởi hành.
* Xin lưu ý rằng, sau khi thời gian yêu cầu kết thúc, yêu cầu chọn chỗ ngồi phía trước cũng được chấp nhận nếu chỗ còn trống.
Lưu ý
 • Chỉ áp dụng khi bay với giá vé được chọn trước chỗ ngồi phía trước.
 • Yêu cầu chọn chỗ ngồi cũng sẽ được chấp nhận cho những người đồng hành với bạn trong cùng một hồ sơ đặt chỗ.
 • Việc chọn chỗ ngồi của bạn có thể được điều chỉnh nếu cấp độ hội viên JMB FLY ON của bạn thay đổi trước khi chuyến bay sử dụng dịch vụ này khởi hành.
 • Số lượng chỗ ngồi phía trước có hạn và có thể không có sẵn để lựa chọn chỗ ngồi tùy thuộc vào loại máy bay được sử dụng.
 • Không áp dụng khi bay trên các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác.

Dịch vụ đặt trước vé cho chuyến bay nội địa

Quý khách có thể đặt vé chuyến bay nội địa của JAL Group và vé thưởng nội địa của JAL qua trang web JAL trước ngày và giờ bắt đầu đặt chỗ thông thường.

Please scroll horizontally.