ที่นั่ง/ชั้นประหยัดของ JAL พร้อมให้บริการที่นั่งใหม่ที่มีพื้นที่วางขากว้างขวาง ชั้นประหยัดจะมอบความสะดวกสบายที่มากกว่า

ที่นั่งชั้นประหยัด