รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

Please scroll horizontally.

เวลาสิ้นสุดการจองรางวัล

สามารถจองรางวัลได้ตั้งแต่ 10:00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) 360 วันก่อนวันออกเดินทาง (ไม่รวมวันเดินทาง)
การจองบัตรโดยสารแบบไปกลับสามารถดำเนินการได้ 360 วัน ก่อนวันที่ออกเดินทางในส่วนเที่ยวบินขากลับเที่ยวสุดท้ายในข้อมูลการเดินทางของท่าน

การจองผ่านเว็บไซต์ JAL การจองทางโทรศัพท์
48 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก 24 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก
 • หากเวลาสิ้นสุดอยู่นอกเวลาทำการของศูนย์ให้บริการหรือสำนักงาน JAL จะใช้วันทำการก่อนหน้าแทนเวลาสิ้นสุดดังกล่าว

การเข้าชื่อรอสามารถทำได้เฉพาะชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้น
โดยจะมีระยะเวลาการเข้าชื่อรอดังต่อไปนี้

กำหนดการเดินทาง ระยะเวลาการเข้าชื่อรอสำหรับชั้นเฟิร์สคลาส
90 - 360 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก การสำรองที่นั่งแบบเข้าชื่อรอจะจองไว้จนถึง 82 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก
8 - 89 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก การสำรองที่นั่งแบบเข้าชื่อรอจะจองไว้ถึง 7 วันหลังการจอง หรือ 8 วันก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบินแรก แล้วแต่ว่าถึงระยะเวลาใดก่อน
ภายใน 7 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก ไม่อนุญาตให้เข้าชื่อรอ
 • คำขอการเข้าชื่อรอที่ไม่ได้มีการจองและออกบัตรโดยสารหลังสิ้นสุดระยะเวลาเข้าชื่อรอจะถูกยกเลิก
 • ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินที่เข้าชื่อรอ
  เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดยกเลิกบัตรโดยสารใบเดิมแล้วจึงทำการจองใหม่สำหรับแผนการเดินทางที่ท่านต้องการ

วิธีการขอรับรางวัล

จะต้องยื่นคำขอสำหรับรางวัลบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ JAL หรือฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB ในภูมิภาคที่คุณเป็นสมาชิกอยู่
การจองบัตรโดยสารแบบไปกลับล่วงหน้าสามารถทำได้ตั้งแต่ 360 วัน ก่อนวันที่ออกเดินทางในส่วนเที่ยวบินขากลับเที่ยวสุดท้ายในกำหนดการเดินทางของท่าน

วิธีการขอรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL จากหน้าบนสุดของ JAL Mileage Bank

ท่านต้องล็อกอินเข้าสู่บัญชี JMB ของท่านเพื่อจองรางวัล หลังจากที่ล็อกอิน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างจากหน้าบนสุดของ JAL Mileage Bank

1เลือกรางวัลบัตรโดยสารของสายการบิน JAL Group ในส่วนรางวัลยอดนิยมภายใต้ใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัล

2ในเมนูที่แสดง เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมภายใต้จองบัตรโดยสาร
 • คลิกที่รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL เพื่อค้นหาเที่ยวบินพร้อมกับวันออกเดินทางที่เลือกเท่านั้น
 • คลิกที่ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศเพื่อค้นหาเที่ยวบินโดยใช้ปฏิทิน

1เลือกรางวัลบัตรโดยสารของสายการบิน JAL Group ในส่วนรางวัลยอดนิยมภายใต้ใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัล

2ในเมนูที่แสดง เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมภายใต้จองบัตรโดยสาร
 • คลิกที่รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL เพื่อค้นหาเที่ยวบินพร้อมกับวันออกเดินทางที่เลือกเท่านั้น
 • คลิกที่ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศเพื่อค้นหาเที่ยวบินโดยใช้ปฏิทิน

ในการยื่นคำขอด้วยโทรศัพท์ โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารของ JMB / ศูนย์ JMB ด้านล่าง

ฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารของ JMB / ศูนย์ JMB

 • การออกบัตรโดยสารทางโทรศัพท์จะมีค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร
 • โปรโมชั่นรางวัลบัตรโดยสารเฉพาะในเว็บไซต์ JAL จะสามารถขอรับได้ทางเว็บไซต์ JAL เท่านั้น ไม่รับคำขอทางโทรศัพท์
 • เมื่อใช้งานเว็บไซต์ JAL ระบบจะเลือกและแสดงเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินที่มีการต่อเครื่องระหว่างเมืองที่ออกเดินทางและเมืองที่หมายโดยอัตโนมัติ
  สามารถจองเที่ยวบินออนไลน์ได้เฉพาะตัวเลือกเที่ยวบินที่แสดงเท่านั้น หากเที่ยวบินที่ท่านต้องการไม่แสดง โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB / ศูนย์ JMB

คำเตือนเมื่อขอรับรางวัล

เมื่อทำการจอง ท่านต้องมีไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับแลกรางวัลอยู่ในบัญชี JMB ของท่าน หากคุณมีไมล์สะสมไม่เพียงพอ คุณจะไม่สามารถทำการจองได้

 • การจองรางวัลบัตรโดยในทุกเส้นทางจะต้องทำผ่านฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB / ศูนย์ JMB หรือเว็บไซต์ JAL
 • ไม่สามารถออกรางวัลบัตรโดยสารสำหรับกำหนดการเดินทางที่ไม่กำหนดวันได้
 • ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชี และขั้นตอนการออกรางวัลบัตรโดยสารจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อสิ้นสุดการจอง/ขอรางวัล
 • การจองผ่านเว็บไซต์ JAL สามารถจองให้ผู้โดยสารได้สูงสุดเก้าคนในรายการเดียว อย่างไรก็ตาม หากมีที่ว่างไม่ถึงเก้าที่นั่งสำหรับการจองรางวัล จะสามารถจองได้เฉพาะจำนวนที่นั่งว่างเท่านั้น

การเข้าชื่อรอสำหรับชั้นเฟิร์สคลาส

 • การลงชื่อรอสามารถทำได้ในกำหนดการเดินทางเดียวเท่านั้น
  อนุญาตให้มีการลงชื่อรอในหนึ่งเส้นทางบินในแต่ละเที่ยวของกำหนดการเดินทางเท่านั้น หากกำหนดการเดินทางประกอบด้วยเส้นทางเที่ยวบินที่ยีนยัน จะไม่อนุญาตให้จองเข้าชื่อรอเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางเที่ยวบินที่ยืนยันแล้ว
 • การเข้าชื่อรอจะใช้ได้กับสมาชิกสถานะ JMB FLY ON (สมาชิก JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire และ JMB Crystal) และสมาชิก JAL Global Club
 • ถ้าจำนวนที่นั่งที่ขอไม่พร้อมบริการสำหรับผู้โดยสารทุกคนในการจองเดียวกัน ผู้โดยสารทั้งหมดในการจองนั้นจะต้องเข้าชื่อรอ

ผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ

เนื่องจากผู้โดยสารต่อไปนี้อาจต้องการการจัดเตรียมพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB / ศูนย์ JMB ในภูมิภาคที่สมัครสมาชิกไว้หลังจากทำการจองเสร็จแล้ว

 • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
 • เมื่อกำหนดการคลอดที่คาดอยู่ภายในสี่สัปดาห์ (28 วัน)
 • เมื่อมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับกำหนดการคลอดที่คาดการณ์
 • ในกรณีของการตั้งครรภ์แฝด
 • มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
 • เมื่อต้องการเปล อุปกรณ์การแพทย์ หรือถังออกซิเจนสำหรับใช้งานทางการแพทย์
 • ต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
 • ในกรณีที่เด็กอายุตั้งแต่ 5 ถึง 11 ปีไม่ได้เดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ (การจองบัตรโดยสารเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีจำเป็นต้องมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทาง)

วิธีการรับรางวัลบัตรโดยสาร

โปรดดูและพิมพ์กำหนดการเดินทางแบบ e-Ticket/ใบเสร็จจากเว็บไซต์ JAL โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางกำหนดการเดินทาง

 • ภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่มีการเรียกเก็บสามารถชำระได้โดยใช้บัตรเครดิตที่ร่วมบริการ
  เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย เมื่อโทรหาฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB ที่ญี่ปุ่น ท่านจะต้องยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตโดยการป้อนหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และรหัสความปลอดภัยบนโทรศัพท์ของท่าน

Please scroll horizontally.