รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

ระยะเวลาการจอง

ตั้งแต่เวลา 00:00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) 360 วันก่อนวันออกเดินทางจนถึงวันหมดเขตต่อไปนี้

 • การจองบัตรโดยสารแบบไปกลับสามารถดำเนินการได้ 360 วัน ก่อนวันที่ออกเดินทางในส่วนเที่ยวบินขากลับเที่ยวสุดท้ายในข้อมูลการเดินทางของท่าน
การจองผ่านเว็บไซต์ JAL การจองทางโทรศัพท์
48 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก 24 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก*1
 1. หากวันหมดเขตข้างต้นอยู่นอกเวลาทำการของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ หรือ JAL Office วันหมดเขตจะเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

เกี่ยวกับการเข้าชื่อรอ

การเข้าชื่อรอสามารถทำได้เฉพาะชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้น
โดยจะมีระยะเวลาการเข้าชื่อรอดังต่อไปนี้

กำหนดการเดินทาง ระยะเวลาการเข้าชื่อรอ
90 - 360 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก การสำรองที่นั่งแบบเข้าชื่อรอจะจองไว้จนถึง 82 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก
8 - 89 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก การสำรองที่นั่งแบบเข้าชื่อรอจะจองไว้ถึง 7 วันหลังการจอง หรือ 8 วันก่อนถึงวันออกเดินทางของเที่ยวบินแรก แล้วแต่ว่าถึงระยะเวลาใดก่อน
ภายใน 7 วันก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก ไม่อนุญาตให้เข้าชื่อรอ

วิธีทำการจอง

ท่านต้องล็อกอินเข้าสู่บัญชี JMB ของท่านเพื่อจองรางวัล หลังจากที่ล็อกอิน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างจากหน้าบนสุดของ JAL Mileage Bank

เลือกรางวัลบัตรโดยสารของสายการบิน JAL Group ในส่วนรางวัลยอดนิยมภายใต้ใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัล

 • คลิกที่รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL เพื่อค้นหาเที่ยวบินพร้อมกับวันออกเดินทางที่เลือกเท่านั้น
 • คลิกที่ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศเพื่อค้นหาเที่ยวบินโดยใช้ปฏิทิน

คำเตือนเมื่อขอรับรางวัล

 • เมื่อทำการจอง ท่านต้องมีไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับแลกรางวัลอยู่ในบัญชี JMB ของท่าน หากคุณมีไมล์สะสมไม่เพียงพอ คุณจะไม่สามารถทำการจองได้
 • ในระหว่างเสร็จสิ้นการจองของคุณ บัตรโดยสารรางวัลจะออกให้และจะมีการหักไมล์สะสมตามจำนวนที่กำหนดไว้ (ยกเว้นกรณีการเข้าชื่อรอ)
 • นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนทำการจองผ่านเว็บไซต์ JAL

ผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ

เนื่องจากผู้โดยสารต่อไปนี้อาจต้องการการจัดเตรียมพิเศษ โปรดติดต่อเราหลังจากทำการจองเสร็จสิ้นแล้ว

 • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
 • เมื่อกำหนดการคลอดที่คาดอยู่ภายในสี่สัปดาห์ (28 วัน)
 • เมื่อมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับกำหนดการคลอดที่คาดการณ์
 • ในกรณีของการตั้งครรภ์แฝด
 • มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
 • เมื่อต้องการเปล อุปกรณ์การแพทย์ หรือถังออกซิเจนสำหรับใช้งานทางการแพทย์
 • ต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
 • ในกรณีที่เด็กอายุตั้งแต่ 5 ถึง 11 ปีไม่ได้เดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ (การจองบัตรโดยสารเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีจำเป็นต้องมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทาง)

ข้อมูลและการสำรองที่นั่งระหว่างประเทศของ JAL

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม