รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงการจอง

การเปลี่ยนแปลงรางวัลหลังแลกรับไมล์สะสม (ออกบัตรโดยสาร)

เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดยกเลิก/ขอคืนบัตรโดยสารรางวัลใบเดิมแล้วจึงจองบัตรโดยสารใบใหม่สำหรับแผนการเดินทางที่ท่านต้องการ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก 3,100 เยน* เมื่อขอคืนบัตรโดยสารรางวัล

  • สมาชิกในภูมิภาคอื่นนอกจากญี่ปุ่น: สกุลเงินท้องถิ่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า 3,100 เยน

การเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินเที่ยวบินที่เข้าชื่อรอ (ชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้น)

ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินที่เข้าชื่อรอ
เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดยกเลิกบัตรโดยสารใบเดิมแล้วจึงทำการจองใหม่สำหรับแผนการเดินทางที่ท่านต้องการ

การอัพเกรด

รางวัลบัตรโดยสารไม่สามารถอัพเกรดได้โดยการชำระส่วนต่างค่าโดยสารจากชั้นโดยสารบนรางวัลบัตรโดยสารของท่าน รางวัลบัตรโดยสารไม่สามารถใช้ร่วมกับรางวัลอัพเกรดเพื่อแลกที่นั่งในชั้นโดยสารขั้นสูงกว่าได้

  • If you are traveling on an itinerary that includes Japan domestic sectors, you may travel in First Class or Class J for the Japan domestic sector by paying the relevant fee if a seat is available at the time of departure.

บริการคืนสิทธิไมล์สำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

หลังจากจองรางวัลแล้ว ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับรางวัลสามารถแลกคืนได้ในกรณีที่รางวัลยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนรางวัล ไมล์สะสมที่ได้คืนทั้งหมดจะคืนไปที่บัญชี JMB ที่ใช้แลกรางวัล

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม