รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

Please scroll horizontally.

การเปลี่ยนแปลงการจอง

การเปลี่ยนแปลงรางวัลหลังแลกรับไมล์สะสม (ออกบัตรโดยสาร)

ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจอง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสาร
เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดยกเลิก/ขอคืนรางวัลบัตรโดยสารใบเดิมแล้วจึงจองบัตรโดยสารใบใหม่สำหรับแผนการเดินทางที่ท่านต้องการ ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการคืนรางวัล 3,100 เยน (รวมภาษีแล้ว)* เมื่อขอคืนรางวัลบัตรโดยสาร

  • สมาชิกในภูมิภาคอื่นนอกจากญี่ปุ่น: สกุลเงินท้องถิ่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า 3,100 เยน

การเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินเที่ยวบินที่เข้าชื่อรอ (ชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้น)

ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินที่เข้าชื่อรอ
เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดยกเลิกบัตรโดยสารใบเดิมแล้วจึงทำการจองใหม่สำหรับแผนการเดินทางที่ท่านต้องการ

การอัพเกรด

รางวัลบัตรโดยสารไม่สามารถอัพเกรดได้โดยการชำระส่วนต่างค่าโดยสารจากชั้นโดยสารบนรางวัลบัตรโดยสารของท่าน รางวัลบัตรโดยสารไม่สามารถใช้ร่วมกับรางวัลอัพเกรดเพื่อแลกที่นั่งในชั้นโดยสารขั้นสูงกว่าได้

  • รางวัลที่มีเส้นทางบินภายในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถใช้บริการชั้นเฟิร์สคลาสหรือคลาส J ภายในประเทศญี่ปุ่นได้ อย่างไรก็ตาม หากมีที่นั่งว่างก่อนออกเดินทาง ท่านสามารถใช้บริการชั้นเฟิร์สคลาสหรือคลาส J ได้โดยการชำระค่าธรรมเนียม (ไม่อนุญาตการจองชั้นเฟิร์สคลาสและคลาส J เมื่อเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารของ JMB ท่านไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นเฟิร์สคลาสหรือคลาส J ได้โดยการใช้ไมล์สะสมแลกที่สนามบินในวันเดินทาง)

บริการคืนสิทธิไมล์สำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

หลังจากจองรางวัลแล้ว ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับรางวัลสามารถแลกคืนได้ในกรณีที่รางวัลยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนรางวัล ไมล์สะสมที่ได้คืนทั้งหมดจะคืนไปที่บัญชี JMB ที่ใช้แลกรางวัล

Please scroll horizontally.