หมายเหตุเมื่อใช้รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

 • เมื่อสมาชิกสมัครโปรโมชั่นต่างๆ เงื่อนไขของโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้

กฎและเงื่อนไขทั่วไป

 • การจองรางวัลทั้งหมดต้องดำเนินการโดยสมาชิก JMB
 • ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้ใช้รางวัลก็ตาม สมาชิกต้องเป็นผู้ดำเนินการขอรางวัลด้วยตนเอง
 • สำหรับเด็กและทารกอายุน้อยกว่า 5 ปี ต้องมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางไปด้วย
 • จำนวนไมล์สะสมที่จำเป็นยอดรวมที่ต้องการในการแลกรางวัลจะถูกหักจากบัญชี JMB ของสมาชิกที่สมัคร
 • สมาชิกที่ลงทะเบียนสำหรับ JALCARD Family Program สามารถรวมไมล์สะสมของสมาชิกหลักและสมาชิกอื่นในครอบครัวเดียวกันได้
 • สามารถรวมไมล์ของสมาชิกในครอบครัวที่ได้ลงทะเบียน JAL Family Club ได้
 • เนื่องจากจำเป็นที่ต้องมีจำนวนไมล์สะสมที่เพียงพอในการแลกรางวัลขณะทำการสมัครรับรางวัล โปรดยืนยันว่ามีจำนวนไมล์สะสมที่ใช้งานได้เพียงพอสำหรับการแลกรางวัล สายการบินจะไม่ยอมรับการจองรางวัลบัตรโดยสารหากมีจำนวนไมล์สะสมในบัญชี JMB ไม่เพียงพอ
 • ไม่สามารถออกรางวัลบัตรโดยสารสำหรับกำหนดการเดินทางที่ไม่กำหนดวันได้
 • ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชี และขั้นตอนการออกรางวัลบัตรโดยสารจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อสิ้นสุดการจอง/ขอรางวัล
 • ไม่สามารถรวมไมล์ที่สะสมในโปรแกรมสะสมไมล์ในบริษัทสายการบินอื่น (รวมถึงสายการบินพันธมิตร JMB) กับไมล์สะสมของ JMB เพื่อแลกของรางวัลได้

เงื่อนไขเวลาและการเปลี่ยนแปลงของรางวัล

 • รางวัลบัตรโดยสารสามารถใช้กับเที่ยวบินที่จองไว้เท่านั้น

ผู้โดยสารที่ต้องการการจัดเตรียมเป็นพิเศษ

เนื่องจากผู้โดยสารต่อไปนี้อาจต้องการการจัดเตรียมเป็นพิเศษ โปรดติดต่อศูนย์การจองสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศ JMB/ศูนย์บริการ JMB หลังจากทำการจองเสร็จสิ้นแล้ว การเลือกหมายเลขที่นั่งก็สามารถดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์การจองสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศ JMB/ศูนย์บริการ JMB

 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางสำหรับผู้โดยสารตั้งครรภ์มีดังนี้:
 • ต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
 • เมื่อกำหนดการคลอดที่คาดการณ์ไว้อยู่ภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน)
 • มีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับกำหนดการคลอดที่คาดการณ์
 • ในกรณีของการตั้งครรภ์แฝด
 • มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
 • เมื่อต้องการเปล อุปกรณ์การแพทย์ หรือถังออกซิเจนสำหรับใช้งานทางการแพทย์
 • ต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
 • เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปและต่ำกว่า 12 ปี โดยไม่มีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วย (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วย)

การจองผ่านเว็บไซต์ JAL

อันดับแรกสมาชิก JMB ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี JMB ของตนที่เว็บไซต์ JAL เพื่อทำการจอง เปลี่ยน หรือคืนเงินรางวัลบัตรโดยสาร

เวลาสิ้นสุดสำหรับการร้องขอรางวัล

การจองรางวัลผ่านเว็บไซต์ของ JAL จะสิ้นสุดภายใน 48 ชั่วโมง (ตามเวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางของเส้นทางบินเที่ยวแรก

เงื่อนไขการแลกรางวัล

 • จะยอมรับการจองตั้งแต่ 10:00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) 360 วัน (นับตั้งแต่ 1 วันก่อนวันออกเดินทาง) ก่อนวันออกเดินทางของคุณ สำหรับกำหนดการเดินทางแบบไปกลับ จาก 360 วันก่อนวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินกลับ
 • คุณสามารถจองให้ผู้โดยสารได้มากถึง 9 คนต่อครั้งที่เว็บไซต์ JAL อย่างไรก็ตาม หากมีที่นั่งน้อยกว่า 9 ที่ คุณจะสามารถจองได้สูงสุดเท่ากับจำนวนดังกล่าว
 • อาจไม่สามารถใช้รางวัลได้กับเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นชั้นเฟิร์สคลาสและคลาส J
 • เมื่อใช้รางวัลบัตรโดยสาร สมาชิก JMB หรือผู้ใช้รางวัลจะเป็นผู้ออกค่าภาษีสนามบินและ/หรือค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
 • จำนวนเงินที่เรียกเก็บจริงจะอยู่ในสกุลเงินที่ใช้สำหรับการชำระเงินโดยบริษัทบัตรเครดิตของคุณ

การเช้าชื่อรอ

 • การเข้าชื่อรอสามารถทำได้เฉพาะชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้น โปรดทราบว่าไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินที่เข้าชื่อรอ
 • อนุญาตให้เข้าชื่อรอ 1 เที่ยวบินในแต่ละเส้นทาง หากกำหนดการเดินทางประกอบด้วยเที่ยวบินที่ได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่อนุญาตให้จองเข้าชื่อรอเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินที่ยืนยันแล้ว
 • การเข้าชื่อรอเพื่อจองเที่ยวบินด้วยรางวัลบัตรโดยสารจะใช้ได้กับสมาชิก JMB FLY ON (สมาชิก JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire และ JMB Crystal) และสมาชิก JAL Global Club
 • ไมล์สะสมของการสำรองที่นั่งแบบเข้าชื่อรออาจถูกหักทันทีเมื่อที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว อย่างไรก็ตาม ไมล์สะสมที่หมดอายุในเวลาที่ไมล์ถูกหักไม่สามารถนำมาใช้ได้
 • ณ เวลาที่เที่ยวบินแบบเข้าชื่อรอได้รับการยืนยัน อีเมลยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียน
 • จะมีการแจ้งระยะเวลาการเข้าชื่อรอเมื่อมีการร้องขอการเข้าชื่อรอ หากเที่ยวบินที่เข้าชื่อรอไม่ได้รับการยืนยันและไม่ได้ออกบัตรโดยสารภายในระยะเวลาสิ้นสุดการเข้าชื่อรอ ระบบจะยกเลิกการสำรองที่นั่งนั้น
 • สมาชิกที่สมัครรางวัลบัตรโดยสารเท่านั้นที่สามารถทำธุรกรรมบัตรโดยสารได้
 • เมื่อมีการร้องขอการเข้าชื่อรอให้ผู้เดินทางมากกว่าครั้งละ 1 คน ที่นั่งจะไม่ถูกยืนยันจนกว่าที่นั่งสำหรับผู้เดินทางที่เข้าชื่อรอทั้งหมดจะว่าง
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนกำหนดการเดินทางแบบไปกลับไปเป็นแบบเที่ยวเดียวหรือในทางกลับกันบนเว็บไซต์ของ JAL

กำหนดการเดินทาง

 • แต่ละรางวัลอนุญาตให้มีเส้นทางบินระหว่างประเทศสูงสุด 1 เส้นทาง และเส้นทางบินภายในประเทศญี่ปุ่น 1 เส้นทางในแต่ละทาง
 • การออกรางวัลบัตรโดยสารมีทั้งแบบเที่ยวเดียว และแบบไปกลับ แผนการเดินทางต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ญี่ปุ่น
  นอกจากนี้ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศพิเศษ (ค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB) เมื่อใช้พร้อมกับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว
 • เมืองที่ออกเดินทางอาจต่างจากเมืองที่กลับมาสุดท้าย ในทำนองเดียวกัน เมืองที่ออกเดินทางไปถึงอาจต่างจากเมืองที่เดินทางกลับ
 • สนามบินฮาเนดะและนาริตะในโตเกียวถือว่าเป็นเมืองเดียวกัน เช่นเดียวกับสนามบินอิตามิและคันไซในโอซาก้า สนามบินชูบุและโคมาคิในนาโงย่า สนามบินผู่ตงและหงเฉียวในเซี่ยงไฮ้ และสนามบินซงซานและเถาหยวนในไทเป

ส่วนเส้นทางภาคพื้น

 • ไม่อนุญาตการเดินทางด้วยส่วนเส้นทางภาคพื้นในญี่ปุ่นระหว่างการเดินทาง
 • มีส่วนเส้นทางภาคพื้นได้หนึ่งครั้งในกำหนดการเดินทางทั้งหมดเมื่อเดินทางไปกลับ สำหรับกำหนดการเดินทางที่มีส่วนเส้นทางภาคพื้น จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางภาคพื้นจะถือเป็นเมืองปลายทางไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองนั้นๆ นานเท่าไหร่ก็ตาม
 • กำหนดการเดินทางที่มีส่วนเส้นทางภาคพื้นบางเส้นทางจะไม่สามารถออกเป็นรางวัลบัตรโดยสารใบเดียวได้ โดยขึ้นอยู่กับการจัดการส่วนเส้นทางภาคพื้นนั้น
  ตัวอย่าง: ในกรณีที่ระยะทางส่วนเส้นทางภาคพื้นไกลกว่าระยะทางจากเมืองที่ออกเดินทางของเส้นทางบินแรกถึงจุดเริ่มต้นส่วนเส้นทางภาคพื้น หรือระยะทางจากจุดสิ้นสุดของส่วนเส้นทางภาคพื้นไปยังเมืองขากลับเส้นทางสุดท้าย

แวะพักระหว่างทางในประเทศญี่ปุ่น

 • ไม่อนุญาตการแวะพักระหว่างทาง (นานกว่า 24 ชั่วโมง) ในประเทศญี่ปุ่น การต่อเครื่องบินทั้งหมดระหว่างการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นต้องทำภายใน 24 ชั่วโมง

การย้อนกลับ

 • ไม่อนุญาตให้มีการย้อนกลับยกเว้นการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น หรือการเดินทางที่ระบุไว้ในรางวัล (การย้อนกลับหมายถึงการบินย้อนกลับเส้นทางเดิมเพื่อต่อเครื่องและเดินทางต่อไปยังปลายทางถัดไป)

อื่นๆ

 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎด้านการคมนาคมขนส่งของสหรัฐอเมริกา สำหรับกำหนดการเดินทางระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหรัฐอเมริกา (รวมถึงฮาวายและกวม) ที่เดินทางผ่านญี่ปุ่น* เที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบินต้องดำเนินการโดยสายการบินของสหรัฐอเมริกา โปรดติดต่อเรา เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
 • รวมถึงการเดินทางที่ได้รับการพิจารณาว่า "ผ่านญี่ปุ่น" โดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา
 • เมื่อใช้งานเว็บไซต์ JAL ระบบจะเลือกและแสดงเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินที่มีการต่อเครื่องระหว่างเมืองที่ออกเดินทางและเมืองปลายทางโดยอัตโนมัติ
  สามารถจองเที่ยวบินออนไลน์ได้เฉพาะตัวเลือกเที่ยวบินที่แสดงเท่านั้น หากเที่ยวบินที่ท่านต้องการไม่แสดง โปรดติดต่อศูนย์การจองสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศ JMB / ศูนย์บริการ JMB

การเปลี่ยนแปลงการจองบนเว็บไซต์ JAL

ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการจอง

การยกเลิก/การคืนเงินบนเว็บไซต์ JAL

เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก/การคืนเงิน

เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก/การคืนเงินการจองบนเว็บไซต์ JAL คือ 23:59 น. (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) 1 วันก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินแรก

เงื่อนไขของการยกเลิก/คืนเงิน

 • ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิก 3,100 เยน (หรือในสกุลเงินท้องถิ่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า ในพื้นที่นอกเหนือประเทศญี่ปุ่น) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านต่อรางวัล ต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 • การไม่มาขึ้นเที่ยวบินที่จองจะทำให้รางวัลบัตรโดยสารใช้ไม่ได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับรางวัลบัตรโดยสารจะไม่สามารถคืนเป็นเงินให้บัญชีเดิม หรือแลกเป็นรางวัลที่ต่างออกไปได้
 • เฉพาะสมาชิก JMB ที่ได้สมัครรางวัลบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ในยกเลิกการจอง/การคืนเงิน จะสามารถขอยกเลิก/คืนเงินได้
 • สามารถยกเลิก/คืนเงินการจองรางวัลบัตรโดยสารก่อนการเริ่มต้นเดินทาง
 • ไมล์ที่หมดอายุในเวลาการยกเลิก/คืนเงินการจองจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
 • อาจคืนเงินให้ทางบัตรเครดิตซึ่งเคยใช้ในการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (อาจใช้เวลาดำเนินการ 1 ถึง 2 เดือน)
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารที่เรียกเก็บแล้วจะไม่ได้รับคืน

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก/คืนเงินได้

ในกรณีดังต่อไปนี้ การสำรองที่นั่งจะไม่สามารถดำเนินการยกเลิก/คืนเงินบนเว็บไซต์ JAL ได้ โปรดติดต่อศูนย์การจองสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศ JMB / ศูนย์บริการ JMB เพื่อรับความช่วยเหลือ

 • เมื่อคุณเลือกอินเดียบนเว็บไซต์ JAL
 • เมื่อคุณได้เช็คอินเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อผู้โดยสารเด็กที่มีการเดินทางเพียงลำพังโดยมีอายุต่ำกว่า 12 ปี
 • เมื่อใช้ JAL Family Service
 • เมื่อต้องการขนสัมภาระขนาดใหญ่/เครื่องดนตรี และ/หรือที่นั่งพิเศษ
 • เมื่อชำระเงินค่าบัตรโดยสารด้วยสกุลเงินที่ต่างจากบนเว็บไซต์ JAL
  (สกุลเงินที่ใช้บนเว็บไซต์ JAL จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่คุณเลือก)
 • เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือได้ทำการเปลี่ยนแปลงชั้นบริการแล้ว
  (การเปลี่ยนแปลงชั้นบริการอาจทำได้ในบางเส้นทางบิน เมื่อเดินทางผ่านญี่ปุ่นโดยกำหนดการเดินทางที่เริ่มต้นและสิ้นสุดนอกประเทศญี่ปุ่น)
 • เมื่อคุณกำลังเดินทางด้วยกำหนดการเดินทางที่เริ่มต้นในประเทศออสเตรเลียที่ออกบัตรโดยสารในออสเตรเลีย* และคุณได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถใช้ได้เมื่อคุณเลือกออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์บนเว็บไซต์ JAL
 • เมื่อแผนการเดินทางของคุณที่มีเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสหราชอาณาจักรที่ออกบัตรโดยสารหรือทำการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ JAL และรวมถึงผู้โดยสารที่มีอายุระหว่าง 12 และ 15 ปี
 • รางวัลบัตรโดยสารเที่ยวเดียวที่สำรองที่นั่งพร้อมกับบัตรโดยสารที่ค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB
 • เมื่อมีการเพิ่มทารกผู้ร่วมเดินทางไปยังรางวัลบัตรโดยสารที่ออกแล้ว
 • รางวัลบัตรโดยสารสำหรับการเปลี่ยนแปลงการจองที่ดำเนินการเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบิน/การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเที่ยวบิน หรือเหตุผลอื่นใด
 • เมื่อขอบริการการจัดเตรียมหรือบริการพิเศษ

อื่นๆ

 • ข้อมูลที่ให้โดยเว็บไซต์ JAL หรือประกาศผ่านการสื่อสารล่าสุด จะมีความสำคัญเหนือกว่าข้อมูลก่อนหน้าเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้รางวัล
 • เงื่อนไขของการใช้รางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะเป็นไปตามเงื่อนไขบริการขนส่งระหว่างประเทศ
 • โปรดตรวจสอบอายุใช้งานหนังสือเดินทางและความต้องการด้านวีซ่าของคุณ หากต้องใช้วีซ่า โปรดดำเนินการด้วยตัวคุณเอง