ใช้ไมล์สะสมที่สนามบินในวันออกเดินทางของท่าน

อัพเกรดบัตรโดยสารที่ซื้อแล้วหรือรางวัลบัตรโดยสารได้ด้วยไมล์สะสม

อัพเกรดบัตรโดยสารที่ซื้อแล้วได้ด้วยไมล์สะสม

ขอรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL เมื่อทำการเช็คอินที่สนามบินในวันเดินทาง
บริการนี้สามารถใช้ได้เมื่อมีที่นั่งว่างในชั้นโดยสารที่สูงกว่าชั้นถัดไปของบัตรโดยสารที่ซื้อ

อัพเกรดรางวัลบัตรโดยสารได้ด้วยไมล์สะสม

ขอรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารเมื่อทำการเช็คอินที่สนามบินในวันเดินทาง
บริการนี้สามารถใช้ได้เมื่อมีที่นั่งว่างในชั้นโดยสารที่สูงกว่าชั้นถัดไปของรางวัลบัตรโดยสาร

ชำระค่าสัมภาระส่วนเกินได้ด้วยไมล์สะสม JMB

สามารถใช้ไมล์สะสม JMB เพื่อชำระค่าสัมภาระส่วนเกินบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL ได้