รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

ผู้ที่สามารถรับรางวัลได้

สมาชิก คู่สมรสของสมาชิก ญาติลำดับต้นและลำดับที่สองของสมาชิก คู่สมรสของพี่ชายน้องชายเขย/พี่สาวน้องสาวสะใภ้

กำหนดการเดินทาง

 • แต่ละรางวัลอนุญาตให้มีเส้นทางบินระหว่างประเทศสูงสุด 1 เส้นทาง และเส้นทางบินภายในประเทศญี่ปุ่น 1 เส้นทางในแต่ละทาง
 • จะมีการออกรางวัลบัตรโดยสารเป็นแบบเที่ยวเดียวและไปกลับ แผนการเดินทางต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ญี่ปุ่น
  นอกจากนี้ บัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL แบบพิเศษ (ค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB) มีให้บริการหากใช้ร่วมกับบัตรโดยสารรางวัลระหว่างประเทศของ JAL สำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียวด้วยแผนการเดินทางเข้าออกกวมหรือฮาวาย
 • เมืองที่ออกเดินทางอาจต่างจากเมืองที่กลับมาสุดท้าย ในทํานองเดียวกัน เมืองที่ออกเดินทางไปถึงอาจต่างจากเมืองที่เดินทางกลับ อย่างไรก็ตาม บางแผนการเดินทางอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นรางวัลบัตรโดยสารใบเดียว
 • สนามบินฮาเนดะและนาริตะในโตเกียวถือว่าเป็นเมืองเดียวกัน เช่นเดียวกับสนามบินอิตามิและคันไซในโอซาก้า สนามบินชูบุและโคมาคิในนาโงย่า สนามบินผู่ตงและหงเฉียวในเซี่ยงไฮ้ และสนามบินซงซานและเถาหยวนในไทเป

ส่วนเส้นทางภาคพื้น

 • ไม่อนุญาตการเดินทางด้วยส่วนเส้นทางภาคพื้นในญี่ปุ่นระหว่างการเดินทาง
 • มีส่วนเส้นทางภาคพื้นได้หนึ่งครั้งในกำหนดการเดินทางทั้งหมดเมื่อเดินทางไปกลับ สำหรับกำหนดการเดินทางที่มีส่วนเส้นทางภาคพื้น จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางภาคพื้นจะถือเป็นเมืองปลายทางไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองนั้นๆ นานเท่าไหร่ก็ตาม
 • กำหนดการเดินทางที่มีส่วนเส้นทางภาคพื้นบางเส้นทางจะไม่สามารถออกเป็นรางวัลบัตรโดยสารใบเดียวได้ โดยขึ้นอยู่กับการจัดการส่วนเส้นทางภาคพื้นนั้น
  ตัวอย่างเช่น: ในกรณีที่ระยะทางส่วนเส้นทางภาคพื้นไกลกว่าระยะทางจากเมืองที่ออกเดินทางของเส้นทางบินแรกถึงจุดเริ่มต้นส่วนเส้นทางภาคพื้น หรือระยะทางจากจุดสิ้นสุดของส่วนเส้นทางภาคพื้นไปยังเมืองขากลับเส้นทางสุดท้าย

แวะพักระหว่างทางในประเทศญี่ปุ่น

ไม่อนุญาตการแวะพักระหว่างทาง (นานกว่า 24 ชั่วโมง) ในประเทศญี่ปุ่น การต่อเครื่องบินทั้งหมดระหว่างการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นต้องทำภายใน 24 ชั่วโมง

การย้อนกลับ

ไม่อนุญาตให้มีการย้อนกลับยกเว้นการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น หรือการเดินทางที่ระบุไว้ในรางวัล (การย้อนกลับหมายถึงการบินย้อนกลับเส้นทางเดิมเพื่อต่อเครื่องและเดินทางต่อไปยังปลายทางถัดไป)

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม