ตารางไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับรางวัลบัตรโดยสระหว่างประเทศของ JAL

อัปเดตเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2024

JAL International Award Ticket PLUS คืออะไร

  • จํานวนไมล์ที่กำหนดในการแลกบัตรโดยสารจากการแลกไมล์จะแตกต่างกันไปตามกําหนดการเดินทางและที่นั่งว่างบนเที่ยวบิน ณ เวลาที่ทําการจอง
  • หากไม่มีที่นั่งว่างในเที่ยวบินที่สามารถจองได้โดยใช้จํานวนไมล์ต่ำสุด (ไมล์ฐาน) คุณสามารถจองโดยใช้ไมล์เพิ่มเติม ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามจํานวนที่นั่งที่เหลือโดยประมาณ (Award Ticket PLUS)
  • Award Ticket PLUS ไม่สามารถใช้กับชั้นเฟิร์สคลาส
  • คุณสามารถตรวจสอบจํานวนไมล์ที่กำหนดสําหรับกำหนดการเดินทางที่ต้องการได้ผ่านหน้าตรวจสอบที่นั่งว่างในเว็บไซต์ของ JAL

ไปยัง/มาจากญี่ปุ่น (เที่ยวเดียว)

ชั้นประหยัด/ชั้นประหยัดพรีเมียม/ชั้นธุรกิจ

ชั้นเฟิร์สคลาส

จํานวนไมล์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฤดูกาลของวันที่ขึ้นเครื่อง

Seasonality

Low Season (L) April 1 - April 26, 2024, January 11 - February 28, April 1 - April 24, 2025, January 14 - February 28, 2026

Regular Season (R)

March 1 - March 31, May 10 - July 10, August 26 - December 13, 2024, March 1 - March 31, May 13 - July 10, August 26 - December 11, 2025, March 1 - March 31, 2026

High Season (H) April 27 - May 9, July 11 - August 25, December 14, 2024 - January 10, 2025, April 25 - May 12, July 11 - August 25, December 12, 2025 - January 13, 2026
  • ระดับไมล์สะสมพลัสที่แสดงเป็นยอดรวมที่แสดงไมล์พื้นฐานรวมกับไมล์เพิ่มเติม และระบุจำนวนไมล์สะสมที่กำหนดสูงสุดเมื่อใช้พลัส

ชั้นประหยัด/ชั้นประหยัดพรีเมียม/ชั้นธุรกิจ

ชั้นเฟิร์สคลาส

Award Ticket PLUS ไม่สามารถใช้กับชั้นเฟิร์สคลาส

ข้อควรทราบ

  • นอกเหนือจากไมล์สะสมที่แสดงด้านล่าง รางวัลบัตรโดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกัน และค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นๆ (ภาษีสนามบินขาออกและขาเข้า ค่าธรรมเนียมสนามบิน ฯลฯ) ที่เรียกเก็บโดยแต่ละรัฐบาล/สนามบินร่วมด้วย
  • บางชั้นโดยสารอาจไม่พร้อมให้บริการโดยขึ้นอยู่กับเส้นทางการบินและเครื่องบินที่ให้บริการ
  • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องมีไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารของผู้ใหญ่ รางวัลที่ออกให้ทารกที่แบ่งที่นั่งกับผู้ใหญ่จะใช้ไมล์สะสม 10 % ของไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับผู้ใหญ่ในกรณีที่ผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วยรางวัลประเภทเดียวกันเท่านั้น

วิธีทำการจอง

ท่านต้องล็อกอินเข้าสู่บัญชี JMB ของท่านเพื่อจองรางวัล หลังจากที่ล็อกอิน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างจากหน้าบนสุดของ JAL Mileage Bank

เลือกรางวัลบัตรโดยสารของสายการบิน JAL Group ในส่วนรางวัลยอดนิยมภายใต้ใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัล

  • คลิกที่รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL เพื่อค้นหาเที่ยวบินพร้อมกับวันออกเดินทางที่เลือกเท่านั้น
  • คลิกที่ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศเพื่อค้นหาเที่ยวบินโดยใช้ปฏิทิน