ตารางไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับรางวัลบัตรโดยสระหว่างประเทศของ JAL

อัปเดตเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2023

Notice

มีผลกับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่ 1 ตุลาคม 2023 หรือหลังจากนั้น จํานวนไมล์ที่ต้องใช้สําหรับเฟิร์สคลาสจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับฤดูกาลของวันที่ออกเดินทาง*
นอกจากนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนไมล์สูงสุดที่จำเป็นสําหรับ JAL International Award Ticket PLUS

* ลูกค้าที่ส่งคําขอเป็นรายชื่อผู้รอคอยในวันที่ 30 กันยายน 2023 หรือก่อนหน้านั้นสําหรับ JAL International Award Ticket (เฟิร์สคลาส) ซึ่งเที่ยวบินจะออกเดินทางในวันที่ 1 ตุลาคม 2023 หรือหลังจากนั้น อาจไม่สามารถออกบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ของ JAL ได้ หากที่นั่งได้รับการยืนยันในวันที่ 1 ตุลาคมหรือหลังจากนั้น หากไม่สามารถออกบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ของ JAL ได้ โปรดติดต่อแผนกสํารองที่นั่งระหว่างประเทศของ JAL เพื่อขอความช่วยเหลือ

JAL International Award Ticket PLUS คืออะไร

  • จํานวนไมล์ที่กำหนดในการแลกบัตรโดยสารจากการแลกไมล์จะแตกต่างกันไปตามกําหนดการเดินทางและที่นั่งว่างบนเที่ยวบิน ณ เวลาที่ทําการจอง
  • หากไม่มีที่นั่งว่างในเที่ยวบินที่สามารถจองได้โดยใช้จํานวนไมล์ต่ำสุด (ไมล์ฐาน) คุณสามารถจองโดยใช้ไมล์เพิ่มเติม ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามจํานวนที่นั่งที่เหลือโดยประมาณ (Award Ticket PLUS)
  • Award Ticket PLUS ไม่สามารถใช้กับชั้นเฟิร์สคลาส
  • คุณสามารถตรวจสอบจํานวนไมล์ที่กำหนดสําหรับกำหนดการเดินทางที่ต้องการได้ผ่านหน้าตรวจสอบที่นั่งว่างในเว็บไซต์ของ JAL

ไปยัง/มาจากญี่ปุ่น (เที่ยวเดียว)

ชั้นประหยัด/ชั้นประหยัดพรีเมียม/ชั้นธุรกิจ

ชั้นเฟิร์สคลาส

จํานวนไมล์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฤดูกาลของวันที่ขึ้นเครื่อง

Seasonality

Low Season (L) January 11 - February 29, April 1 - April 26, 2024, January 11 - February 28, 2025

Regular Season (R)

October 1 - December 13, 2023, March 1 - March 31, May 10 - July 10, August 26 - December 13, 2024, March 1 - March 31, 2025

High Season (H) December 14, 2023 - January 10, 2024
April 27 - May 9, July 11 - August 25, 2024, December 14, 2024 - January 10, 2025
  • ระดับไมล์สะสมพลัสที่แสดงเป็นยอดรวมที่แสดงไมล์พื้นฐานรวมกับไมล์เพิ่มเติม และระบุจำนวนไมล์สะสมที่กำหนดสูงสุดเมื่อใช้พลัส

ชั้นประหยัด/ชั้นประหยัดพรีเมียม/ชั้นธุรกิจ

ชั้นเฟิร์สคลาส

Award Ticket PLUS ไม่สามารถใช้กับชั้นเฟิร์สคลาส

ข้อควรทราบ

  • นอกเหนือจากไมล์สะสมที่แสดงด้านล่าง รางวัลบัตรโดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกัน และค่าธรรมเนียมและภาษีอื่นๆ (ภาษีสนามบินขาออกและขาเข้า ค่าธรรมเนียมสนามบิน ฯลฯ) ที่เรียกเก็บโดยแต่ละรัฐบาล/สนามบินร่วมด้วย
  • บางชั้นโดยสารอาจไม่พร้อมให้บริการโดยขึ้นอยู่กับเส้นทางการบินและเครื่องบินที่ให้บริการ
  • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องมีไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารของผู้ใหญ่ รางวัลที่ออกให้ทารกที่แบ่งที่นั่งกับผู้ใหญ่จะใช้ไมล์สะสม 10 % ของไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับผู้ใหญ่ในกรณีที่ผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วยรางวัลประเภทเดียวกันเท่านั้น

วิธีทำการจอง

ท่านต้องล็อกอินเข้าสู่บัญชี JMB ของท่านเพื่อจองรางวัล หลังจากที่ล็อกอิน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างจากหน้าบนสุดของ JAL Mileage Bank

เลือกรางวัลบัตรโดยสารของสายการบิน JAL Group ในส่วนรางวัลยอดนิยมภายใต้ใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัล

  • คลิกที่รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL เพื่อค้นหาเที่ยวบินพร้อมกับวันออกเดินทางที่เลือกเท่านั้น
  • คลิกที่ปฏิทินตรวจสอบที่นั่งว่างสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศเพื่อค้นหาเที่ยวบินโดยใช้ปฏิทิน