รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL คืออะไร

รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ให้ท่านสามารถใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกการเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL สามารถแลกรับรางวัลด้วยไมล์เริ่มต้นเพียง 7,500 ไมล์สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ 15,000 ไมล์สำหรับการเดินทางไปกลับ

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางที่ให้บริการ

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

  • รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL จะไม่มีให้บริการบนเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
  • บางเที่ยวบินอาจมีการยกเลิก หรือให้บริการในบางวันหรือบางฤดูกาลเท่านั้น นอกจากนี้ เส้นทางบินอื่นอาจไม่ได้รับสิทธิ์ เที่ยวบินและเส้นทางที่ไม่ได้รับสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เพื่อให้เป็นไปตามกฎด้านการคมนาคมขนส่งของสหรัฐอเมริกา สำหรับการเดินทางระหว่างสองเมืองในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงฮาวายและกวม) ที่เดินทางผ่านญี่ปุ่น เที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบินต้องดำเนินการโดยสายการบินของสหรัฐอเมริกา
    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ JMB / ฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารของ JMB
  1. รวมถึงการเดินทางที่ได้รับการพิจารณาว่า “ผ่านญี่ปุ่น” โดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา

สำหรับแผนการเดินทางที่มีเส้นทางบินภายในประเทศญี่ปุ่น

  • เส้นทางภายในประเทศของ Japan Airlines (JAL) /Transocean Air (JTA) สามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลได้
  • Ryukyu Air Commuter (RAC) และเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่น จะไม่ได้รับสิทธิ์
  • เมื่อจองชั้นเฟิร์สคลาสหรือชั้นธุรกิจสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศของแผนการเดินทาง ชั้น J จะได้รับอนุญาตสำหรับเส้นทางบินต่อเครื่องภายในประเทศหากมีที่นั่งว่าง ณ เวลาที่ทำการจอง (ไม่อนุญาตการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลในชั้นเฟิร์สคลาสสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ)

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม