รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

Please scroll horizontally.

รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL คืออะไร

รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ให้ท่านสามารถใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกการเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL สามารถแลกรับรางวัลด้วยไมล์เริ่มต้นเพียง 7,500 ไมล์สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ 15,000 ไมล์สำหรับการเดินทางไปกลับ

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางที่ให้บริการ

เส้นทางระหว่างประเทศบนเที่ยวบินของ JAL Group ต่อไปนี้สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้

 • เจแปน แอร์ไลน์ (JAL)
 • เมื่อการเดินทางมีเที่ยวบินที่เดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น เส้นทางภายในประเทศของ Japan Airlines (JAL) / Transocean Air (JTA) สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้ Ryukyu Air Commuter (RAC) และเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น (เช่น Jetstar Japan, Fuji Dream Airlines หรือ Amakusa Airlines) จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
 • For Japan domestic sectors included in international awards tickets, Japan domestic First Class is not available.
 • รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL จะไม่มีให้บริการบนเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
 • เที่ยวบินที่สายการบิน JAL Group ไม่มีสิทธิ์ทางการจราจรจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎด้านการคมนาคมขนส่งของสหรัฐอเมริกา สำหรับการเดินทางระหว่างสองเมืองในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงฮาวายและกวม) ที่เดินทางผ่านญี่ปุ่น เที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบินต้องดำเนินการโดยสายการบินของสหรัฐอเมริกา
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ JMB / ฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารของ JMB
  (*) รวมถึงการเดินทางที่ได้รับการพิจารณาว่า “ผ่านญี่ปุ่น” โดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา
 • บางเที่ยวบินอาจมีการยกเลิก หรือมีให้บริการในบางวันหรือบางฤดูกาลเท่านั้น
 • เที่ยวบินอื่นอาจไม่ร่วมบริการ เที่ยวบินและเส้นทางที่ไม่ร่วมบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Please scroll horizontally.