การลงทะเบียน

สมาชิก JMB ที่มีสิทธิ์สำหรับ JMB แซฟไฟร์ หรือ JMB ไดมอนด์ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมคลับเอกสิทธิ์เฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางผู้มากประสบการณ์ของเราโดยเฉพาะ

คุณสมบัติสำหรับการเป็นสมาชิก JAL โกลเบิล คลับ

การเป็นสมาชิก JAL โกลเบิล คลับ (JGC) เปิดให้สำหรับสมาชิก JMB ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ต้องมีคะแนน FLY ON อย่างน้อย 50,000 คะแนน (รวมถึงคะแนน FLY ON 25,000 คะแนนสําหรับเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป) หรือใช้บริการอย่างน้อย 50 เที่ยวบิน (รวมถึงเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป 25 เที่ยวบิน) และคะแนน FLY ON 15,000 คะแนน ในระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม คะแนน FLY ON จะได้รับเมื่อเดินทางในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป หรือเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร oneworld ด้วยค่าโดยสารที่มีสิทธิ์รับไมล์สะสม JMB และ
 • ต้องปฏิบัติตาม หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่กฎว่าด้วยการเป็นสมาชิก JAL โกลเบิล คลับ
 • *พนักงานของสายการบินหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเป็นสมาชิก JGC ได้
 • *ต้องส่งการสมัครลงทะเบียน JGC ในระหว่างที่คุณเป็นสมาชิกระดับ JMB แซฟไฟร์ หรือ JMB ไดมอนด์ โปรดทราบว่าอาจไม่มีการส่งการเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกในบางสถานการณ์
 • *หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม FLY ON

อายุการเป็นสมาชิก : การเป็นสมาชิก JGC จะมีผลจนถึงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม สองปีหลังจากมีคุณสมบัติเป็นสมาชิก JGC

ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี

สมาชิก JMB ที่ต้องการสมัครสมาชิก JGC ต้องตกลงที่จะให้หักไมล์สะสม 5,000 ไมล์* ออกจากบัญชี JMB ในการลงทะเบียนครั้งแรก

 • *สําหรับสมาชิก JAL แฟมิลี่ คลับที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จะมีการหัก 5,000 ไมล์ออกจากกลุ่มไมล์สะสมครอบครัว
  สําหรับสมาชิกที่มีบัตร JALCARD CLUB-A, CLUB-A โกลด์ บัตร JAL ไดเนอร์ส หรือบัตร JAL แพลทตินัมจะไม่มีการหักไมล์สะสมสำหรับการลงทะเบียนครั้งแรก เนื่องจากได้รับการครอบคลุมโดยค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร JALCARD แล้ว

การต่ออายุการเป็นสมาชิก

ในฐานะสมาชิก JGC คุณสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิกของคุณได้โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกด้วยไมล์สะสม 5,000 ไมล์* ซึ่งจะถูกหักออกโดยอัตโนมัติจากบัญชี JMB ของคุณในวันแรกของเดือนมีนาคม ค่าธรรมเนียมการต่ออายุนี้ได้รับการยกเว้นสำหรับสมาชิก JGC ที่ได้รับคะแนน FLY ON อย่างน้อย 35,000 คะแนน หรือเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL อย่างน้อย 14 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ JMB ในระหว่างปีปฏิทิน

 • *สําหรับสมาชิก JAL แฟมิลี่ คลับที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จะมีการหัก 5,000 ไมล์ออกจากกลุ่มไมล์สะสมครอบครัว จะไม่มีการต่ออายุการเป็นสมาชิก JGC หากไม่สามารถหัก 5,000 ไมล์จากบัญชี JMB ของคุณ
  สมาชิกที่มีบัตร JALCARD CLUB-A, CLUB-A โกลด์ บัตร JAL ไดเนอร์ส หรือบัตร JAL แพลทตินัม ไม่ต้องหักไมล์สะสม 5,000 ไมล์สำหรับการต่ออายุ เนื่องจากได้รับการครอบคลุมโดยค่าธรรมเนียมรายปีของ JALCARD แล้ว

อายุการเป็นสมาชิกหลังจากการต่ออายุ : การเป็นสมาชิก JGC จะมีผลไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไป

การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลการเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียน

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลการเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียน โปรดรายงานการเปลี่ยนแปลงให้ศูนย์ JMB หรือสํานักงาน JAL ในพื้นที่ของคุณทราบ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top