สถานะบริการ

สิทธิประโยชน์พิเศษพร้อมบริการชั้นเฟิร์สคลาส โปรแกรม FLY ON คือโปรแกรมชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับสมาชิกที่เดินทางบ่อยของเรา บริการทั้งหมดต่อไปนี้จะให้บริการถึง 31 มีนาคมในปีที่สองหลังจากได้รับสถานะ

บริการแรก
บริการที่พร้อมให้บริการหลังสมาชิกได้รับสถานะประมาณหนึ่งสัปดาห์
บริการที่สอง
การบริการสำหรับสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่ได้รับบัตรสถานะ FLY ON หรือสถานะสมาชิกมีผลในแอป JAL
บริการที่สาม
บริการที่พร้อมให้บริการตั้งแต่ 1 เมษายนในปีถัดจากปีที่ได้รับสถานะ
 • *สมาชิก JMB ไดมอนด์ และ JGC พรีเมียร์ เท่านั้นจะใช้บริการที่สามได้

:มีให้บริการ

:สามารถใช้ได้เมื่อบินคลาส J บนเส้นทางภายในประเทศของ JAL เท่านั้น

:ไม่มีให้บริการ

:บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

:สามารถใช้ได้กับผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่าน

Notice

From January 2021, FLY ON status cards and JGC oneworld Sapphire cards will be issued only upon request.

This page will open in a new windowInformation about requesting a status card

การบริการ DIAMOND JGC PREMIER SAPPHIRE CRYSTAL JGC
oneworld
Sapphire

สมาชิก
JMB/
JALCARD


DIAMOND ไม่มีให้บริการ SAPPHIRE ไม่มีให้บริการ CRYSTAL ไม่มีให้บริการ

สมาชิก
JGC

JGC DIAMOND JGC PREMIER
*1
JGC SAPPHIRE JGC CRYSTAL ไม่มีให้บริการ JGC oneworld Sapphire
สถานะลำดับขั้น oneworld

Emerald

Emerald

Sapphire

Sapphire

Ruby

Sapphire

การบริการเกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง
เคาน์เตอร์สำหรับการจองโดยเฉพาะ บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ
การลงชื่อรอที่นั่งก่อน บริการแรก มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
บริการกำหนดที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้า - เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL- บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ มีให้บริการ
บริการกำหนดที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้า - เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL- บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ
บริการจองเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL ล่วงหน้า บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
บริการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL ล่วงหน้า บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การบริการเกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง
การเช็คอินก่อน บริการที่สอง มีให้บริการAlso available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3 มีให้บริการAlso available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3 มีให้บริการAlso available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3 มีให้บริการAlso available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3 มีให้บริการ*2Also available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3 มีให้บริการAlso available to one traveling companion.บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*3
การเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อน บริการที่สอง มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
น้ำหนักสัมภาระพิเศษ บริการที่สอง เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*4
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*4
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*5
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*5
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 10 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น : 20 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศ : 1 ชิ้น
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*5
ประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษ บริการที่สอง มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
ทางเข้า JAL Global Club (JGC) บริการที่สอง มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
- มีให้บริการ*6
Also available to one traveling companion.
ช่องทางพิเศษสำหรับจุดตรวจรักษาความปลอดภัย บริการที่สอง มีให้บริการ
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*7
มีให้บริการ
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*7
ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การเข้าใช้ห้องรับรองชั้นเฟิร์สคลาสของ JAL บริการที่สอง มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การใช้ห้องรับรอง DIAMOND/PREMIER บริการที่สอง มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
เข้าใช้ห้องรับรองได้โดยการแสดงสถานะที่ถูกต้อง บริการที่สอง มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
ไม่มีให้บริการ มีให้บริการ
Also available to one traveling companion.
บริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
การขึ้นเครื่องบินก่อน-เที่ยวบินระหว่างประเทศ- บริการที่สอง มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld มีให้บริการ มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
การขึ้นเครื่องบินก่อน-เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น- บริการที่สอง มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ มีให้บริการ
การขอรับสัมภาระก่อน บริการที่สอง มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8 Only available when flying in Class J on JAL domestic routes.*9 มีให้บริการบริการที่มีให้บริการเมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld*8
โบนัสไมล์สะสม (โบนัส Mile-Up)
อเมริกันแอร์ไลน์ บริการแรก 1.3 1.05 1.05 0.55 0.55 35%*10
บริติชแอร์เวย์ บริการแรก 1 1 1 0.5 0.25 35%*10
ไอเบอเรีย บริการแรก 1 1 0.5 0.5 0.25 35%*10
บริการอื่นๆ
รางวัลบัตรโดยสาร DIAMOND บริการแรก มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การขยายวันหมดอายุของไมล์สะสม *11 มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
การจองสินค้าที่จำหน่ายบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
Airline Pilot Experience บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
สินค้า JAL Totteoki-no-Ippin ที่จำหน่ายเฉพาะช่วงเวลา บริการแรก มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
โปรโมชั่นบัตรของขวัญแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ Shilla Duty Free บริการที่สอง มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ มีให้บริการ
การเลือกบริการ JMB DIAMOND/JGC PREMIER บริการที่สาม มีให้บริการ มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ ไม่มีให้บริการ
 • *1เมื่อคุณสมบัติครบที่กำหนด เราจะเสนอบริการ JGC Premierให้กับสมาชิก JGC ใหม่ตั้งแต่ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังสมัครสมาชิก JGC (ต้องสมัครสมาชิก JGC เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของปีหลังจากคุณสมบัติครบ)
 • *2การเช็คอินก่อนใช้ได้กับเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นเมื่อบินคลาส J เท่านั้น และใช้ได้กับเส้นทางระหว่างประเทศเมื่อเดินทางจากสนามบินที่มีเคาน์เตอร์เช็คอิน JAL ชั้นธุรกิจเท่านั้น
 • *3บริการเช็คอินก่อนจะพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกสถานะเท่านั้นเมื่อบินไปกับเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld
 • *4เมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld ท่านจะได้รับสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มขึ้น เป็น สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเพิ่ม 1 ใบ หรือ สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 20 กก.
 • *5เมื่อบินชั้นประหยัดกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

  ระบบจำนวนชิ้น: สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเพิ่ม 1 ชิ้น (สูงสุด 23 กก. ต่อชิ้น) โดยมีสัมภาระรวมทั้งหมดไม่เกิน 2 ชิ้น

  • *บริการนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีที่อนุญาตให้มีสัมภาระได้ 2 ชิ้น ระบบน้ำหนัก: สัมภาระที่อนุญาต + 15 กก.
 • *6สนามบินฮาเนดะ (ภายในประเทศญี่ปุ่น), สนามบินอิตามิ, สนามบินชิโตเสะแห่งใหม่, สนามบินฟูกุโอกะ, สนามบินนาฮา (ที่สนามบินนาฮา จะมีบริการเฉพาะประตูตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษเท่านั้น)
 • *7Applicable airports are subject to change. Due to restrictions or local agreements with Priority Security Lane operators, this service is not available to Emerald tier customers at some airports regardless of the airline they are traveling. Please refer to the This page will open in a new windowoneworld alliance website for further details.
 • *8ไม่สามารถใช้ได้บนเที่ยวบินที่ให้บริการโดยบริติช แอร์เวย์
 • *9สามารถใช้ได้เมื่อบินคลาส J บนเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL เท่านั้น
 • *10สามารถใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตร JAL Global Club JALCARD (CLUB-A หรือสูงกว่า) เท่านั้น
 • *11การขยายวันหมดอายุของไมล์สะสมจะมีผลกับไมล์สะสมที่โดยปกติจะหมดอายุเมื่อถึงปลายเดือนของเดือนหลังจากได้รับสถานะ วันที่ได้รับสถานะ FLY ON คือวันที่สมาชิกทำตามข้อกำหนดของสถานะ โดยจะเป็นไปตามคะแนน FLY ON ที่สมาชิกได้รับในบัญชี JMB หรือตามจำนวนเที่ยวบินในปีปฏิทินก่อนหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม
 • *จะมีข้อจำกัดบางประการสำหรับบริการ เที่ยวบิน และสนามบิน เมื่อบินกับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นที่ไม่ใช่ JAL โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • *บริการของโปรแกรม FLY ON ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ JAL Global Club ได้
 • *บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • *บางบริการอาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อบินกับสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld โดยขึ้นอยู่กับสายการบิน เส้นทาง หรือความพร้อมของสนามบิน
 • *When flying on JAL Group flights, oneworld alliance member flights, or codeshare flights operated by partner airlines, airport services are also available by displaying a valid membership status on the JAL app home screen and presenting it to the relevant airport staff.
  For more information, please refer to How to display your membership status on This page will open in a new windowthe JAL app.

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top