โตเกียว (นาริตะ)
สนามบินนานาชาตินาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย JAL จะเดินทางจากและลงจอดที่อาคารผู้โดยสาร 2

ประกาศ

ข้อมูล
  • *เที่ยวบินที่ให้บริการโดย Jetstar Japan จะเดินทางออกจากและมาถึงอาคารผู้โดยสาร 3
สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยบริษัทอื่นที่สนามบินนาริตะ ขั้นตอนการขึ้นเครื่องจะดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของสารการบินที่เป็นผู้ให้บริการนั้น
โปรดตรวจสอบข้อมูลอาคารผู้โดยสารล่วงหน้า
เปิดในหน้าต่างใหม่สำหรับเที่ยวบินร่วมบริการ
คำแนะนำ
ต่อเครื่องที่อาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบินนาริตะได้เร็วขึ้นถึง 60 นาที
เที่ยวบินที่ให้บริการโดย Jetstar Japan จะเดินทางออกจากและมาถึงอาคารผู้โดยสาร 3
โปรดตรวจสอบข้อมูลอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออกของบริษัทสายการบินที่ต่อเครื่องจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสนามบินนานาชาตินาริตะ (NAA)
เปิดในหน้าต่างใหม่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสนามบินนานาชาตินาริตะ

การต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ

แผนผังอาคารผู้โดยสาร

การต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ (ภายในอาคารผู้โดยสาร 2)

หากคุณได้เช็คอินสำหรับเที่ยวบิน (ระหว่างประเทศ) ที่ต่อเครื่องและเช็คอินสัมภาระไปยังปลายทางไว้แล้ว โปรดออกจากลอบบี้ขาเข้า (ชั้น 2) และไปยังพื้นที่เปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างประเทศเฉพาะที่อยู่ในลอบบี้ขาออกภายในประเทศที่อยู่ใกล้ๆ (ชั้น 2) ซึ่งคุณจะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่จะไปต่อยังประตูเที่ยวบินระหว่างประเทศ
ขั้นตอนการต่อเครื่องเหล่านี้จะใช้เวลาประมาณ 60 นาที

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ

การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL (ภายในอาคารผู้โดยสาร 2)

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดสำหรับผู้โดยสารขาเข้าเรียบร้อยแล้ว เช่น การตรวจคนเข้าเมืองและการรับสัมภาระ ให้ไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศในอาคารผู้โดยสาร 2

  • *หมายเหตุ: สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
  • *หมายเหตุ: เมื่อกลับมายังญี่ปุ่น สัมภาระของคุณจะได้รับการตรวจสอบที่ด่านศุลกากรของสนามบินนาริตะ โปรดรับสัมภาระเช็คอินของคุณที่พื้นที่รับสัมภาระเที่ยวบินระหว่างประเทศ แล้วนำไปที่พื้นที่ตรวจสอบทางศุลกากร เมื่อตรวจสอบศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ให้เช็คอินสัมภาระของคุณอีกครั้งที่เคาน์เตอร์ภายในประเทศ

การต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินของอาคารผู้โดยสาร 1

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าเรียบร้อยแล้ว โปรดไปที่จุดขึ้นรถบัสที่ชั้น 1 และโดยสารรถบัสรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารไปยังอาคารผู้โดยสาร 1

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามบินนานาชาตินาริตะ