โตเกียว (นาริตะ)
สนามบินนานาชาตินาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย JAL จะเดินทางจากและลงจอดที่อาคารผู้โดยสาร 2

ประกาศ

เคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL และ Jetstar Japan ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2016 สำหรับลูกค้าที่ต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL ไปยังเที่ยวบินร่วมบริการของ JAL ซึ่งดำเนินการโดย Jetstar Japan (อาคารผู้โดยสาร 3) โปรดใช้บริการรถบัสรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารซึ่งให้บริการโดยสนามบินนาริตะ (ใช้เวลาประมาณ 4 นาที)

**เที่ยวบินที่ให้บริการโดย Jetstar Japan เข้าและออกที่อาคารผู้โดยสาร 3

ลูกค้าที่เดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศที่ดำเนินการโดย Jetstar Japan

เที่ยวบินภายในประเทศ

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก

 1. 1

  ตรวจสอบความปลอดภัย

 2. 2

  เช็คอิน

โปรดมาที่จุดตรวจความปลอดภัยก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 20 นาที และไปที่ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย 10 นาที

แผนผัง

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

การต่อเครื่อง

การต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ (ภายในอาคารผู้โดยสาร 2)

หากคุณได้เช็คอินสำหรับเที่ยวบิน (ระหว่างประเทศ) ที่ต่อเครื่องและเช็คอินสัมภาระไปยังปลายทางไว้แล้ว โปรดออกจากลอบบี้ขาเข้า (ชั้น 2) และไปยังพื้นที่เปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างประเทศเฉพาะที่อยู่ในลอบบี้ขาออกภายในประเทศที่อยู่ใกล้ๆ (ชั้น 2) ซึ่งคุณจะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่จะไปต่อยังประตูเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขั้นตอนการต่อเครื่องเหล่านี้จะใช่เวลาประมาณ 60 นาที

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ผู้โดยสารอื่นๆ ควรดำเนินการตามขั้นตอนของผู้โดยสารขาเข้า และไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศในอาคารผู้โดยสาร 2

การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL (ภายในอาคารผู้โดยสาร 2)

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดสำหรับผู้โดยสารขาเข้าเรียบร้อยแล้ว เช่น การตรวจคนเข้าเมืองและการรับสัมภาระ ให้ไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศในอาคารผู้โดยสาร 2

 • *สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
 • *เมื่อกลับมายังญี่ปุ่น สัมภาระของคุณจะได้รับการตรวจสอบที่ด่านศุลกากรของสนามบินนาริตะ
  โปรดรับสัมภาระเช็คอินของคุณที่พื้นที่รับสัมภาระเที่ยวบินระหว่างประเทศ แล้วนำไปที่พื้นที่ตรวจสอบทางศุลกากร เมื่อตรวจสอบศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ให้เช็คอินสัมภาระของคุณอีกครั้งที่เคาน์เตอร์ภายในประเทศ

การต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินของอาคารผู้โดยสาร 1

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าเรียบร้อยแล้ว โปรดไปที่จุดขึ้นรถบัสที่ชั้น 1 และโดยสารรถบัสรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารไปยังอาคารผู้โดยสาร 1

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามบินนานาชาตินาริตะ