โตเกียว (ฮาเนดะ)
สนามบินนานาชาติโตเกียว

ประกาศ

อาคารผู้โดยสาร 3

ขาออก

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก

 1. 1

  เช็คอิน

 2. 2

  ตรวจสอบความปลอดภัย

 3. 3

  ตรวจคนเข้าเมือง

แผนผัง

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

กฎระเบียบสำหรับผู้โดยสารขาออก

เช็คอิน

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึง 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

โปรดแสดงบัตรโดยสารสายการบินและหนังสือเดินทางของคุณที่เคาน์เตอร์ JAL ตามชั้นโดยสารที่เดินทางของคุณ (เคาน์เตอร์ F/G)
(หลังวันที่ 1 เมษายน, เคาน์เตอร์ F/G/H)

ตรวจสอบความปลอดภัย

สัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณจะต้องผ่านการเอ็กซเรย์

ข้อมูลเกี่ยวกับ Fast Track (ช่องทางด่วนพิเศษสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย)
 • ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส รวมถึงสมาชิก JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire และ JGC สามารถใช้บริการช่องทางด่วนพิเศษ Fast Track ในการตรวจความปลอดภัยได้ (ไม่รวมถึงเที่ยวบินร่วมบริการกับสายการบินอื่น)

ตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หนังสือเดินทาง และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง
(พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)

ขาเข้า

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

 1. 1

  ตรวจคนเข้าเมือง

 2. 2

  รับสัมภาระ

 3. 3

  ศุลกากร

แผนผัง

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

กฎระเบียบสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

ด่านกักกันโรค

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณที่เกิดจากการพำนักในต่างประเทศ โปรดรายงานต่อห้องให้คำปรึกษาด้านสุขภาพหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรค

ตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อออกนอกประเทศ โปรดกรอกข้อมูลในบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่ติดไว้กับหนังสือเดินทางของคุณ และแสดงบัตรและหนังสือเดินทางของคุณเพื่อการตรวจสอบ
(พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)

ศุลกากร

หากคุณไม่มีสิ่งของต้องสำแดง โปรดไปที่โต๊ะตรวจสอบสีเขียว แสดงหนังสือเดินทางของคุณและผ่านขั้นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่อาจถามคำถามคุณเกี่ยวกับที่หมายและวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ หากคุณมีสิ่งของที่เกินมูลค่าที่ได้รับการยกเว้นภาษี โปรดไปที่โต๊ะตรวจสอบที่มีไฟสีแดง
ผู้โดยสารทุกคนต้องยื่นแบบฟอร์มใบศุลกากร ไม่ว่าจะมีสิ่งของต้องสำแดงหรือไม่ก็ตาม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง