คำแนะนำสนามบิน สนามบินนานาชาติคันไซ

อัพเดท: 2019/10/25

ข้อมูล

ข้อมูลสําคัญสําหรับเที่ยวบินจากสนามบินคันไซ (เที่ยวบินภายในประเทศ)

สนามบินคันไซจะติดตั้งและใช้ระบบการตรวจสอบสัมภาระในระหว่างช่วงวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018 จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2019 การดำเนินการนี้อาจลดความเร็วในกระบวนการเช็คอินสัมภาระสําหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการในช่วงระหว่างกรอบเวลานี้ ดังนั้นเราจึงขอให้ผู้โดยสารทุกท่านให้มาถึงที่สนามบินก่อนเวลาเร็วเป็นพิเศษเพื่อท่านจะได้เช็คอินตรงเวลา

ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินร่วมบริการของ Jetstar Japan

การเช็คอินสำหรับเที่ยวบินร่วมบริการของ Jetstar Japan (GK) สามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน GK ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางและจะปิด 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

แผนผังอาคารผู้โดยสาร

การขึ้นเครื่อง

โปรดผ่านจุดตรวจความปลอดภัยอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง และมาที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ไม่เช่นนั้นคุณอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องได้

การเช็คอินสำหรับเที่ยวบินร่วมบริการ GK สามารถดำเนินการได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน GK การเช็คอินจะเริ่มตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน

คุณสามารถเรียกดูข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการได้โดยการเลือกเมนูแบบเลื่อนลง

เปิดในหน้าต่างใหม่คำอธิบายสัญลักษณ์

เคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศ

ขาเข้า

คุณสามารถเรียกดูข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการได้โดยการเลือกเมนูแบบเลื่อนลง

เปิดในหน้าต่างใหม่คำอธิบายสัญลักษณ์