ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว: ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

  เที่ยวบินระหว่างประเทศ

  เดินทางอย่างอุ่นใจกับฟรีค่าเปลี่ยนวัน

  เพื่อให้ลูกค้าของเราเดินทางด้วยความอุ่นใจ ฟรีค่าเปลี่ยนวันโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎพื้นฐานในอัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศทั้งหมดในปัจจุบัน

  ข้อมูลเกี่ยวกับตารางการบินและการจัดการบัตรโดยสาร

  การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน

  ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน การลดความถี่ของเที่ยวบิน และการยกเลิกเที่ยวบินอันเนื่องมาจาก COVID-19

  การขยายเวลาของอายุบัตรโดยสาร

  ข้อมูลเกี่ยวกับการขอขยายเวลาอายุบัตรโดยสารอันเนื่องมาจาก COVID-19

  การยกเลิกบัตรโดยสาร/การขอคืนเงิน

  ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกบัตรโดยสาร หรือการขอคืนเงินอันเนื่องมาจาก COVID-19

  ข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทาง

  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสาร

  ในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างเที่ยวบินตลอดการเดินทาง เพื่อคงไว้ซึ่งสุขอนามัยที่ดีระหว่างผู้โดยสาร และพนักงานที่สนามบินอย่างปลอดภัย

  มาตรการของ JAL สำหรับการเดินทางอย่างปลอดภัย

  การประกาศเกี่ยวกับข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัย และการรักษาสุขอนามัยที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึง "การหมุนเวียนอากาศในเครื่องบิน" "การฆ่าเชื้อในห้องโดยสารเครื่องบิน" และ "การสวมใส่หน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่สนามบิน และลูกเรือในห้องโดยสาร"

  ในห้องโดยสาร และที่สนามบิน

  ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนภายในห้องโดยสาร และที่สนามบินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

  การจำกัดการเข้าประเทศ   การกักตัว  การฆ่าเชื้อ

  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติอื่นๆ สำหรับการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

  JAL MILEAGE BANK

  สมาชิกสะสมไมล์ JAL Mileage Bank เราขอขอบคุณการสนับสนุนที่ดีเสมอมาของคุณ และเราทำการปรับเปลี่ยนโปรแกรมสะสมไมล์เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ COVID-19

  ไมล์สะสม  คะแนน e JAL  และคูปอง JAL

  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสำหรับไมล์สะสมที่หมดอายุ คะแนน e JAL และคูปอง JAL

  การขยายสถานะ FLY ON ของคุณ

  ข้อมูลเกี่ยวกับการคงสถานภาพของสมาชิกเนื่องจาก COVID-19

  มอบคะแนนโบนัส FLY ON ให้กับสมาชิกที่มีสถานะ FLY ON สำหรับปีบริการ 2021

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมคะแนนโบนัส FLY ON สำหรับปีบริการ 2021