ข้อจำกัดในการเข้าประเทศโดยใช้มาตรการกักตัวของแต่ละประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดล่วงหน้า

ข้อมูลล่าสุดบางส่วนบนเว็บไซต์ของเราอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากอยู่ในกระบวนการแปล

หมายเหตุ

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการการกักตัวของแต่ละประเทศและภูมิภาคอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ขององค์กรรัฐบาลและสถานทูตของปลายทางและประเทศและภูมิภาคที่เปลี่ยนเครื่องของท่านเพื่อดูข้อมูลล่าสุดก่อนออกเดินทาง

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักตัว

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

 • การค้นหาของคุณจะถูกนำพาไปยังเว็บไซต์ Sherpa (เว็บไซต์ภายนอก) ซึ่งรวบรวมข้อกำหนดการเดินทางทั้งหมดไว้ในที่เดียว โปรดใช้ไซต์นี้ตามระเบียบที่เผยแพร่
 • ข้อมูลที่แสดงใน Sherpa อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ดังนั้นก่อนออกเดินทาง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับสถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานด้านสุขภาพของทั้งประเทศที่ออกหนังสือเดินทางและประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป

เกณฑ์การค้นหา

ปิด
 • (1) เส้นทาง (ไปกลับ/เที่ยวเดียว)
  (2) การต่อเครื่อง (ใช่หรือไม่ใช่)
  (3) การฉีดวัคซีน (เสร็จสมบูรณ์/ไม่สมบูรณ์)
  (4) ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง (สัญชาติ)
  (5) เมืองต้นทางและปลายทาง
  (6) วันที่ออกเดินทาง

  *สำหรับเมืองต้นทาง และปลายทาง โปรดระบุชื่อประเทศ หรือชื่อเมือง

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการการกักตัวมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเนื่องจากลักษณะการระบาดของโรคที่พัฒนาขึ้น
เนื่องจากเอกสารการเดินทางและเอกสารการกักกันไม่สมบูรณ์ อาจไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศหรืออาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

นอกเหนือจากข้อจำกัดในการเข้าประเทศ ทาง JAL อาจใช้มาตรการพิเศษตามคำขอของแต่ละประเทศ
เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสารการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินร่วม) สายการบินที่ให้บริการอาจมีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดในการขึ้นเครื่องเป็นของตนเอง โปรดอย่าลืมตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการสำหรับข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทาง