แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ แผนกสำรองที่นั่งและแผนกสะสมไมล์ เจแปนแอร์ไลน์

เจแปนแอร์ไลน์ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์แผนกสำรองที่นั่งบัตรโดยสารและแผนกสะสมไมล์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป เจแปนแอร์ไลน์ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการสายการบินเรา

หมายเลขโทรศัพท์แผนกสำรองที่นั่งและแผนกสะสมไมล์ เจแปนแอร์ไลน์

สายภาษาไทย

0-2131-3300 (#1) — ยกเลิกการให้บริการ

สายภาษาอังกฤษ

0-2131-3300 (#2) — ยกเลิกการให้บริการ

เจแปนแอร์ไลน์
สำนักงานกรุงเทพฯ