ห้องรับรองสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร์ (นาโกย่า)

บริการห้องรับรอง

ข้อมูล

เปิดในหน้าต่างใหม่โปรดคลิกที่นี่เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

สมาชิก

ห้องรับรองซากุระมีให้บริการที่สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร์สำหรับลูกค้าตามรายการด้านล่างนี้

เกณฑ์ตามสถานะสมาชิก

ห้องรับรองซากุระ
สถานะสมาชิก สมาชิก สมาชิก + ผู้ติดตามหนึ่งท่าน
JMB Diamond มี มี
JGC Premier มี มี
JMB Sapphire มี มี
JMB Crystal Not available.
JAL Global Club มี มี
  • * ผู้ติดตามที่ 2 และ 3 ของลูกค้าที่เป็นสมาชิก JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire, JAL Global Club (JGC) ที่มีคูปองห้องรับรองสามารถเข้าห้องรับรองได้

คูปองห้องรับรอง

เกี่ยวกับคูปองห้องรับรอง JAL

คูปองห้องรับรอง JAL สามารถนำไมล์สะสม JMB แลกได้ ผู้ติดตามกับสมาชิก JMB พร้อมคูปองห้องรับรอง สามารถเข้าห้องรับรองได้ โปรดสมัคร หลังจากตรวจสอบเกณฑ์ตามสถานะสมาชิก

สำหรับเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตรของ JAL

มีห้องรับรองของสายการบินให้บริการ(อาจมีข้อยกเว้นในบางสนามบิน)

เปิดในหน้าต่างใหม่สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกในเที่ยวบินร่วมบริการ

เกณฑ์ตามชั้นโดยสารเที่ยวบิน

ชั้นโดยสาร ห้องรับรองซากุระ
ชั้นเฟิร์สคลาส มี
ชั้นธุรกิจ มี
ชั้นประหยัดพรีเมียม *1 มี
ชั้นประหยัด (Flex Y Fare) มี
  • *เครื่องบินที่ให้บริการและการกำหนดค่าที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ

  • *1ยกเว้นในกรณีอัพเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมที่สนามบิน เที่ยวบินร่วมบริการที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองได้

แผนผัง

ชั้น 3 บริเวณผู้โดยสารขาออก มีเคาน์เตอร์เช็คอิน, เคาน์เตอร์ข้อมูลสนามบิน, สำนักงานแลกเปลี่ยนสกุลเงินและลิฟต์หลังจากที่คุณผ่านด่านการตรวจสอบความปลอดภัย ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จะมีห้องน้ำ, สำนักงานแลกเปลี่ยนสกุลเงิน, ลิฟต์และบันได/บันไดเลื่อนไปห้องรับรองซากุระที่ชั้น 2

คำแนะนำสนามบิน