โตเกียว (ฮาเนดะ)
สนามบินนานาชาติโตเกียว

ประกาศ

ผู้โดยสารที่ใช้บริการเคาน์เตอร์พิเศษสำหรับการต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL Group ภายในอาคารผู้โดยสาร 3 ควรเช็คอินอย่างน้อย 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินภายในประเทศ

การต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศไปยังระหว่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 1ขาเข้าภายในประเทศ (มาถึงที่ปีกอาคารทิศเหนือ, ปีกอาคารทิศใต้)

ขาเข้าภายในประเทศ อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 1

ขั้นตอนที่ 2รถบัสรับส่งฟรีไปยังอาคารผู้โดยสาร 3

โปรดโดยสารรถบัสรับส่งจากสถานที่ที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้

 • รถบัสปีกอาคารทิศใต้ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 91 (ภายในอาคาร)
 • รถบัสปีกอาคารทิศเหนือ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 30 (ภายในอาคาร)
 • ชั้น 1 (ล็อบบี้ขาเข้า) ป้ายหยุดรถบัส 8
 • *รถบัสบางคันที่ไม่ได้เดินทางไปยังอาคารผู้โดยสาร 3 โปรดระมัดระวังในการโดยสารรถที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3มาถึงที่อาคารผู้โดยสาร 3 ชั้น 1

ขั้นตอนที่ 4ไปที่ชั้น 3 ขาออกระหว่างประเทศ

 • หมายเหตุ

  • การต่อเครื่องใช้เวลาประมาณ 70 นาที
  • หากคุณยังไม่ได้เช็คอินสัมภาระแบบผ่านตลอดไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดรับสัมภาระของคุณจากจุดรับสัมภาระเที่ยวบินภายในประเทศ และนำไปยังอาคารผู้โดยสาร 3
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถเดินทางระหว่างอาคารผู้โดยสารโดยใช้บริการรถไฟ Tokyo Monorail หรือ Keihin Kyuko Line ซึ่งคุณสามารถโดยสารได้ฟรีโดยใช้ตั๋วที่รับมาจากเคาน์เตอร์บริการข้อมูลของสนามบินฮาเนดะ

การต่อเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังภายในประเทศ

ขั้นตอนที่ 1ขาเข้าจากเที่ยวบินระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสาร 3 ชั้น 2

ขั้นตอนที่ 2เคาน์เตอร์ต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL ชั้น 2 (ขาเข้า)

เช็คอินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและสัมภาระของคุณ

โปรดโดยสารรถบัสรับส่งเพื่อไปยังอาคารโดยสาร 1

เวลาทำการของเคาน์เตอร์ต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศ

6:30-11:00 น., 14:00-19:45 น.

ในวันที่และหลังจากวันที่ 11 สิงหาคม 2566, 6:00-11:00 น., 14:00-19:45 น.

 • *เวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเที่ยวบิน
 • *การเช็คอินและการเช็คอินสัมภาระสำหรับการต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศสามารถดำเนินการได้ในวันที่ออกเดินทางเท่านั้น ขอขอบคุณที่เข้าใจ
 • *สามารถเช็คอินสัมภาระก่อนเวลาออกเดินทาง 60 นาทีที่เคาน์เตอร์ต่อเครื่อง หลังจากนั้น จะสามารถเช็คอินสัมภาระได้เฉพาะที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 เท่านั้น ไม่มีบริการขนส่งสัมภาระระหว่างอาคารผู้โดยสาร
 • *โปรดตรวจสอบเวลาทำการของรถบัสสำหรับต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL ที่เคาน์เตอร์ต่อเครื่อง
 • *คุณสามารถเดินทางระหว่างอาคารผู้โดยสารโดยใช้บริการรถบัสรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารที่ให้บริการฟรี รถไฟ Tokyo Monorail หรือ Keihin Kyuko Line ในช่วงที่ “รถบัสสำหรับต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL” ไม่เปิดให้บริการ

ขั้นตอนที่ 3พื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศ ชั้น 2 (ขาเข้า)

ขั้นตอนที่ 4รถบัสสำหรับการต่อเครื่องภายในประเทศ

ไปยังป้ายรถบัสสำหรับการต่อเครื่องภายในประเทศของ JAL

ขั้นตอนที่ 5อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1

 • หมายเหตุ

  • การต่อเครื่องใช้เวลาประมาณ 70 นาที
  • ผู้โดยสารทุกท่านที่มาถึงที่สนามบินฮาเนดะต้องดำเนินการพิธีการตรวจสอบศุลกากรที่สนามบินฮาเนดะ โปรดรับสัมภาระเช็คอินทั้งหมดของท่านที่จุดรับสัมภาระ แล้วดําเนินการพิธีการศุลกากรการ หลังจากการผ่านพิธีการตรวจสอบศุลกากรแล้ว โปรดไปที่เคาน์เตอร์บริการเที่ยวต่อเครื่องสำหรับเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในลอบบี้ขาเข้าเพื่อเช็คอินสัมภาระของท่าน
  • ผู้โดยสารที่ได้เช็คอินสัมภาระแบบผ่านตลอดไปยังเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL และไม่มีสัมภาระเช็คอินไม่จำเป็นต้องใช้บริการเคาน์เตอร์ต่อเครื่อง โปรดโดยสารรถบัสรับส่งเพื่อไปยังอาคารโดยสาร 1
  • เมื่อใช้บริการรถบัสรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารที่ให้บริการฟรี, รถไฟ Tokyo Monorail หรือ Keihin Kyuko Line ผู้โดยสารจะต้องผ่านจุดตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 อย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
  • สำหรับรถไฟ Tokyo Monorail หรือสาย Keihin Kyuko มีบัตรโดยสารฟรีให้บริการที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ลอบบี้ขาเข้าของอาคารผู้โดยสาร 3 ไม่ต้องใช้บัตรโดยสารรถบัสสำหรับรถบัสรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารที่ให้บริการฟรี
  • *ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2567 อย่างน้อย 1 ชั่วโมงและ 30 นาที

การต่อเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังระหว่างประเทศ

 • หลังจากมาถึง โปรดเช็คอินเที่ยวบินที่ต่อเครื่องของคุณที่เคาน์เตอร์เที่ยวบินระหว่างประเทศที่อยู่ก่อนจุดตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นผ่านทางเข้าถัดจากเคาน์เตอร์เพื่อเข้าไปยังพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องก่อนที่จะไปที่บริเวณขาออกที่ชั้น 3
 • หากคุณเช็คอินปลายทางสุดท้ายที่สนามบินต้นทางเรียบร้อยแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องไปที่เคาน์เตอร์ต่อเครื่อง สามารถไปที่พื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องได้เลย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง