คำแนะนำสนามบิน คำแนะนำสนามบิน สนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ)

อัพเดต: 2021/11/26
เที่ยวบินภายในประเทศ

การขึ้นเครื่อง

โปรดผ่านจุดตรวจความปลอดภัยอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง และมาที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ไม่เช่นนั้นคุณอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องได้

ขาเข้า

  • สัมภาระเช็คอิน
    สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ โปรดเช็คอินสัมภาระของคุณที่เคาน์เตอร์สัมภาระหลังจากเช็คอินแล้ว
  • การต่อเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ
    สามารถเช็คอินสัมภาระแบบผ่านตลอดไปยังสนามบินสุดท้ายได้