รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

ข้อมูลสำคัญ

ปิด
  • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก FLY ON เท่านั้น
    ไมล์จำนวนหนึ่งจะถูกคืนกลับมายังบัญชีดั้งเดิมในปลายเดือนหลังจากเที่ยวบินที่มีสิทธิ์
  • ใช้ไมล์สะสมที่สนามบินในวันออกเดินทางของท่าน

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

ผู้ที่สามารถรับรางวัลได้

รางวัลสามารถใช้ได้โดยสมาชิก JMB, คู่สมรสของสมาชิก JMB, ญาติภายในลำดับสองของสมาชิก JMB และคู่สมรสของพี่/น้องของคู่สมรสของสมาชิก JMB
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคำเตือนเมื่อแลกไมล์สะสม

  • สำหรับสมาชิกในภูมิภาคญี่ปุ่นที่ได้ลงทะเบียน JALCARD แฟมิลี่ โปรแกรมไว้แล้ว การแลกรางวัลโดยใช้ไมล์สะสมที่รวมกันในครอบครัวสามารถใช้ได้โดยสมาชิกหลัก คู่สมรสของสมาชิกหลัก ญาติภายในลำดับสองของสมาชิกหลัก หรือคู่สมรสของพี่/น้องของคู่สมรสของสมาชิกหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหมายเหตุเกี่ยวกับการแลกรางวัลด้วย JALCARD แฟมิลี่ โปรแกรม
  • สำหรับสมาชิกในภูมิภาคอื่นนอกจากญี่ปุ่น โปรดดูหมายเหตุเกี่ยวกับการแลกรางวัลด้วยการรวมไมล์ของ JAL Family Club
  • มีกฎและเงื่อนไขเพิ่มเติมเมื่อทำการจองผ่านเว็บไซต์ JAL โปรดดูหมายเหตุเมื่อใช้รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ

จำนวนเส้นทางบินสูงสุด

ต้องใช้ 1 รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสำหรับแต่ละเส้นทางการบิน
ต้องใช้ 2 รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสำหรับกำหนดการเดินทางที่เริ่มต้นออกเดินทางนอกที่เริ่มต้นออกเดินทางจากนอกประเทศญี่ปุ่น และมาเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางนอกประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างเช่น เมื่อยื่นคำขออัพเกรดกำหนดการเดินทางกรุงเทพไปยังลอสแองเจลิส ท่านจะต้องใช้รางวัลสองรางวัลสำหรับเส้นทางบินสองเส้นทาง (เส้นทางแรกจากกรุงเทพไปญี่ปุ่น และอีกเส้นทางจากญี่ปุ่นไปยังลอสแองเจลิส)

กำหนดการเดินทาง

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสามารถใช้ได้กับการเดินทางแบบไปกลับหรือแบบเที่ยวเดียว
ข้อจำกัดและเงื่อนไขทั้งหมดของการเดินทางของบัตรโดยสารที่ซื้อจะนำมาใช้กับรางวัลการอัพเกรด

การรวมรางวัลการอัพเกรด

ท่านไม่สามารถใช้ 2 รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารรวมกันเพื่อ "ขยับขึ้น" จากชั้นประหยัดไปเป็นเฟิร์สคลาส (โดยใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ ด้วยรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นเฟิร์สคลาส) รางวัลการอัพเกรดสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนชั้นโดยสารเป็นชั้นโดยสารที่สูงกว่าชั้นถัดไปเท่านั้น ไม่สามารถอัพเกรดการจองเป็นชั้นโดยสารสูงกว่าชั้นถัดไปโดยการชำระส่วนต่างค่าโดยสารเป็นเงินสดหรือช่องทางอื่นๆ ได้

เงื่อนไขอื่นๆ

ไมล์สะสมเที่ยวบินจะคำนวณตามค่าโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม