ตารางรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

ข้อมูลสำคัญ

ปิด
  • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก FLY ON เท่านั้น
    ไมล์จำนวนหนึ่งจะถูกคืนกลับมายังบัญชีดั้งเดิมในปลายเดือนหลังจากเที่ยวบินที่มีสิทธิ์
  • ใช้ไมล์สะสมที่สนามบินในวันออกเดินทางของท่าน

ไมล์สะสมที่กำหนด (เส้นทางบินเที่ยวเดียวระหว่างประเทศญี่ปุ่น)

  • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะต้องมีไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่
  • สามารถอัพเกรดเป็นชั้นเฟิร์สคลาสได้จากชั้นธุรกิจเท่านั้น

เอเชียตะวันออก

กวม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / เอเชียใต้

โอเชียเนีย

ยุโรป / รัสเซีย

ตะวันออกกลาง

ฮาวาย

อเมริกาเหนือ

  • หน่วย: ไมล์สะสม
  • ไม่สามารถใช้รางวัลกับเส้นทางบินหรือชั้นโดยสารที่ไม่ได้แสดงในตารางนี้ได้
  • บางชั้นโดยสารอาจไม่พร้อมให้บริการโดยขึ้นอยู่กับเครื่องบินที่ให้บริการ