รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

ข้อมูลสำคัญ

ปิด
  • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก FLY ON เท่านั้น
    ไมล์จำนวนหนึ่งจะถูกคืนกลับมายังบัญชีดั้งเดิมในปลายเดือนหลังจากเที่ยวบินที่มีสิทธิ์
  • ใช้ไมล์สะสมที่สนามบินในวันออกเดินทางของท่าน

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

ไมล์สะสมที่กำหนด

โปรดดูตารางรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

  • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะต้องมีไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่
  • ไมล์สะสมที่กำหนดจะถูกหักออกเมื่อมีการยืนยันเที่ยวบินของท่าน

อาจมีกฎและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับโปรโมชั่นรางวัลการอัพเกรดที่กำหนดไมล์สะสมน้อยกว่านี้

อายุการใช้งาน

จะสามารถใช้รางวัลการอัพเกรดกับเที่ยวบินและวันที่ที่สำรองไว้เดิมเท่านั้น การไม่เดินทางบนเที่ยวบินที่จองในวันที่จองจะเป็นผลให้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารถูกยึดคืน ในกรณีนี้ จะไม่มีการคืนไมล์สะสมและไม่สามารถแลกเป็นรางวัลอื่นได้

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม