รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

ข้อมูลสำคัญ

ปิด
  • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก FLY ON เท่านั้น
    ไมล์จำนวนหนึ่งจะถูกคืนกลับมายังบัญชีดั้งเดิมในปลายเดือนหลังจากเที่ยวบินที่มีสิทธิ์
  • ใช้ไมล์สะสมที่สนามบินในวันออกเดินทางของท่าน

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

การเปลี่ยน/คืนรางวัลหลังแลกรับไมล์สะสม

การเปลี่ยนแปลงการจอง

ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล หากท่านต้องการเปลี่ยนการจอง ท่านต้องยกเลิกและขอคืนเงินการจองการอัพเกรด แล้วทำการจองการอัพเกรดใหม่

การยกเลิก/คืน

หลังจากจองรางวัลแล้ว ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับรางวัลสามารถแลกคืนได้ในกรณีที่รางวัลยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น ไมล์สะสมที่ได้คืนทั้งหมดจะคืนไปที่บัญชี JMB ที่ใช้แลกรางวัล จะไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก

หากท่านต้องการยกเลิก/ขอคืนเงินเฉพาะรางวัลการอัปเกรดที่นั่งและเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่ท่านซื้อ (ในชั้นโดยสารที่ต่ำกว่า) ต้องมีที่นั่งว่างในชั้นการจองของบัตรโดยสารที่ซื้อไว้แล้ว โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเราเพื่อตรวจสอบที่นั่งว่างสําหรับเที่ยวบินของท่าน

จุดติดต่อ

การยกเลิกและการคืนเงินจะดำเนินการผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา

ระยะเวลาหมดเขตการยกเลิก/การคืนเงิน

โปรดติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินรางวัลอัพเกรดตามกำหนดเวลาของท่าน (ในเขตเวลาของจุดที่ออกเดินทาง) หรือภายในเวลาทำการของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ในแต่ละภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับว่าเวลาใดเกิดขึ้นก่อน*

  • ข้อยกเว้น:
  • เมื่อท่านเปลี่ยนรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของชั้นประหยัดพรีเมียมที่จอง ไปเป็นชั้นธุรกิจในวันที่ออกเดินทาง
  • เมื่อท่านยกเลิกบัตรโดยสารที่ซื้อ หรือเปลี่ยนการจอง

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม