รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

ประกาศสำคัญ

ปิด

ข้อมูลสำคัญ

ปิด

Please scroll horizontally.

เวลาสิ้นสุดการจองตั๋วรางวัล

สามารถจองรางวัลได้ตั้งแต่ 10:00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) 360 วันก่อนวันออกเดินทาง

การจองผ่านเว็บไซต์ JAL การจองทางโทรศัพท์
25 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขากลับที่เกี่ยวข้อง 24 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขากลับที่เกี่ยวข้อง
 • หากเวลาสิ้นสุดอยู่นอกเวลาทำการของศูนย์ให้บริการหรือสำนักงาน JAL จะใช้วันทำการก่อนหน้าแทนเวลาสิ้นสุดดังกล่าว
 • ข้อมูลรางวัลการอัพเกรดจะจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบันทึกการจองของท่าน โดยไม่มีการออกรางวัลแบบกายภาพ เมื่อเช็คอิน โปรดแจ้งว่าท่านได้ขอรางวัลการอัพเกรดไว้แล้ว
 • สำหรับการจองแบบเข้าชื่อรอ โปรดตรวจสอบว่าที่นั่งของท่านได้รับการยืนยันบนเว็บไซต์ JAL แล้วหรือไม่ หรือเมื่อท่านเช็คอินที่สนามบิน ไมล์สะสมจะถูกหักออกเพื่อแลกรางวัล และจะดำเนินการจัดเตรียมที่จำเป็นในการมอบของรางวัลเมื่อเที่ยวบินของท่านได้รับการยืนยันแล้ว

วิธีการขอรับรางวัล


การขอรางวัลการอัพเกรดสามารถทำได้บนเว็บไซต์ JAL หรือทางโทรศัพท์
การจองล่วงหน้าสามารถทำได้ตั้งแต่ 360 วัน ก่อนวันที่ออกเดินทางในส่วนเที่ยวบินขากลับเที่ยวสุดท้ายในข้อมูลการเดินทางของท่าน

วิธีการขอรับรางวัลการอัพเกรดเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL จากหน้าบนสุดของการสะสมไมล์กับ JAL

ท่านต้องล็อกอินเข้าสู่บัญชี JMB ของท่านเพื่อจองรางวัล
หลังจากที่ล็อกอิน โปรดไปที่หน้าบนสุดของ JAL Mileage Bank และเลือกรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศในส่วนรางวัลยอดนิยมภายใต้ใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัล

ในการยื่นคำขอด้วยโทรศัพท์ โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารของ JMB / ศูนย์ JMB ด้านล่าง

ฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารของ JMB / ศูนย์ JMB

คำเตือนเมื่อขอรับรางวัล

ขณะที่ทำการจอง (รวมถึงการร้องขอการเข้าชื่อรอ) ท่านจะต้องซื้อบัตรโดยสารแล้วซึ่งสามารถใช้ได้กับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร

ขณะที่ทำการจอง ท่านจะต้องมีไมล์สะสมที่กำหนดในบัญชี JMB ครบแล้วเพื่อการแลกรางวัล

 • หากคุณมีไมล์สะสมไม่เพียงพอ คุณจะไม่สามารถทำการจองได้
 • การเข้าชื่อรอสำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL จะคงไว้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) คำขอการเข้าชื่อรอที่ไม่ได้รับการยืนยันหลังสิ้นสุดระยะการเก็บข้อมูลจะถูกยกเลิก หากท่านยังต้องการอัพเกรดหลังจากคำขอการเข้าชื่อรอของท่านถูกยกเลิกแล้ว โปรดสอบถามที่สนามบินในวันที่ท่านเดินทาง
 • ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชี และขั้นตอนการมอบรางวัลจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อสิ้นสุดการจอง/ขอรางวัล
 • การเข้าชื่อรออาจไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว หรือปิดใช้งานสำหรับบางเที่ยวบิน
 • อนุญาตให้มีการจองแบบเข้าชื่อรอได้ครั้งเดียวในแต่ละเส้นทางบิน
  ถ้าท่านมีบัตรโดยสารชั้นประหยัดที่ค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้รางวัลอัพเกรด การเข้าชื่อรอสามารถทำได้สำหรับชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถเข้าชื่อรอพร้อมกันทั้งสองชั้นโดยสารได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านได้จองรางวัลการอัพเกรดไว้แล้วในเส้นการบินหนึ่ง การเข้าชื่อรอจะไม่สามารถทำได้ในเส้นทางบินนั้น
 • การเข้าชื่อรอเพื่อจองเที่ยวบินด้วยรางวัลบัตรโดยสารและจองรางวัลการอัพเกรดจะใช้ได้กับสมาชิกสถานะ JMB FLY ON (สมาชิก JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire และ JMB Crystal) และสมาชิก JAL Global Club
 • ถ้าจำนวนที่นั่งไม่พร้อมบริการสำหรับผู้โดยสารทุกคนในการจองเดียวกัน ผู้โดยสารทั้งหมดในการจองนั้นจะต้องเข้าชื่อรอ
 • หากทำการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยวสําหรับผู้โดยสารสองรายขึ้นไป และไม่ใช่ผู้โดยสารทั้งหมดที่ต้องการจะอัพเกรดเที่ยวบิน บันทึกการจองสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจะอัพเกรดจะต้องแยกจากผู้โดยสารที่ไม่ต้องการจะอัพเกรด โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของท่านเพื่อแยกการจองก่อนที่ท่านจะทำการร้องขออัพเกรด

การชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) ต่อไปนี้จะต่างกันไปตามชั้นโดยสาร ต้องมีการชำระค่าส่วนต่างภาษีสำหรับทุกการอัพเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม หรือชั้นธุรกิจ

 • สามารถชำระได้ทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB / ศูนย์ JMB ก่อนออกเดินทาง

[ณ เมษายน 2021]

บริการมาตรฐาน

 • บริการมาตรฐาน เช่น การเลือกที่นั่งล่วงหน้าในชั้นโดยสารที่อัพเกรด และการใช้งานห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาส สามารถใช้ได้กับรางวัลการอัพเกรด

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่ท่านต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ใช้หมายเลขเที่ยวบิน JAL) และเที่ยวบินที่ให้บริการโดย JAL ท่านจะไม่ได้รับน้ำหนักสัมภาระฟรีในชั้นที่อัพเกรดในเส้นทางบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
 • ในกรณีที่ต่อเครื่องจากเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น น้ำหนักสัมภาระฟรีในชั้นที่อัพเกรดจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อมีการเช็คอินสัมภาระแบบผ่านตลอดที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินอื่น
 • เพื่อรับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับเส้นทางโดยสารที่อัพเกรด ท่านต้องเช็คอินอีกครั้งที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินที่แวะต่อเครื่อง

Please scroll horizontally.