รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

ข้อมูลสำคัญ

ปิด
 • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก FLY ON เท่านั้น
  ไมล์จำนวนหนึ่งจะถูกคืนกลับมายังบัญชีดั้งเดิมในปลายเดือนหลังจากเที่ยวบินที่มีสิทธิ์
 • ใช้ไมล์สะสมที่สนามบินในวันออกเดินทางของท่าน

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

ระยะเวลาการจอง

ตั้งแต่เวลา 10:00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) 360 วันก่อนวันออกเดินทางจนถึงวันหมดเขตต่อไปนี้

การจองผ่านเว็บไซต์ JAL การจองทางโทรศัพท์
25 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขากลับที่เกี่ยวข้อง 24 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินขาออกหรือเที่ยวบินขากลับที่เกี่ยวข้อง*1
 1. หากวันหมดเขตข้างต้นอยู่นอกเวลาทำการของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ หรือ JAL Office วันหมดเขตจะเป็นวันทำการก่อนหน้านั้น

วิธีทำการจอง

ท่านต้องล็อกอินเข้าสู่บัญชี JMB ของท่านเพื่อจองรางวัล
หลังจากที่ล็อกอิน โปรดไปที่หน้าบนสุดของ JAL Mileage Bank และเลือกรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศในส่วนรางวัลยอดนิยมภายใต้ใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัล

คำเตือนเมื่อขอรับรางวัล

 • ขณะที่ทำการจอง (รวมถึงการร้องขอการเข้าชื่อรอ) ท่านจะต้องซื้อบัตรโดยสารแล้วซึ่งสามารถใช้ได้กับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร
 • ขณะที่ทำการจอง ท่านจะต้องมีไมล์สะสมที่กำหนดในบัญชี JMB ครบแล้วเพื่อการแลกรางวัล
  หากคุณมีไมล์สะสมไม่เพียงพอ คุณจะไม่สามารถทำการจองได้
 • ไมล์สะสมจะถูกหักออกทันทีเมื่อสิ้นสุดการจอง/ขอรางวัล (ยกเว้นในกรณีของรายชื่อผู้รอคอย)
 • หากทำการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยวสําหรับผู้โดยสารสองรายขึ้นไป และไม่ใช่ผู้โดยสารทั้งหมดที่ต้องการจะอัพเกรดเที่ยวบิน บันทึกการจองสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจะอัพเกรดจะต้องแยกจากผู้โดยสารที่ไม่ต้องการจะอัพเกรด โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของท่านเพื่อแยกการจองก่อนที่ท่านจะทำการร้องขออัพเกรด
 • นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนทำการจองผ่านเว็บไซต์ JAL

เกี่ยวกับการเข้าชื่อรอ

 • การเข้าชื่อรอสำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL จะคงไว้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) คำขอการเข้าชื่อรอที่ไม่ได้รับการยืนยันหลังสิ้นสุดระยะการเก็บข้อมูลจะถูกยกเลิก หากท่านยังต้องการอัพเกรดหลังจากคำขอการเข้าชื่อรอของท่านถูกยกเลิกแล้ว โปรดสอบถามที่สนามบินในวันที่ท่านเดินทาง
 • โปรดตรวจสอบว่าที่นั่งของท่านได้รับการยืนยันในเว็บไซต์ของ JAL แล้วหรือไม่ หรือเมื่อท่านเช็คอินที่ท่าอากาศยาน ไมล์สะสมจะถูกหักออกเพื่อแลกรางวัล และจะดำเนินการจัดเตรียมที่จำเป็นในการมอบของรางวัลเมื่อเที่ยวบินของท่านได้รับการยืนยันแล้ว
 • การเข้าชื่อรออาจไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว หรือปิดใช้งานสำหรับบางเที่ยวบิน
 • อนุญาตให้มีการจองแบบเข้าชื่อรอได้ครั้งเดียวในแต่ละเส้นทางบิน
  ถ้าท่านมีบัตรโดยสารชั้นประหยัดที่ค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้รางวัลอัพเกรด การเข้าชื่อรอสามารถทำได้สำหรับชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถเข้าชื่อรอพร้อมกันทั้งสองชั้นโดยสารได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านได้จองรางวัลการอัพเกรดไว้แล้วในเส้นการบินหนึ่ง การเข้าชื่อรอจะไม่สามารถทำได้ในเส้นทางบินนั้น
 • การเข้าชื่อรอเพื่อจองเที่ยวบินด้วยรางวัลบัตรโดยสารและจองรางวัลการอัพเกรดจะใช้ได้กับสมาชิกสถานะ JMB FLY ON (สมาชิก JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire และ JMB Crystal) และสมาชิก JAL Global Club
 • ถ้าจำนวนที่นั่งไม่พร้อมบริการสำหรับผู้โดยสารทุกคนในการจองเดียวกัน ผู้โดยสารทั้งหมดในการจองนั้นจะต้องเข้าชื่อรอ

การชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) ต่อไปนี้จะต่างกันไปตามชั้นโดยสาร ต้องมีการชำระค่าส่วนต่างภาษีสำหรับทุกการอัพเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม หรือชั้นธุรกิจ

 • สามารถชำระได้ทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JMB / ศูนย์ JMB ก่อนออกเดินทาง

AIR PASSENGER DUTY (UK)

อัปเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นธุรกิจในเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสหราชอาณาจักร

AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX / AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX SURPLUS (France)

อัปเกรดจากชั้นประหยัดหรือชั้นประหยัดพรีเมียมไปเป็นชั้นธุรกิจในเที่ยวบินที่เดินทางออกจากฝรั่งเศส

DEPARTURE TAX (Malaysia)

อัปเกรดจากชั้นประหยัดหรือชั้นประหยัดพรีเมียมไปเป็นชั้นธุรกิจในเที่ยวบินที่เดินทางออกจากมาเลเซีย

บริการมาตรฐาน

 • บริการมาตรฐาน เช่น การเลือกที่นั่งล่วงหน้าในชั้นโดยสารที่อัพเกรด และการใช้งานห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาส สามารถใช้ได้กับรางวัลการอัพเกรด

ประกาศเกี่ยวกับเที่ยวบินเชื่อมต่อ

 • ในกรณีที่ท่านต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ใช้หมายเลขเที่ยวบิน JAL) และเที่ยวบินที่ให้บริการโดย JAL ท่านจะไม่ได้รับน้ำหนักสัมภาระฟรีในชั้นที่อัพเกรดในเส้นทางบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
 • ในกรณีที่ต่อเครื่องจากเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น น้ำหนักสัมภาระฟรีในชั้นที่อัพเกรดจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อมีการเช็คอินสัมภาระแบบผ่านตลอดที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินอื่น เพื่อรับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับเส้นทางโดยสารที่อัพเกรด ท่านต้องเช็คอินอีกครั้งที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินที่แวะต่อเครื่อง

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม