รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

ประกาศสำคัญ

ปิด

ข้อมูลสำคัญ

ปิด

Please scroll horizontally.

รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL คืออะไร

รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ให้ท่านใช้ไมล์สะสมเพื่ออัพเกรดเป็นชั้นโดยสารที่สูงกว่าชั้นถัดไปได้จากชั้นโดยสารเดิมของบัตรโดยสาร

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางที่ให้บริการ

เส้นทางระหว่างประเทศบนเที่ยวบินของ JAL Group ต่อไปนี้สามารถใช้รางวัลการอัพเกรดได้

 • เจแปน แอร์ไลน์ (JAL)
 • ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ไม่มีชั้นโดยสารชั้นสูงกว่า
 • รางวัลการอัพเกรดไม่สามารถใช้ได้กับเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่น
 • รางวัลการอัพเกรดไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบิน JAL ที่ใช้หมายเลขเที่ยวบินของสายการบินอื่นได้
 • เที่ยวบินอื่นอาจไม่ร่วมบริการ เที่ยวบินและเส้นทางที่ไม่ร่วมบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัตรโดยสารที่สามารถใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้

บัตรโดยสารที่สามารถอัพเกรดได้
บัตรโดยสารที่มีการจองด้วยชั้นโดยสารต่อไปนี้ซึ่งระบุอยู่ในคอลัมน์ CLASS

ชั้นธุรกิจ > ชั้นเฟิร์สคลาส

ชั้นโดยสารที่จอง J/C/D/I*1/X*2
 1. เที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/หลังจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2021 มีสิทธิ์สำหรับการอัพเกรด
 2. เที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/ก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2021 มีสิทธิ์สำหรับการอัพเกรด

ชั้นประหยัด / ชั้นประหยัดพรีเมียม > ชั้นธุรกิจ

ชั้นโดยสารที่จอง W/R/E*3/Y/B/H/K
 1. เที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2021 มีสิทธิ์สำหรับการอัพเกรด

ชั้นประหยัด > ชั้นประหยัดพรีเมียม

ชั้นโดยสารที่จอง Y/B/H/K

บัตรโดยสารที่ไม่มีสิทธิอัพเกรด
ค่าตั๋วราคาท่องเที่ยวแบบจ่ายเบ็ดเสร็จสำหรับบุคคลหรือกลุ่ม ค่าโดยสารที่มีส่วนลดพิเศษ รางวัลบัตรโดยสารของ JMB และบัตรโดยสารที่เป็นไปตามข้อห้ามพิเศษ

 • For booking classes other than J and Y, flights traveled in international Dynamic Package (from Japan) or international package tour products are ineligible for upgrade.
 • ค่าโดยสารบางประเภทไม่สามารถรับสิทธิ์อัพเกรดได้ ไม่ว่าค่าโดยสารที่ใช้ได้จะพิมพ์อยู่บนบัตรโดยสารหรือไม่
 • ที่นั่งสำหรับรางวัลการอัพเกรดมีจำนวนจำกัดและอาจไม่พร้อมให้บริการแม้จะซื้อบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์รับรางวัล

Please scroll horizontally.