หมายเหตุเมื่อใช้รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ

กฎและเงื่อนไขทั่วไป

 • การจองรางวัลทั้งหมดต้องทำโดยสมาชิก JMB
 • สมาชิกจะต้องเป็นผู้ทำการขอรางวัลเอง โดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้ใช้บัตรโดยสารรางวัล
 • สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี (เด็ก/ทารก) ต้องมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางไปด้วย
 • จำนวนไมล์รวมที่ต้องการในการแลกรางวัลจะถูกหักจากบัญชี JMB ของสมาชิกที่สมัคร
 • สมาชิกที่ลงทะเบียน JALCARD Family Program สามารถรวมไมล์ของสมาชิกหลักและสมาชิกย่อยได้
 • สมาชิกที่ลงทะเบียนโปรแกรม JALCARD Family สามารถรวมไมล์ของสมาชิกหลัก และสมาชิกท่านอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้
 • จำเป็นต้องมีจำนวนไมล์เพียงพอสำหรับการแลกรางวัลในขณะทำการขอรางวัล โปรดยืนยันว่า ท่านมีจำนวนไมล์เพียงพอ
 • การจองรางวัลไม่สามารถดำเนินการได้หากมีจำนวนไมล์ในบัญชี JMB ไม่เพียงพอ และไม่สามารถรวมไมล์สะสมจากโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินอื่นๆ (รวมถึงสายการบินพันธมิตร JMB) กับโปรแกรมไมล์สะสะมของ JMB เพื่อแลกรับรางวัลได้

บัตรโดยสารที่สามารถใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้

บัตรโดยสารที่ซื้อในชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์จองดังต่อไปนี้

ชั้นธุรกิจ > ชั้นเฟิร์สคลาส

ชั้นโดยสารที่จอง J/C/D/I

ชั้นประหยัด / ชั้นประหยัดพรีเมียม > ชั้นธุรกิจ

ชั้นโดยสารที่จอง W/R/Y/B/H/K

ชั้นประหยัด > ชั้นประหยัดพรีเมียม

ชั้นโดยสารที่จอง Y/B/H/K
 • สําหรับการจองชั้นโดยสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชั้นโดยสาร J และ Y เที่ยวบินที่เดินทางด้วยแพ็คเกจแบบไดนามิกระหว่างประเทศ (จากญี่ปุ่น) หรือผลิตภัณฑ์ทัวร์แพ็คเกจระหว่างประเทศไม่สามารถอัพเกรดได้
 • ค่าโดยสารบางประเภทไม่สามารถอัปเกรดได้ แม้ว่าจะซื้อบัตรโดยสารในชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ก็ตาม
 • ที่นั่งที่กําหนดไว้สําหรับการอัปเกรดโดยใช้ไมล์จะมีจํานวนจํากัด

บัตรโดยสารที่ไม่มีสิทธิอัพเกรด

ค่าตั๋วราคาท่องเที่ยวแบบจ่ายเบ็ดเสร็จสำหรับบุคคลหรือกลุ่ม ค่าโดยสารที่มีส่วนลดพิเศษ รางวัลบัตรโดยสารของ JMB และบัตรโดยสารที่เป็นไปตามข้อห้ามพิเศษ

ค่าภาษีและค่าจัดการ

 • เมื่อใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร สมาชิก JMB หรือผู้ใช้รางวัลจะเป็นผู้ออกค่าภาษีสนามบินและ/หรือค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ค่าภาษีผู้โดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) จะแตกต่างไปตามชั้นโดยสาร อาจมีการชำระส่วนตางของภาษีฯ หากอัพเกรดไปยังชั้นประหยัดพรีเมี่ยมหรือชั้นธุรกิจ
 • รับการชำระเงินทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งระหว่างประเทศ JMB / ศูนย์บริการ JMB สำหรับรางวัล ก่อนออกเดินทาง

AIR PASSENGER DUTY (UK)

อัปเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นธุรกิจในเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสหราชอาณาจักร

AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX / AIR PASSENGER SOLIDARITY TAX SURPLUS (France)

อัปเกรดจากชั้นประหยัดหรือชั้นประหยัดพรีเมียมไปเป็นชั้นธุรกิจในเที่ยวบินที่เดินทางออกจากฝรั่งเศส

DEPARTURE TAX (Malaysia)

อัปเกรดจากชั้นประหยัดหรือชั้นประหยัดพรีเมียมไปเป็นชั้นธุรกิจในเที่ยวบินที่เดินทางออกจากมาเลเซีย

ผู้โดยสารที่ต้องการการจัดเตรียมพิเศษ

ผู้โดยสารดังต่อไปนี้ อาจจำเป็นต้องได้รับการจัดเตรียมพิเศษ รวมถึงการเลือกหมายเลขที่นั่งด้วย โปรดติดต่อศูนย์บริการ JMB / ฝ่ายสำรองที่นั่งระหว่างประเทศ สำหรับรางวัลในภูมิภาคของคุณหลังการจองเสร็จสมบูรณ์ เพื่อสอบถามและขอรับบริการ

 • ลูกค้าที่ได้ขอการจัดเตรียมพิเศษต้องส่งคำร้องอีกครั้งหลังการอัพเกรด เนื่องจากข้อมูลจะยังไม่ถูกส่ง
 • ผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นนั่ง*
 • ผู้โดยสารที่มีอุปสรรค์ในการมองเห็น*
 • ผู้โดยสารที่มีอุปสรรค์ในการได้ยิน*
 • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 • ต้องทำการส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
 • เมื่อกำหนดการคลอดที่คาดอยู่ภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน)
 • เมื่อมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับกำหนดการคลอดที่คาดการณ์
 • ในกรณีของการตั้งครรภ์แฝด
 • มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
 • ผู้โดยสารที่ได้ขออาหารเด็กทารก / อาหารเด็กเล็ก หรือผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิ้ง*
 • สมาชิก JMB ที่เดินทางพร้อมกับทารกที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง และมีอายุต่ำกว่า 2 ปี ณ เวลาเริ่มเดินทาง (ต้องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน)
 • สามารถขอรับบริการการจัดเตรียมพิเศษจากหน้าจอ "ยืนยันการสำรองที่นั่ง" ผ่านทางเว็บไซต์ JAL ขอเรียนให้ทราบว่าการให้บริการดังกล่าวอาจไม่สามารถ ทำผ่านเว็บไซต์ JAL ได้ในบางกรณี รวมถึงการจองที่ทำผ่านเอเยนต์

การยกเลิก / การคืนเงิน

หลังจากจองรางวัลแล้ว ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับรางวัลสามารถแลกคืนได้ในกรณีที่รางวัลยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น ไมล์สะสมที่ได้คืนทั้งหมดจะคืนไปที่บัญชี JMB ที่ใช้แลกรับรางวัล จะไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก

จุดติดต่อ

การยกเลิกและการคืนเงินจะดำเนินการผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา

ระยะเวลาหมดเขตการยกเลิก/การคืนเงิน

โปรดติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินรางวัลอัพเกรดตามกำหนดเวลาของท่าน (ในเขตเวลาของจุดที่ออกเดินทาง) หรือภายในเวลาทำการของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ในแต่ละภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับว่าเวลาใดเกิดขึ้นก่อน*

 • ข้อยกเว้น:
 • เมื่อท่านเปลี่ยนรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของชั้นประหยัดพรีเมียมที่จอง ไปเป็นชั้นธุรกิจในวันที่ออกเดินทาง
 • เมื่อท่านยกเลิกบัตรโดยสารที่ซื้อ หรือเปลี่ยนการจอง

การจองที่ทำผ่านเว็บไซต์ JAL

ขั้นแรก โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชี JMB ของคุณเพื่อขอรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารบนเว็บไซต์ของ JAL

กำหนดเวลาในการแลกรางวัล

จะรับการร้องขอรางวัลบนเว็บไซต์ JAL จนกว่าจะถึง 25 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินขาออกที่เกี่ยวข้อง หรือเที่ยวบินขากลับ (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง)

การจอง

 • เวลาที่ทำการจอง/ร้องขอ (รวมถึงการร้องขอการเข้าชื่อรอ) คุณจะต้องซื้อบัตรโดยสารแล้วซึ่งสามารถใช้ได้กับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร
 • ขอเรียนให้ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงการจองสำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อหลังจากที่คุณขอรับรางวัลการอัพเกรด (รวมถึงคำขอการลงชื่อรอ) ไม่สามารถดำเนินการได้บนเว็บไซต์ JAL หากต้องการเปลี่ยนการจองกรุณาติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งสำหรับรางวัลเส้นทางระหว่างประเทศ JMB / ศูนย์การจอง JMB (มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ)
 • รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสามารถใช้ได้กับการเดินทางเที่ยวเดียว
 • คุณไม่สามารถใช้ 2 รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารรวมกันเพื่อ "ขยับขึ้น" จากชั้นประหยัดไปเป็นเฟิร์สคลาส (โดยใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ ด้วยรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นเฟิร์สคลาส)
 • กรณีดังต่อไปนี้ ไม่สามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ JAL ได้ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการ JMB / ฝ่ายสำรองที่นั่งระหว่างประเทศสำหรับรางวัล เพื่อให้ความช่วยเหลือ
 • เมื่อคุณต้องการจองที่นั่งให้เด็กทารกที่จะนั่งกับผู้ใหญ่
 • เมื่อผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และเดินทางเพียงลำพัง หรือต้องการจองที่นั่งให้กับทารก
 • เมื่อต้องการขอบริการ JAL Family Service
 • เมื่อต้องการขนสัมภาระขนาดใหญ่ / เครื่องดนตรี และ/หรือซื้อที่นั่งเพิ่มสำหรับผู้โดยสารคนเดียวกัน (extra seat)
 • เมื่อใช้ค่าโดยสาร JMB One-Way
 • เมื่อได้รับการร้องขอเป็นพิเศษ หรือบริการ
 • หากทำการจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยวสําหรับผู้โดยสารสองรายขึ้นไป และไม่ใช่ผู้โดยสารทั้งหมดที่ต้องการจะอัพเกรดเที่ยวบิน บันทึกการจองสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจะอัพเกรดจะต้องแยกจากผู้โดยสารที่ไม่ต้องการจะอัพเกรด โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของท่านเพื่อแยกการจองก่อนที่ท่านจะทำการร้องขออัพเกรด

กำหนดการเดินทาง

 • ข้อจำกัดและเงื่อนไขทั้งหมดของการเดินทางของบัตรโดยสารที่ซื้ออาจนำมาใช้กับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร
 • 1 รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารสำหรับแต่ละเส้นทางบิน 2 รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารสำหรับกำหนดการเดินทางที่เริ่มต้นออกเดินทางนอกประเทศญี่ปุ่น และญี่ปุ่นเป็นจุดเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นนอกประเทศญี่ปุ่น

การเข้าชื่อรอ

 • สำหรับคำขอการเข้าชื่อรอ โปรดตรวจสอบว่าที่นั่งของคุณได้รับการยืนยันบนเว็บไซต์ JAL แล้วหรือไม่ หรือเมื่อคุณเช็คอินที่ท่าอากาศยาน ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ และจะดำเนินการจัดเตรียมที่จำเป็นในการมอบของรางวัลเมื่อที่นั่งของคุณได้รับการยืนยันแล้ว
 • การเข้าชื่อรอสำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL จะคงไว้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) คำขอการเข้าชื่อรอที่ไม่ได้รับการยืนยันหลังสิ้นสุดระยะการเก็บข้อมูลจะถูกยกเลิก หากคุณยังต้องการอัพเกรดหลังจากคำขอการเข้าชื่อรอของคุณถูกยกเลิกแล้ว โปรดสอบถามที่ท่าอากาศยานในวันที่คุณเดินทาง

การเปลี่ยนแปลงการจองรางวัล

หลังจากแลกไมล์สะสมแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองรางวัลการอัพเกรดได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนการจอง คุณต้องยกเลิกและขอคืนเงินสำหรับการจองรางวัลการอัพเกรดเดิม แล้วค่อยทำการจองรางวัลการอัพเกรดใหม่

 • ขอเรียนให้ทราบว่า ค่าธรรมเนียมการเรียกคืนไมล์สะสมจะไม่ใช้สำหรับรางวัลอัพเกรด ไม่สามารถคืนไมล์สะสมได้หากหมดอายุในขณะที่มีคำขอคืนสถานะ

อื่นๆ

 • ข้อมูลที่ให้หรือประกาศผ่านการสื่อสารล่าสุด จะมีความสำคัญเหนือกว่าข้อมูลก่อนหน้าเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้รางวัล
 • เงื่อนไขของการใช้รางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีเส้นทางบินบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการขนส่งระหว่างประเทศ
 • โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง และวีซ่าเข้าประเทศทุกครั้ง กรณีที่ต้องใช้วีซ่า กรุณาดำเนินการด้วยตัวคุณเอง