สายการบินในเครือ JAL กรุ๊ป (JL)

ไมล์สะสมเที่ยวบินคืออะไร

ไมล์สะสมเที่ยวบินจะคำนวณโดยอัตโนมัติไปยังบัญชี JMB ของคุณเมื่อคุณเดินทางในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ เพื่อสะสมไมล์ คุณจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณในขณะจองหรือเช็คอิน และนอกจากนี้ บัตรโดยสารทั้งหมดจะต้องออกในชื่อของสมาชิก JMB ไมล์สะสมเที่ยวบินจะคำนวณตามไมล์ของเส้นทางบินที่กำหนดในแต่ละเส้นทางที่มีการเดินทาง และตามอัตรารวมค่าโดยสารของบัตรโดยสาร

ไมล์สะสมเที่ยวบิน = ไมล์ของเส้นทางบิน × อัตราการสะสม

ไมล์ของเส้นทางบิน

ไมล์ของเส้นทางบิน JMB จะคำนวณตาม IATA TPM (International Air Transport Association Ticketed Point Mileage)

 • *จะมีการแก้ไขไมล์สะสมสองครั้งต่อปีคือในเดือนกรกฎาคม เปลี่ยนตาม IATA TPM ที่ออกมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และในเดือนมกราคม เปลี่ยนตาม IATA TPM ที่ออกมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนหน้า

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

ตารางไมล์ของเส้นทางบิน
ระหว่างประเทศของ JAL

เที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

อัตราการสะสม

This page will open in a new windowคลิกที่นี่เพื่อดูชั้นโดยสารที่จองของคุณ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

เจแปน แอร์ไลน์ (JL)

ชั้นเฟิร์สคลาส

JAL ชั้นเฟิร์สคลาส
ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ อัตราการสะสม
F, A 150%

ชั้นธุรกิจ

JAL ชั้นธุรกิจ
ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ อัตราการสะสม
J, C, D, I 125%
X 70%

ชั้นประหยัดพรีเมียม

JAL ชั้นประหยัดพรีเมียม
ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ อัตราการสะสม
W, R 100%
E 70%

ชั้นประหยัด

JAL ชั้นประหยัด
ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ อัตราการสะสม
Y, B 100%
H, K, M 70%
L, V, S 50%
O, Z, G, Q, N 30%
 • *อัตราการสะสมไมล์คือ 70% สําหรับชั้นธุรกิจ และ 50% สําหรับชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัดเมื่อเดินทางด้วยค่าโดยสารแบบรวมการท่องเที่ยวสำหรับบุคคล (เช่น แพคเกจทัวร์), ค่าโดยสารแบบรวมการท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะ หรือบันทึกของหมู่คณะ
 • *บัตรโดยสารจะไม่มีสิทธิ์รับไมล์สะสมหากจองในชั้นโดยสารที่จองใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางข้างต้น โดยไม่คํานึงถึงค่าโดยสารที่ซื้อ
 • *หากเดินทางด้วยรางวัลอัพเกรดหรือการอัพเกรดไปยังชั้นประหยัดพรีเมียม ไมล์จะคำนวณตามค่าโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ

  เปิดในหน้าต่างใหม่การอัพเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมที่สนามบิน

 • *เที่ยวบินบริการพิเศษและเที่ยวบินร่วมบริการมีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ โปรดทราบว่าจะมีการสะสมไมล์เฉพาะเที่ยวบินที่จองและเดินทางด้วยหมายเลขเที่ยวบินของ JAL เท่านั้น
 • *ตามกฎทั่วไป เที่ยวบินเช่าเหมาลำจะมีอัตราการสะสมไมล์ 50% (หรือ 70% สำหรับชั้นโดยสาร I)
 • *ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์และอัตราการสะสมไมล์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

สายการบิน

เจแปน แอร์ไลน์ (JAL)
เจแปน ทรานส์โอเชียน แอร์ (JTA)
ริวคิว แอร์ คอมมูเตอร์ (RAC)

ค่าโดยสาร อัตราการสะสม
Flex, JAL CARD Flex, ชั้นธุรกิจ Flex, เกาะห่างไกล Flex, เส้นทางที่กำหนด Flex 100%
ประหยัด, ประหยัดพิเศษ, ประหยัดไปกลับ, ค่าโดยสารส่วนลดผู้ถือหุ้น 75%
โปรโมชั่น, ค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุ, ค่าโดยสาร Sky Mate 50%
ค่าโดยสารการเดินทางแพ็คเกจส่วนตัว *2, Inclusive Tour Fare 1 for Series Limited *2 50%
หากท่านกำลังเดินทางด้วยชั้นเฟิร์สคลาสที่มีค่าโดยสารชั้นเฟิร์สคลาสที่มีสิทธิ์รับไมล์สะสมจากเที่ยวบิน *3 เพิ่ม 50%
หากท่านกำลังเดินทางด้วยชั้นโดยสาร J ที่มีค่าโดยสารที่สามารถใช้ชั้นโดยสาร J ได้ซึ่งมีสิทธิ์สำหรับไมล์สะสมจากเที่ยวบิน *3 เพิ่ม 10%

ชื่อค่าโดยสารนี้เป็นชื่อที่ใช้โดยทั่วไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าโดยสารได้ opens in new windowที่นี่

 • *1โปรดทราบว่าแผนการเดินทางที่แลกจากไมล์จะไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมจากเที่ยวบินหรือคะแนน FLY ON และไม่ถือเป็นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์
 • *2ในแผ่นพับสำหรับทัวร์ โลโก้ Earn miles ที่ด้านขวาจะแสดงว่าแพ็คเกจทัวร์นั้นมีสิทธิ์ในการสะสมไมล์
 • *3ไม่สามารถสะสมไมล์สำหรับชั้นเฟิร์สคลาสและ Class J หากบัตรโดยสารเดิมไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการอัพเกรดเป็นชั้นเฟิร์สคลาสหรือ Class J ในวันเดินทางแล้วหรือไม่ก็ตาม
 • *ชื่อที่ใช้เรียกประเภทของค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • *เที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นมีสิทธิ์ในการรับไมล์เฉพาะเมื่อเดินทางด้วยหมายเลขเที่ยวบินของ JAL เท่านั้น
 • *เมื่อเดินทางด้วยค่าโดยสารเปลี่ยนเครื่อง จะได้รับไมล์สะสมของเที่ยวบินและคะแนน FLY ON/เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์จะสะสมสำหรับแต่ละเส้นทางบินที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเที่ยวบินในประเทศของญี่ปุ่นที่ออกบนบัตรโดยสารระหว่างประเทศ

เมื่อเดินทางโดยช่วงเที่ยวบินในประเทศของญี่ปุ่นที่รวมอยู่ในบัตรโดยสารระหว่างประเทศ อัตราการสะสมไมล์ของช่วงเที่ยวบินในประเทศของญี่ปุ่นจะขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารที่จองของบัตรโดยสารระหว่างประเทศตามที่แสดงไว้ข้างต้น จะต้องบินด้วยบัตรโดยสารระหว่างประเทศซึ่งมีราคาที่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมจากเที่ยวบิน

 • *When the class is Premium Economy for international flights, the accumulation rate of domestic sectors (Economy Class) is 100%.
 • *If the class is different between international and domestic sectors, the accumulation rate of domestic sectors is 125% for Class J and 100% for Economy Class.
อัตราการสะสมไมล์ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)
 • *อัตราการสะสมไมล์สำหรับช่วงเที่ยวบินในประเทศของญี่ปุ่นที่ออกบนบัตรโดยสารระหว่างประเทศคือ 70% สําหรับ Class J และ 50% สําหรับชั้นประหยัดพรีเมียมเมื่อเดินทางด้วยค่าโดยสารแบบรวมการท่องเที่ยวสำหรับบุคคล (เช่น แพคเกจทัวร์), ค่าโดยสารแบบรวมการท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะ หรือบันทึกของหมู่คณะ
 • *ชื่อที่ใช้เรียกประเภทของค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • *เที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นมีสิทธิ์ในการรับไมล์เฉพาะเมื่อเดินทางด้วยหมายเลขเที่ยวบินของ JAL เท่านั้น
 • *When domestic sectors are upgraded by paying the appropriate fee, the number of miles earned will be based on the fare (booking class) of the originally purchased ticket, same as for the international flights.

JAL Japan Explorer Pass / JAL Japan Airpass

ชั้นเฟิร์สคลาส

ชั้นโดยสารที่จอง อัตรารางวัล
A 150%

Class J

ชั้นโดยสารที่จอง อัตรารางวัล
C・D・I 125%
X・U 70%

ชั้นประหยัด

ชั้นโดยสารที่จอง อัตรารางวัล
H・K・M 70%
L・W・R・E・V・S 50%
N・Q・O・P・T・G 30%

การตัดสิทธิ์ในการสะสมไมล์

ไม่มีการสะสมไมล์ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • เมื่อเดินทางด้วยชื่อที่ไม่ตรงกัน
 • เมื่อเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสาร, บัตรโดยสารฟรี หรือค่าโดยสารที่มีส่วนลดพิเศษ เช่น ค่าโดยสารของตัวแทนท่องเที่ยว ค่าโดยสารของผู้นำทัวร์ หรือค่าโดยสารสำหรับเด็ก
 • เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินส่งของหรือเช่าเหมาลำ (ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL)
 • เมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารหรือชั้นโดยสารที่ไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ตามข้อตกลงกับสายการบินพันธมิตร
 • เมื่อเที่ยวบินไม่ได้ออกเดินทางด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน
 • เมื่อเที่ยวบินนั้นมีการลงทะเบียนโปรแกรมสะสมไมล์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก JMB

วิธีสะสมไมล์จากเที่ยวบิน

ขณะทำการจอง

ไมล์สะสมจากเที่ยวบินจะคำนวณอัตโนมัติไปยังบัญชีของคุณเมื่อคุณแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ก่อนการเดินทางของคุณ

บนเว็บไซต์ JAL

เพื่อทำการจอง ให้ล็อกอินเข้าบัญชี JMB ของคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก JMB และ รหัสผ่าน

ทางโทรศัพท์

ขณะทำการจอง โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ

การเคลมไมล์สะสมหลังการเดินทาง

โปรดขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางหากคุณไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ก่อนการเดินทาง คำขอทั้งหมดจะต้องขอภายในหกเดือนนับจากวันเดินทาง

วิธีขอรับ
การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

 • *เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL คุณจะสามารถลงทะเบียนไมล์ได้ผ่านตู้บริการตนเองอัตโนมัติภายในสนามบิน

วิธีสะสมไมล์จากเที่ยวบิน

รับโบนัสไมล์สะสมเพิ่ม!

โบนัสไมล์สะสมพิเศษสําหรับผู้ถือบัตร JALCARD

รับโบนัสไมล์สะสมสูงสุด 5,000 ไมล์สําหรับเที่ยวบินแรกหลังจากการสมัครบัตร JALCARD ผู้ถือบัตร JALCARD จะได้รับไมล์สะสมสูงสุด 2,000 ไมล์เป็นโบนัสเที่ยวบินแรกประจำปี เพิ่มเติมจากโบนัสไมล์ของแต่ละเที่ยวบิน

โบนัสไมล์สะสมสำหรับโปรแกรม FLY ON

สมาชิก FLY ON จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษในการรับโบนัสไมล์สะสมในแต่ละเที่ยวบินตามระดับสมาชิก FLY ON

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top