สายการบินในเครือ JAL กรุ๊ป (JL)

Notice

 • The mileage accumulation rate for booking class O and G will be changed from 50% to 30% from April 1, 2021 (flight date).
 • The mileage accumulation rate for booking class E will be changed from 100% to 70% from October 1, 2020 (flight date).

ไมล์สะสมเที่ยวบินคืออะไร

ไมล์สะสมเที่ยวบินจะคำนวณโดยอัตโนมัติไปยังบัญชี JMB ของคุณเมื่อคุณเดินทางในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ เพื่อสะสมไมล์ คุณจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณในขณะจองหรือเช็คอิน และนอกจากนี้ บัตรโดยสารทั้งหมดจะต้องออกในชื่อของสมาชิก JMB ไมล์สะสมเที่ยวบินจะคำนวณตามไมล์ของเส้นทางบินที่กำหนดในแต่ละเส้นทางที่มีการเดินทาง และตามอัตรารวมค่าโดยสารของบัตรโดยสาร

ไมล์สะสมเที่ยวบิน = ไมล์ของเส้นทางบิน × อัตราการสะสม

ไมล์ของเส้นทางบิน

ไมล์ของเส้นทางบิน JMB จะคำนวณตาม IATA TPM (International Air Transport Association Ticketed Point Mileage)

 • *จะมีการแก้ไขไมล์สะสมสองครั้งต่อปีคือในเดือนกรกฎาคม เปลี่ยนตาม IATA TPM ที่ออกมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และในเดือนมกราคม เปลี่ยนตาม IATA TPM ที่ออกมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนหน้า

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

ตารางไมล์ของเส้นทางบิน
ระหว่างประเทศของ JAL

เที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

อัตราการสะสม

This page will open in a new windowClick here to view your booking class

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

  ชั้นโดยสาร ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ อัตราการสะสม
เจแปน แอร์ไลน์ (JL) ชั้นเฟิร์สคลาส
JAL FIRST CLASS
F, A 150%
ชั้นธุรกิจ
JAL BUSINESS CLASS
J, C, D, X 125%
I 70%
ชั้นประหยัดพรีเมียม
JAL PREMIUM CLASS
W, E*1, R*2 100%
E*3 70%
ชั้นประหยัด
JAL ECONOMY CLASS
Y, B 100%
H, K, M 70%
L, V, S, O*5, G*5, R*4 50%
O*6, G*6, Q, N 30%
 • *1Flights boarded by September 30, 2020 are eligible.
 • *2Flights boarded on/after October 1, 2019 are eligible.
 • *3Flights boarded on/after October 1, 2020 are eligible.
 • *4Flights boarded by September 30, 2019 are eligible.
 • *5Flights boarded by March 31, 2021 are eligible.
 • *6Flights boarded on/after April 1, 2021 are eligible.
 • *อัตราการสะสมคือ 50% เมื่อเดินทางในแพ็คเกจทัวร์ชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นประหยัด
 • *ค่าโดยสารแบบเบ็ดเสร็จสำหรับกลุ่มมีสิทธิ์ในการสะสมไมล์หากจองชั้นโดยสารที่ระบุด้านบน บัตรโดยสารจะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์หากไม่ได้จองชั้นที่นั่งที่ระบุด้านบน ไม่ว่าจะจ่ายค่าโดยสารใดก็ตาม
 • *หากเดินทางด้วยรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร ไมล์จะคำนวณตามค่าโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อ
 • *เมื่ออัพเกรดชั้นโดยสารไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมที่สนามบิน ไมล์จะไม่คำนวณตามบัตรโดยสารชั้นประหยัดพรีเมียมแต่จะคำนวณตามบัตรโดยสารชั้นประหยัดที่ซื้อไว้

  เปิดในหน้าต่างใหม่การอัพเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมที่สนามบิน

 • *เที่ยวบินบริการพิเศษและเที่ยวบินร่วมบริการมีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ โปรดทราบว่าจะมีการสะสมไมล์เฉพาะเที่ยวบินที่จองและเดินทางด้วยหมายเลขเที่ยวบินของ JAL เท่านั้น
 • *ตามกฎทั่วไป เที่ยวบินเช่าเหมาลำจะมีอัตราการสะสมไมล์ 50% (หรือ 70% สำหรับชั้นโดยสาร I)
 • *ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์และอัตราการสะสมไมล์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

สายการบิน ค่าโดยสาร อัตราการสะสม
เจแปน แอร์ไลน์ (JAL)
เจแปน ทรานส์โอเชียน แอร์ (JTA)
เจแปน แอร์ คอมมูเตอร์ (JAC)
ริวคิว แอร์ คอมมูเตอร์ (RAC)
ค่าโดยสารปกติ ค่าโดยสารสำหรับเด็ก ค่าโดยสารแบบไปกลับ ส่วนลดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ส่วนลดผู้ดูแล JAL Business KIPPU, e Business, Special Transit Fare และ RAC Round-Trip Fare 100%
ค่าโดยสารแบบ Tokubin 1, Tokubin 3, Tokubin 7, Tokubin 21, Sakitoku Type A, Sakitoku Type B, Super Sakitoku, Ultra Sakitoku, Senior Citizen Stand-By Fare, JMB Companion Fare *1, Sky Mate Stand-By Fare, Shareholder's Saver Fare, Transit Fare 7, Transit Fare 28, RAC Round-Trip Fare และอื่นๆ 75%
ค่าโดยสารท่องเที่ยวแบบจ่ายเบ็ดเสร็จสำหรับบุคคล *2 50%
เมื่อเดินทางในชั้นเฟิร์สคลาสด้วยค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ *3 เพิ่มอีก 50%
เมื่อเดินทางใน Class J ด้วยค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ *3 เพิ่มอีก 10%

ชื่อค่าโดยสารนี้เป็นชื่อที่ใช้โดยทั่วไป สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าโดยสารได้ opens in new windowที่นี่

 • *1โปรดทราบว่าแผนการเดินทางที่แลกจากไมล์จะไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมจากเที่ยวบินหรือคะแนน FLY ON และไม่ถือเป็นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์
 • *2ในแผ่นพับสำหรับทัวร์ โลโก้ Earn miles ที่ด้านขวาจะแสดงว่าแพ็คเกจทัวร์นั้นมีสิทธิ์ในการสะสมไมล์
 • *3ไมล์สำหรับชั้นเฟิร์สคลาสและ Class J จะไม่นำมาสะสมหากบัตรโดยสารดั้งเดิมไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ ไม่ว่าจะอัพเกรดเป็นชั้นเฟิร์สคลาสหรือ Class J ที่สนามบินในวันเดินทางก็ตาม
 • *(Departure before or on January 31, 2021) For Japan domestic flight sectors included in international tickets that are based on fares eligible for mileage accrual, mileage will be credited as 150% for First Class, 110% for Class J, and 100% for Economy Class regardless of the accumulation rates noted above.
  (Departure after or on February 1, 2021) For Japan domestic flight sectors included in international tickets that are eligible for flight mileage accrual, accumulation rates are based on domestic flight booking class as shown below.
ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ อัตราการสะสม
Y 100%
H 75%
M 75%
E 75%
O 50%
G 30%
 • *ชื่อค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • *เที่ยวบินร่วมบริการที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่นมีสิทธิ์ในการสะสมไมล์เฉพาะเมื่อเดินทางด้วยหมายเลขเที่ยวบินของ JAL เท่านั้น

การตัดสิทธิ์ในการสะสมไมล์

ไม่มีการสะสมไมล์ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • เมื่อเดินทางด้วยชื่อที่ไม่ตรงกัน
 • เมื่อเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสาร, บัตรโดยสารฟรี หรือค่าโดยสารที่มีส่วนลดพิเศษ เช่น ค่าโดยสารของตัวแทนท่องเที่ยว ค่าโดยสารของผู้นำทัวร์ หรือค่าโดยสารสำหรับเด็ก
 • เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินส่งของหรือเช่าเหมาลำ (ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL)
 • เมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารหรือชั้นโดยสารที่ไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ตามข้อตกลงกับสายการบินพันธมิตร
 • เมื่อเที่ยวบินไม่ได้ออกเดินทางด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน
 • เมื่อเที่ยวบินนั้นมีการลงทะเบียนโปรแกรมสะสมไมล์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก JMB

วิธีสะสมไมล์จากเที่ยวบิน

ขณะทำการจอง

ไมล์สะสมจากเที่ยวบินจะคำนวณอัตโนมัติไปยังบัญชีของคุณเมื่อคุณแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ก่อนการเดินทางของคุณ

บนเว็บไซต์ JAL

เพื่อทำการจอง ให้ล็อกอินเข้าบัญชี JMB ของคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก JMB และ PIN

ทางโทรศัพท์

ขณะทำการจอง โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ

การเคลมไมล์สะสมหลังการเดินทาง

โปรดขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางหากคุณไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ก่อนการเดินทาง คำขอทั้งหมดจะต้องขอภายในหกเดือนนับจากวันเดินทาง

วิธีขอรับ
การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

 • *เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL คุณจะสามารถลงทะเบียนไมล์ได้ผ่านการเช็คอินด้วยตนเองและที่เครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสนามบิน

วิธีสะสมไมล์จากเที่ยวบิน

รับโบนัสไมล์สะสมเพิ่ม!

โบนัสไมล์สะสมพิเศษสําหรับผู้ถือบัตร JALCARD

รับโบนัสไมล์สะสมสูงสุด 5,000 ไมล์สําหรับเที่ยวบินแรกหลังจากการสมัครบัตร JALCARD ผู้ถือบัตร JALCARD จะได้รับไมล์สะสมสูงสุด 2,000 ไมล์เป็นโบนัสเที่ยวบินแรกประจำปี เพิ่มเติมจากโบนัสไมล์ของแต่ละเที่ยวบิน

โบนัสไมล์สะสมสำหรับโปรแกรม FLY ON

สมาชิก FLY ON จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษในการรับโบนัสไมล์สะสมในแต่ละเที่ยวบินตามระดับสมาชิก FLY ON

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top