วิธีสะสมไมล์จากเที่ยวบินและขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

เที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

หากคุณไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ก่อนเดินทาง หรือหากพบข้อผิดพลาดในบันทึกไมล์สะสม คุณสามารถขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางได้นานที่สุดหกเดือนหลังจากวันที่เดินทาง ระบบจะยอมรับคําขอสําหรับเที่ยวบินที่เดินทางก่อนการเข้าร่วม JMB (ยกเว้นคําขอสำหรับโบนัสไมล์สะสม) หากยื่นขอไมล์สะสมหลังการเดินทางภายในหกเดือนหลังจากวันที่เดินทาง

ตารางไมล์ของเส้นทางบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

จำเป็นต้องขอไมล์สะสมหลังการเดินทางในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อคุณไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ก่อนการเดินทาง
 • เมื่อคุณไม่ได้ลงทะเบียนไมล์สะสมผ่านการเช็คอินด้วยตนเองและที่เครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk)
 • เมื่อเที่ยวบินออกเดินทางหลังจากที่ลงทะเบียน JMB แต่คุณยังไม่ได้รับบัตรสมาชิก JMB
 • เมื่อพบความคลาดเคลื่อนในบันทึกไมล์สะสมของคุณ
 • เมื่อมีเพียงบางเที่ยวบินในแผนการเดินทางของคุณที่จะสะสมไมล์ไปยังโปรแกรม JMB
 • เมื่อไมล์สะสมเที่ยวบินของคุณไม่ได้ถูกเพิ่มหลังจากวันที่เดินทาง แม้ว่าจะดําเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนสะสมไมล์ที่ถูกต้องแล้วก็ตาม

วิธีการขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

บนเว็บไซต์ JAL

การขอไมล์สะสมหลังการเดินทางสําหรับเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ปสามารถทำได้อย่างน้อยสามวันหลังจากวันเดินทาง

เปิดในหน้าต่างใหม่ ขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

นอกจากนี้ เรายังยอมรับการขอไมล์สะสมหลังการเดินทางผ่านทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ด้วย

ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ทางไปรษณีย์

โปรดส่ง เอกสารที่จําเป็นสองรายการ ไปยังศูนย์ JMB ของภูมิภาคที่คุณเป็นสมาชิกอยู่

 • *การขอไมล์สะสมหลังการเดินทางไม่สามารถทําผ่านทางโทรศัพท์ได้

เอกสารที่จําเป็นสําหรับการขอไมล์สะสมหลังการเดินทางที่ต้องส่งทางไปรษณีย์มีดังนี้

 • เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง (ต้นฉบับ) หรือสลิปข้อมูล (ต้นฉบับ) ที่มีชื่อของสมาชิก JMB
  • เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง
  • สลิปข้อมูล
 • เอกสารที่ระบุหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ (7 หรือ 9 หลัก) ชื่อเต็ม ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ หมายเลขโทรศัพท์ และวันเกิด
 • *เอกสารที่ส่งไปยังศูนย์ JMB จะไม่ได้รับคืน โปรดเก็บสําเนาของเอกสารที่จําเป็นไว้จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าไมล์สะสมของคุณถูกเพิ่มลงในบัญชีแล้ว
 • *เราจะไม่ยอมรับการขอไมล์สะสมหลังการเดินทางที่กระทำโดยไม่ได้ส่งเอกสารที่กำหนด
 • *หากต้องการขอไมล์สะสมหลังการเดินทางสําหรับเที่ยวบินร่วมของ JAL ที่ให้บริการโดย Jetstar Japan โปรดติดต่อหรือส่งเอกสารที่จําเป็นไปยัง เปิดในหน้าต่างใหม่ ศูนย์ JMB ของภูมิภาคที่คุณเป็นสมาชิกอยู่

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL และเที่ยวบินพันธมิตร JMB

หากคุณไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ก่อนเดินทาง หรือหากพบข้อผิดพลาดในบันทึกไมล์สะสม คุณสามารถขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางได้นานที่สุดหกเดือนหลังจากวันที่เดินทาง ระบบจะยอมรับคําขอสําหรับเที่ยวบินที่เดินทางก่อนการเข้าร่วม JMB (ยกเว้นคําขอสำหรับโบนัสไมล์สะสม) หากยื่นขอไมล์สะสมหลังการเดินทางภายในหกเดือนหลังจากวันที่เดินทาง

ตารางไมล์ของเส้นทางบินระหว่างประเทศของ JAL

หากคุณขอไมล์สะสมหลังการเดินทางสําหรับสายการบินพันธมิตร JMB บนเว็บไซต์ของ JAL คุณอาจได้รับการติดต่อจาก JAL Mileage Bank Center เพื่อยืนยันข้อมูลของคุณผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในข้อมูลการเป็นสมาชิก JMB

เปิดในหน้าต่างใหม่ ตรวจสอบและเปลี่ยนที่อยู่อีเมล

จำเป็นต้องขอไมล์สะสมหลังการเดินทางในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อคุณไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ก่อนการเดินทาง
 • เมื่อเที่ยวบินออกเดินทางหลังจากที่ลงทะเบียน JMB แต่คุณยังไม่ได้รับบัตรสมาชิก JMB
 • เมื่อพบความคลาดเคลื่อนในบันทึกไมล์สะสมของคุณ
 • เมื่อมีเพียงบางเที่ยวบินในแผนการเดินทางของคุณที่จะสะสมไมล์ไปยังโปรแกรม JMB
 • เมื่อไมล์สะสมเที่ยวบินของคุณไม่ได้ถูกเพิ่มหลังจากวันที่เดินทาง แม้ว่าจะดําเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนสะสมไมล์ที่ถูกต้องแล้วก็ตาม

วิธีการขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

สมาชิก JMB ในภูมิภาคต่างประเทศจะสามารถขอไมล์สะสมหลังการเดินทางสำหรับเที่ยวบิน Air France (AF) ได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

บนเว็บไซต์ JAL

สําหรับไมล์สะสมหลังการเดินทางของสายการบินพันธมิตร JMB โปรดทราบว่า JAL Mileage Bank Center อาจติดต่อคุณผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ใน “JAL Mileage Bank” เกี่ยวกับรายละเอียดของการสมัครเพื่อขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางผ่านเว็บไซต์ของ JAL

เปิดในหน้าต่างใหม่ ขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

นอกจากนี้ เรายังยอมรับการขอไมล์สะสมหลังการเดินทางผ่านทางไปรษณีย์ด้วย

ทางไปรษณีย์

ภูมิภาคอเมริกา
ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

โปรดส่ง เอกสารที่จำเป็นสามรายการ ไปยังศูนย์ JMB ของภูมิภาคที่คุณเป็นสมาชิกอยู่

เอกสารที่จําเป็นสําหรับการขอไมล์สะสมหลังการเดินทางที่ต้องส่งทางไปรษณีย์มีดังนี้

 • ใบเสร็จบัตรโดยสาร (ยอมรับสำเนา) หรือกำหนดการเดินทางแบบ e-ticket/ใบเสร็จ (ยอมรับสําเนา)
  (ต้องเห็นหมายเลขบัตรโดยสาร ค่าโดยสาร ชั้นโดยสารที่จองไว้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)
  • *สําหรับเที่ยวบิน Jetstar Japan (GK) จำเป็นต้องใช้แผนการเดินทางที่ออกโดย Jetstar Japan แทนที่จะเป็นกำหนดการเดินทางแบบ e-ticket/ใบเสร็จ
  • ใบเสร็จบัตรโดยสารบุ๊คกิ้งคลาส B
  • กำหนดการเดินทางแบบ e-ticket/ใบเสร็จบุ๊คกิ้งคลาส N
 • เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง (ต้นฉบับ) หรือเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่พิมพ์จากหน้าแรกของ JAL (ยอมรับสำเนา)
  • *ผู้โดยสารที่ใช้เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องผ่านโทรศัพท์มือถือ JAL สำหรับการขึ้นเครื่องโดยตรง ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่พิมพ์จากหน้าแรกของ JAL เพื่อรับไมล์สะสม
  • เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง
  • เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่พิมพ์จากหน้าแรก
 • เอกสารที่ระบุหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ (7 หรือ 9 หลัก) ชื่อเต็ม ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ หมายเลขโทรศัพท์ และวันเกิดของคุณ
 • *เอกสารที่ส่งไปยังศูนย์ JMB จะไม่ได้รับคืน โปรดเก็บสําเนาของเอกสารที่จําเป็นไว้จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าไมล์สะสมของคุณถูกเพิ่มลงในบัญชีแล้ว
 • *เราจะไม่ยอมรับการขอไมล์สะสมหลังการเดินทางที่กระทำโดยไม่ได้ส่งเอกสารที่กำหนด

ระบบจะเพิ่มไมล์สะสมของ JAL ไปยังหมายเลขสมาชิกของ JMB ที่ระบุไว้ในบันทึกการจอง หรือหมายเลขสมาชิกที่สะสมไมล์ของสายการบินพันธมิตร JMB ไม่อนุญาตให้โอนหรือรวมไมล์สะสมระหว่าง JMB กับโปรแกรมสะสมไมล์อื่นๆ (รวมถึงโปรแกรมสะสมไมล์ที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร JMB)

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top