ตารางไมล์ของเส้นทางบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

เมื่อคุณบินในเส้นทางที่มีสิทธิ์ ไมล์สะสมของเที่ยวบินจะคำนวณโดยอิงจากไมล์สะสมของเส้นทางที่ด้านล่างและชั้นโดยสาร / ค่าโดยสารที่ใช้
เส้นทางบินเหล่านี้อาจรวมไปถึงเที่ยวบินที่ไม่ให้บริการเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินในบางวันของสัปดาห์หรือฤดูกาล

  • *ไมล์ของเส้นทางบิน JMB จะคำนวณตาม IATA TPM (International Air Transport Association Ticketed Point Mileage)
    ระบบจะแก้ไขไมล์สะสมในเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของปีถัดไปโดยอิงตาม IATA TPM ที่ออกมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อน
  • *สนามบินต่อไปนี้ถือว่าอยู่ในเมืองเดียวกัน; ฮาเนดะ/นาริตะ (โตเกียว) อิตามิ/คันไซ (โอซาก้า) ชูบุ/โคมาคิ (นาโงย่า) ชิโตเสะแห่งใหม่/โอคาดามะ (ซัปโปโร)

< สิงหาคม 2022>

ไป / จากโตเกียว

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โอซาก้า 280
ซัปโปโร 510
นาโงย่า 193
ฟุกุโอกะ 567
โอกินาว่า (นาฮะ) 984
เมมันเบทสึ 609
อาซาฮิคาวะ 576
คุชิโระ 555
โอบิฮิโระ 526
ฮาโกดาเตะ 424
อาโอโมริ 358
มิซาว่า 355
อาคิตะ 279
ฮานามากิ 284
เซนได 177
ยามางาตะ 190
โคมัตสึ 211
นานคิ ชิราฮามะ 303
โอคายาม่า 356
เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
อิซึโมะ 405
ฮิโรชิม่า 414
อูเบะ 510
โทคุชิมะ 329
ทากามัตสึ 354
โคชิ 393
มัตซึยามะ 438
คิตะคิวชู 534
โออิตะ 499
นางาซากิ 610
คุมาโมโตะ 568
มิยาซากิ 561
คาโกชิม่า 601
อามามิ โอชิมะ 787
คุเมจิมะ 1,018
มิยาโกะ 1,158
อิชิงากิ 1,224

ไป / จากโอซาก้า

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
ซัปโปโร 666
ฟุกุโอกะ 287
โอกินาว่า (นาฮะ) 739
เมมันเบทสึ 797
อาซาฮิคาวะ 739
คุชิโระ 753
โอบิฮิโระ 711
ฮาโกดาเตะ 578
อาโอโมริ 523
มิซาว่า 536
อาคิตะ 439
ฮานามากิ 474
เซนได 396
ยามางาตะ 385
นีงาตะ 314
มัตสึโมโตะ 183
เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
ทาจิมะ 68
โอกิ 165
อิซึโมะ 148
มัตซึยามะ 159
โออิตะ 219
นางาซากิ 330
คุมาโมโตะ 290
มิยาซากิ 292
คาโกชิม่า 329
ทาเนะงะชิมะ 379
ยะกุชิมะ 402
อามามิ โอชิมะ 541
โทะกุโนะชิมะ 603
มิยาโกะ 906
อิชิงากิ 969

ไป / โกเบ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
อาโอโมริ 523
ฮานามากิ 474
นีงาตะ 314
มัตสึโมโตะ 183
โคชิ 119

ไป / จากซัปโปโร

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
นาโงย่า 614
ฟุกุโอกะ 882
ริชิริ 159
เมมันเบทสึ 148
คุชิโระ 136
ฮาโกดาเตะ 90
โอคุชิริ 123
อาโอโมริ 153
มิซาว่า 156
อาคิตะ 238
เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
ฮานามากิ 226
เซนได 335
ยามางาตะ 321
นีงาตะ 369
มัตสึโมโตะ 507
ชิซูโอกะ 592
อิซึโมะ 696
ฮิโรชิม่า 749
โทคุชิมะ 715

ไป / จากฮาโกดาเตะ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
อาซาฮิคาวะ 162
คุชิโระ 194
เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โอคุชิริ 74
มิซาว่า 80

ไป / จากเซนได

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โอกินาว่า (นาฮะ) 1,130
อิซึโมะ 483

ไป / จากนาโงย่า

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โอกินาว่า (นาฮะ) 809
คุชิโระ 690
โอบิฮิโระ 652
อาโอโมริ 465
อาคิตะ 380
ฮานามากิ 409
เซนได 322
ยามางาตะ 315
นีงาตะ 249
เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
อิซึโมะ 226
โคชิ 201
มัตซึยามะ 246
ฟุกุโอกะ 374
คิตะคิวชู 342
นางาซากิ 417
คุมาโมโตะ 375
คาโกชิม่า 411
มิยาโกะ 979
อิชิงากิ 1,044

ไป / จากอิซึโมะ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
ชิซูโอกะ 304
ชิโกเบ 148
โอกิ 65

ไป / ชิซูโอกะ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
คิตะคิวชู 419
คุมาโมโตะ 448

ไป / จากฟุกุโอกะ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โอกินาว่า (นาฮะ) 537
ฮานามากิ 724
เซนได 665
นีงาตะ 572
มัตสึโมโตะ 461
ชิซูโอกะ 451
อิซึโมะ 188
เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โทคุชิมะ 242
โคชิ 187
มัตซึยามะ 131
อามากุสะ 78
โกโตะ ฟุคุเอะ 113
สึชิมะ 81
มิยาซากิ 131
คาโกชิม่า 125
ยะกุชิมะ 225
อามามิ โอชิมะ 360

ไป / จากคุมาโมโตะ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
อามากุสะ 42

ไป / จากนางาซากิ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โกโตะ ฟุคุเอะ 67
อิกิ 60
สึชิมะ 98

ไป / จากมิยาซากิ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
ฮิโรชิม่า 196

ไป / จากคาโกชิม่า

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
ชิซูโอกะ 479
โอคายาม่า 268
ฮิโรชิม่า 223
ทากามัตสึ 260
มัตซึยามะ 181
ทาเนะงะชิมะ 88
เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
ยะกุชิมะ 102
คิไคจิมะ 246
อามามิ โอชิมะ 242
โทะกุโนะชิมะ 296
โอกิโนเอะราบุ 326
โยรอน 358

ไป / จากอามามิ โอชิมะ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
คิไคจิมะ 16
โทะกุโนะชิมะ 65
เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โอกิโนเอะราบุ 92
โยรอน 125

ไป / จากโยรอน

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โอกิโนเอะราบุ 34

ไป / จากโอกินาว่า (นาฮะ)

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โคมัตสึ 873
โอคายาม่า 690
มัตซึยามะ 607
คิตะคิวชู 563
อามามิ โอชิมะ 199
โอกิโนเอะราบุ 107
โยรอน 74
เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
คิตะไดโตะ (*1) 229
มินามิไดโตะ (*2) 225
คุเมจิมะ 59
มิยาโกะ 177
อิชิงากิ 247
โยนากุนิ 316
  • *1ไมล์สะสมของเส้นทางบินระหว่างโอกินาว่า (นาฮะ) - คิตะไดโตะที่มีการเชื่อมต่อผ่านมินามิไดโตะภายในวันเดียวกันจะถือเป็นเส้นทางบินระหว่างโอกินาว่า (นาฮะ) - มินามิไดโตะ เพราะเส้นทางบินมินามิไดโตะ - คิตะไดโตะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์
  • *2ไมล์สะสมของเส้นทางบินระหว่างโอกินาว่า (นาฮะ) - มินามิไดโตะที่มีการเชื่อมต่อผ่านคิตะไดโตะภายในวันเดียวกันจะถือเป็นเส้นทางบินระหว่างโอกินาว่า (นาฮะ) - คิตะไดโตะ เพราะเส้นทางบินคิตะไดโตะ - มินามิไดโตะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์

ไป / จากโอกิโนเอะราบุ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โทะกุโนะชิมะ 30

ไป / จากมิยาโกะ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
อิชิงากิ 72
เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
ทาระมะ 39

ไป / จากอิชิงากิ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
โยนากุนิ 80

ไป / จากมินามิไดโตะ

เส้นทางบิน ไมล์ของเส้นทางบิน
(แบบเที่ยวเดียว)
คิตะไดโตะ 8

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top