วิธีสะสมไมล์จากเที่ยวบินและขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

วิธีสะสมไมล์จากเที่ยวบิน

ไมล์สะสมเที่ยวบินจะคำนวณโดยอัตโนมัติไปยังบัญชี JMB ของคุณเมื่อคุณเดินทางในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ เพื่อสะสมไมล์ คุณจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณในขณะจองหรือเช็คอิน คุณสามารถดูข้อมูลไมล์ของเส้นทางบินได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

ตารางไมล์ของเส้นทางบินระหว่างประเทศของ JAL ตารางไมล์ของเส้นทางบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

ขั้นตอนที่ 1ทำการจอง

ทางโทรศัพท์

ขณะทำการจอง โปรดแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ

บนเว็บไซต์ JAL

เพื่อทำการจอง ให้ล็อกอินเข้าบัญชี JMB ของคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก JMB และ รหัสผ่าน

  • *หากคุณเป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินพันธมิตร JMB คุณจะต้องระบุโปรแกรมที่จะใช้รับไมล์สะสมในขณะที่ทำการจอง โปรดขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางเมื่อสะสมไมล์เที่ยวบินไปด้วยโปรแกรมอื่น คุณจะไม่สามารถขอรับไมล์สะสมซ้ำซ้อนด้วยโปรแกรมอื่นๆ ได้
  • *เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นของ JAL คุณจะสามารถลงทะเบียนไมล์ได้ผ่าน หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ การเช็คอินด้วยตนเองและที่เครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสนามบิน สำหรับการเดินทางแบบไปกลับ จะต้องลงทะเบียนเที่ยวบินแยกกันระหว่างเที่ยวบินไปและกลับ โปรด หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อสนามบินที่มีบริการเช็คอินด้วยตนเองและเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk)

ขั้นตอนที่ 2ไมล์จะถูกสะสมโดยอัตโนมัติ

ไมล์จะสะสมไปยังบัญชีของคุณภายในสองถึงสามวันสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL ภายในสี่ถึงห้าวันสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL และภายในหนึ่งถึงสี่สัปดาห์สำหรับเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร JMB

  • *โปรดเก็บสําเนาบัตรโดยสาร ต้นฉบับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง และเอกสารเที่ยวบินอื่นๆ จนกว่าไมล์สะสมจะเข้าไปยังบัญชีของคุณ รวมถึงไมล์สะสมของเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร JMB ด้วย

ขั้นตอนที่ 3ตรวจสอบว่าไมล์สะสมเข้าไปยังบัญชีของคุณแล้ว

ตรวจสอบบัญชี JMB ของคุณภายในหกเดือนนับจากวันเดินทาง
หากไมล์สะสมยังไม่เข้าไปยังบัญชี โปรดทำการ ขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top