โปรแกรม FLY ON

โปรแกรม FLY ON คืออะไร

โปรแกรม FLY ON ออกแบบมาสำหรับสมาชิกที่เดินทางบ่อยของเรา
ในเที่ยวบินที่ร่วมรายการ นอกจากไมล์สะสมแล้ว ท่านจะได้รับคะแนน FLY ON โดยอัตโนมัติ ท่านจะได้รับสถานะสมาชิก FLY ON โดยจะขึ้นอยู่กับคะแนน FLY ON ที่มีสะสมหรือจำนวนเที่ยวบินที่ร่วมรายการที่ท่านใช้บริการในปีปฏิทินก่อนหน้า โดยบริการและสิทธิประโยชน์จะขึ้นอยู่กับสถานะลำดับขั้นสมาชิกของท่าน

สมาชิก FLY ON

ในเที่ยวบินที่ร่วมรายการ นอกจากไมล์สะสมแล้ว ท่านจะได้รับคะแนน FLY ON เช่นกัน
ระดับสมาชิก FLY ON รวมถึงบริการและสิทธิประโยชน์จะกำหนดโดยคะแนน FLY ON ที่สะสมมา หรือจำนวนเที่ยวบินที่ร่วมรายการที่ใช้บริการในปีปฏิทินก่อนหน้า ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม

JAPAN AIRLINES oneworld

บินกับสายการบิน JAL Group1 หรือสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld อื่น2

ไมล์สะสมเที่ยวบิน

ไมล์สะสมเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นตามค่าโดยสารที่ซื้อ

รับคะแนน FLY ON

คะแนน FLY ON จะคำนวณและเพิ่มให้โดยอัตโนมัติตามไมล์สะสมเที่ยวบิน

รับไมล์สะสมเที่ยวบิน

ไมล์สะสมเที่ยวบินจะเพิ่มเข้าบัญชี JMB สำหรับสมาชิกที่เดินทาง

คุณสมบัติของสมาชิก FLY ON

ระดับสมาชิก FLY ON จะเป็นไปตามคะแนน FLY ON ที่สะสม หรือตามจำนวนเที่ยวบินที่รับสิทธิ์ได้ที่บินในปีปฏิทินก่อนหน้า

ระดับสมาชิก FLY ON

ใช้ไมล์สะสมแลกรางวัล

ท่านสามารถใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลหรือรางวัลอื่นๆ ได้

สายการบิน JAL Group Japan Airlines (JAL), Japan Transocean Air (JTA), Ryukyu Air Commuter (RAC)
สายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld American Airlines (AA), British Airways (BA), Cathay Pacific (CX/KA), Finnair (AY), Iberia (IB), Malaysia Airlines (MH), Qantas (QF), Qatar Airways (QR), Royal Jordanian (RJ), SriLankan Airlines (UL)
 • *1เพื่อรับคะแนน FLY ON จะต้องบินเที่ยวบินของ JAL Group (รวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น) ในอัตราค่าโดยสารที่รับสิทธิ์สะสมไมล์ JAL Mileage Bank (JMB) ได้ และไมล์สะสมเที่ยวบินนั้นจะต้องเพิ่มเข้าไปที่บัญชี JMB ของท่าน
 • *2จะต้องบินเที่ยวบินสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld ในอัตราค่าโดยสารที่รับสิทธิ์สะสมไมล์ JMB ได้ และไมล์สะสมเที่ยวบินนั้นจะต้องเพิ่มเข้าไปที่บัญชี JMB ของท่าน
 • *3JGC Premier สามารถใช้ได้สำหรับสมาชิก JAL Global Club (JGC) เท่านั้น
 • *คะแนน FLY ON นั้นแตกต่างจากไมล์สะสมเที่ยวบินที่ใช้สำหรับแลกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลและรางวัลของ JMB อื่นๆ
 • *โบนัสไมล์สะสมที่ได้จากโปรโมชั่น ไมล์สะสมการช้อปปิ้ง ไมล์สะสมโรงแรม ไมล์สะสมที่ได้รับเมื่อเดินทางกับสายการบินพันธมิตรที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มพันธมิตร oneworld และไมล์สะสมที่ได้รับจากพันธมิตรของ JMB จะไม่นำไปคำนวณคะแนนสำหรับสมัครสมาชิก FLY ON

คะแนน FLY ON

คะแนน FLY ON จะคำนวณตามไมล์สะสมเที่ยวบิน

 • คะแนน FLY ON
 • เท่ากับ
 • ไมล์สะสมเที่ยวบิน
  ไมล์สะสมเที่ยวบินจะคำนวณตามไมล์ของเส้นทางบินที่กำหนดในแต่ละเส้นทางที่มีการเดินทาง และตามอัตรารวมสำหรับชั้นโดยสารและค่าโดยสารของบัตรโดยสารของท่าน
 • คูณ
 • อัตราการแปลงคะแนน FLY ON
  • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น: คะแนน FLY ON × 2
  • เที่ยวบินของ JAL เชื่อมต่อญี่ปุ่นเข้ากับเอเชีย โอเชียเนีย หรือวลาดิวอสต็อก*: คะแนน FLY ON × 1.5
  • All other international flights: FLY ON Points × 1
  • *อัตราแลกเปลี่ยนคะแนน FLY ON 1.5 คะแนนจะนำไปใช้กับ เที่ยวบินระหว่างญี่ปุ่นและวลาดิวอสต็อกที่ออกเดินทางในวันที่/หลังจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020
 • บวก
 • โบนัสคะแนน FLY ON สำหรับเที่ยวบิน
  เมื่อบินกับ JAL Group ท่านจะได้คะแนน FLY ON เพิ่มเติมตามค่าโดยสารที่เลือก

โบนัสคะแนน FLY ON สำหรับเที่ยวบิน

มอบคะแนน FLY ON สูงสุด 400 คะแนน โดยคำนวณจากค่าโดยสารจริงที่ชำระสำหรับเที่ยวบินแต่ละเที่ยว

มีโบนัสคะแนน FLY ON สำหรับเที่ยวบินในค่าโดยสารทุกอัตราและทุกโปรโมชั่น

 • *เที่ยวบินที่เดินทางโดยใช้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL Group

ประเภทค่าโดยสาร โบนัสคะแนน FLY ON สำหรับเที่ยวบิน
Flex, JAL CARD Flex, ชั้นธุรกิจ Flex, เกาะห่างไกล Flex, เส้นทางที่กำหนด Flex, ค่าโดยสารส่วนลดผู้ถือหุ้น 400 คะแนน
ประหยัด, ประหยัดพิเศษ, ประหยัดไปกลับ 200 คะแนน
โปรโมชั่น, ค่าโดยสาร Sky Mate, ค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุ, บัตรโดยสารรางวัล, ค่าโดยสารการเดินทางแพ็คเกจส่วนตัว, ค่าโดยสารการเดินทางแพ็คเกจ, ส่วนลดค่าโดยสารแบบกลุ่ม, ค่าโดยสารส่วนลดสำหรับการฝึกอบรมของโรงเรียน ฯลฯ 0 คะแนน
 • *เมื่อเดินทางด้วยค่าโดยสารเปลี่ยนเครื่อง จะได้รับคะแนน FLY ON โบนัสเที่ยวบินสำหรับแต่ละเส้นทางบินที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

ชั้นโดยสารที่จอง โบนัสคะแนน FLY ON สำหรับเที่ยวบิน
「F」「A」「J」「C」「D」「X」「I」「W」「R」「E」「Y」「B」「H」「K」「M」「L」「V」「S」
* ไม่มีสิทธิ์สําหรับค่าโดยสารที่ระบุไว้ด้านล่าง
400 คะแนน
・ชั้นโดยสารที่จองไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
・ค่าโดยสารที่ไม่มีสิทธิ์
(เมื่อเดินทางด้วยค่าโดยสารแบบรวมการท่องเที่ยวสำหรับบุคคล (เช่น แพ็คเกจทัวร์), ค่าโดยสารแบบรวมการท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะ หรือบันทึกของหมู่คณะ และเมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารจากการแลกไมล์หรือค่าโดยสารที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม)
0 คะแนน
 • *สำหรับเส้นทางเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่รวมอยู่ในบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่มีสิทธิ์รับไมล์สะสมจากเที่ยวบิน โบนัสคะแนน FLY ON สำหรับเที่ยวบินจะให้ตามชั้นการจองเที่ยวบินตามที่แสดงด้านล่าง
ชั้นโดยสารที่จองที่มีสิทธิ์ โบนัสคะแนน FLY ON สำหรับเที่ยวบิน
F / A / J / C / D / I / X / Y / B / H / K / M
* ไม่มีสิทธิ์สําหรับค่าโดยสารที่ระบุไว้ด้านล่าง
400 คะแนน
・ชั้นโดยสารที่จองไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
・ค่าโดยสารที่ไม่มีสิทธิ์
(เมื่อเดินทางด้วยค่าโดยสารแบบรวมการท่องเที่ยวสำหรับบุคคล (เช่น แพ็คเกจทัวร์), ค่าโดยสารแบบรวมการท่องเที่ยวสำหรับหมู่คณะ หรือบันทึกของหมู่คณะ และเมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารจากการแลกไมล์หรือค่าโดยสารที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม)
0 คะแนน

ระยะเวลาการรับสิทธิ์สมาชิก FLY ON

ระยะเวลาของบริการจะขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านต้องการใช้ บริการทั้งหมดต่อไปนี้จะให้บริการถึง 31 มีนาคมในปีที่สองหลังจากได้รับสถานะ

บริการแรก:
บริการที่พร้อมให้บริการหลังสมาชิกได้รับสถานะประมาณหนึ่งสัปดาห์
โบนัส Mile-Up, บริการจอง และอื่นๆ
บริการที่สอง:
การบริการสำหรับสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่ได้รับบัตรสถานะ FLY ON หรือสถานะสมาชิกมีผลในแอป JAL
การบริการที่สนามบิน เป็นบริการที่สมาชิกต้องแสดงสถานะสมาชิก และอื่นๆ
บริการที่สาม:
บริการที่พร้อมให้บริการตั้งแต่ 1 เมษายนในปีถัดจากปีที่ได้รับสถานะ
 • *บริการที่สามใช้ได้สำหรับสมาชิก Diamond และ JGC Premier เท่านั้น
 • *วันที่ได้รับสถานะ FLY ON คือวันที่สมาชิกทำตามข้อกำหนดของสถานะ โดยจะเป็นไปตามคะแนน FLY ON ที่สมาชิกได้รับในบัญชี JMB หรือตามจำนวนเที่ยวบินในปีปฏิทินก่อนหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม

บริการ FLY ON

การอัพเกรดระดับสมาชิก

เมื่อท่านมีคะแนน FLY ON ถึงที่กำหนดแล้ว หรือมีจำนวนเที่ยวบินที่กำหนดที่ให้ท่านอัพเกรดเป็นระดับสมาชิก FLY ON ที่สูงขึ้นได้ในปีปฏิทินเดียวกัน ท่านจะได้รับบัตรสมาชิก FLY ON ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งจะให้ท่านใช้บริการสมาชิก FLY ON ในระดับสูงกว่าได้ การอัพเกรดระดับสมาชิกสามารถทำได้เมื่อเพิ่มระดับสมาชิกสูงขึ้นในปีปฏิทินเดียวเท่านั้น
โปรดทราบว่าการอัพเกรดระดับสมาชิกจะไม่นำมาใช้กับการรักษาระดับสมาชิกเดียวกัน (เช่น JMB Crystal เป็น JMB Crystal)

 • *คะแนน FLY ON จะรีเซ็ตเป็นศูนย์ในทุกปีปฏิทิน

ระดับสมาชิก FLY ON

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top