คำเตือนเมื่อแลกไมล์สะสม

การยกเลิกและการคืนเงิน

 • เมื่อแลกไมล์สะสมแล้ว จะไม่มีการคืนไมล์สะสมกลับเข้าบัญชีเดิม

  ไมล์สะสมที่ถูกหักผ่านการออกรางวัลหรือการสมัครบัตรโดยสารไม่สามารถคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ แม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้รางวัลนั้นก็ตาม ยกเว้นรายการที่อยู่ภายใต้ “การคืนเงินรางวัลที่ไม่ได้ใช้งาน” ด้านล่าง

 • การคืนเงินรางวัลที่ไม่ได้ใช้งาน

  ในบางกรณี ท่านอาจคืนไมล์ที่เรียกเก็บกลับเข้าบัญชี JMB เดิมได้ โดยบริการนี้จะใช้ได้ในกรณีที่ได้มีการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลหรือรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารไว้แล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน

Refundable awards Cancellation/Refund charge Validity of reinstated mileage
Unused award tickets Domestic Award Tickets JPY3,100* (For flights departing on or before April 11, 2023)
JPY1,000* (For flights departing on or after April 12, 2023)
The original validity period applies
International Award Tickets
Partner Airlines Award Tickets
JPY3,100*
Unused upgrade awards
*Please note the deadline for cancellations / refunds.
No refund charge

*โปรดดูเวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืน

 • *Members in regions other than Japan: Local currency equivalent to JPY3,100 (JPY1,000 for Domestic Award Tickets for flight departing on or after April 12, 2023) .
  The refund charge does not apply to infants who travel on a JAL International Award Ticket and share a seat with an accompanying passenger.
 • *ในกรณีที่เป็นบัตรโดยสารตามรายการด้านล่าง จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการคืนเงิน (คิดภาษี) เป็นค่าธรรมเนียมการยกเลิก (ไม่คิดภาษี)
  บัตรโดยสารรางวัลภายในประเทศ: เที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/หลังจากวันที่ 12 เมษายน 2023
  บัตรโดยสารรางวัลระหว่างประเทศ: บัตรโดยสารที่คืนเงินเมื่อวันที่/หลังจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2022
 • รางวัลที่คืนทั้งหมดต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆ และต้องคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ที่ออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล ไม่สามารถทำการคืนได้หลังวันออกเดินทางของเที่ยวบินแรก
 • การไม่มาขึ้นเที่ยวบินที่จองจะทำให้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลใช้ไม่ได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลจะไม่สามารถคืนเป็นเงินให้บัญชีเดิม หรือแลกเป็นรางวัลอื่นได้
 • จะไม่สามารถคืนสิทธิ์ไมล์หากหมดอายุ ณ เวลาที่ขอการคืนสิทธิ์ไมล์
 • ในกรณีที่ขอคืนรางวัลหลายรายการที่แลกด้วยบัญชี JMB เดียวกันในครั้งเดียว จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสำหรับทุกรางวัลที่คืน นอกจากนี้ ในกรณีที่ขอคืนรางวัลสำหรับผู้โดยสารสองคนหรือมากกว่า เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสำหรับผู้โดยสารแต่ละคน
 • ค่าธรรมเนียมการคืนสามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต
  เมื่อโทรหาฝ่ายสำรองที่นั่งด้วยรางวัลของ JMB ที่ญี่ปุ่น ท่านจะต้องยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตโดยการป้อนหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และรหัสความปลอดภัยบนโทรศัพท์ของท่านเนื่องจากเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย
  โปรดส่งคืนรางวัลที่ฝ่ายสำรองที่นั่งด้วยรางวัล/ศูนย์ JMB สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งคืน (ยกเว้น E-ticket)
 • หากบัตรโดยสารเที่ยวบิน (ค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB) ที่ซื้อร่วมกับบัตรโดยสารรางวัลระหว่างประเทศของ JAL (เที่ยวเดียว) ได้ใช้งานไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินคืน

Refund of taxes

 • If charges and taxes (such as fuel surcharges, airport taxes, airport usage fees and insurance surcharges) are paid by credit card, the refund will be credited to the original credit card that was used for payment.

  เปิดในหน้าต่างใหม่เวลาที่ใช้สำหรับการคืน

 • Although mileage cannot be reinstated for partially used award tickets, requests for a refund of charges and taxes will be accepted upon payment of the refund charge.  For such refund requests, if the required mileage for the flown flight sectors exceeds the mileage deducted for the award ticket, the difference may be adjusted on your account accordingly.
 • โปรดทราบว่าจะไม่สามารถคืนเงินที่ชำระด้วยคูปองของ JALได้

เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืนรางวัลอัพเกรด

 • เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืน : 
 • 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของท่าน (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง)*
  • *จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาทำการของศูนย์ให้บริการในแต่ละภูมิภาค

Exceptions :

 • เมื่อท่านเปลี่ยนรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของชั้นประหยัดพรีเมียมที่จอง ไปเป็นชั้นธุรกิจในวันที่ออกเดินทาง
 • เมื่อท่านยกเลิกบัตรโดยสารที่ซื้อ หรือเปลี่ยนการจอง

การยกเลิกและคืนรางวัลบนเว็บไซต์ JAL

โปรดทราบว่าอาจมีข้อจำกัดบางอย่างสำหรับการยกเลิก/คืนรางวัลบนเว็บไซต์ JAL
และโปรดทราบว่าข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL และบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB เป็นข้อมูลสำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นเท่านั้น

เปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลที่ออกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2017 หรือก่อนหน้า สามารถดูได้ที่นี่

 • บัตรโดยสารภายในประเทศที่เป็นรางวัลของสายการบิน JAL Group

  โปรดทำการขอยกเลิก/คืนบนเว็บไซต์ JAL ไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนการเดินทางของเที่ยวบินแรกในกำหนดการเดินทางของคุณ
  หากมีเวลาก่อนออกเดินทางไม่ถึง 20 นาที โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งเที่ยวบินภายในประเทศด้วยรางวัลของ JMB

 • บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL

  การยกเลิก/คืนสามารถทำได้บนเว็บไซต์ JAL ได้ในกรณีที่บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลเป็น E-ticket ที่ถูกยกเลิกก่อนเริ่มเดินทางเท่านั้น
  ไม่สามารถยกเลิก/คืนเป็นบางส่วนได้ บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL สามารถยกเลิก/คืนได้จนถึงเวลา 23:59 (ตามเวลาเมืองที่ออกเดินทาง) ของวันก่อนวันเริ่มเดินทาง

 • รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

  ไม่สามารถยกเลิก/คืนรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL บนเว็บไซต์ JAL ได้

 • บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร

  การยกเลิก/คืนสามารถทำได้บนเว็บไซต์ JAL ได้ในกรณีที่บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลเป็น E-ticket ที่ถูกยกเลิกก่อนเริ่มเดินทางเท่านั้น ยกเว้นตั๋วต่อไปนี้
  ไม่สามารถยกเลิก/คืนเป็นเฉพาะบางส่วนได้ บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลสายการบินพันธมิตร JMB สามารถยกเลิก/คืนเงินได้จนถึง 23.59 น. (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ในวันที่ออกเดินทาง

  Jetstar Japan : เที่ยวบินระหว่างประเทศ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top