คำเตือนเมื่อแลกไมล์สะสม

การยกเลิกและการคืนเงิน

 • เมื่อแลกไมล์สะสมแล้ว จะไม่มีการคืนไมล์สะสมกลับเข้าบัญชีเดิม

  ไมล์สะสมที่ถูกหักออกจากบัญชี JMB เพื่อการขอแลกรางวัลจะไม่สามารถแลกคืนเข้าบัญชีเดิมได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ ไม่ว่าจะขอรับไมล์สะสมคืนก่อนมีการออกรางวัล หรือไม่มีการใช้รางวัลก็ตาม

 • บริการคืนไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

  ในบางกรณี ท่านอาจคืนไมล์ที่เรียกเก็บกลับเข้าบัญชี JMB เดิมได้ โดยบริการนี้จะใช้ได้ในกรณีที่ได้มีการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลหรือรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารไว้แล้ว แต่ไม่มีการใช้งาน

รางวัลที่สามารถคืนได้ ค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนรางวัล อายุการใช้งานของไมล์สะสมที่ได้คืน
บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลที่ไม่ได้ใช้งาน JPY3,100* ใช้อายุการใช้งานดั้งเดิมของไมล์สะสม
รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารที่ไม่ได้ใช้งาน
*โปรดดูเวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืน
ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการคืน
 • *สมาชิกในภูมิภาคอื่นนอกจากญี่ปุ่น: ค่าเงินท้องถิ่นเทียบเท่า JPY3,100 ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสำหรับทารกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL ที่นั่งกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง
 • *The refund charge of JAL Group Domestic Flights JMB DIAMOND Award Tickets is JPY6,200. However, refund after November 1, 2021 will be JPY3,100 uniformly due to the change of refund charge.
 • รางวัลที่คืนทั้งหมดต้องไม่ผ่านการใช้งานใดๆ และต้องคืนภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ที่ออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล ไม่สามารถทำการคืนได้หลังวันออกเดินทางของเที่ยวบินแรก
 • การไม่มาขึ้นเที่ยวบินที่จองจะทำให้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลใช้ไม่ได้อีกต่อไป ในกรณีนี้ ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลจะไม่สามารถคืนเป็นเงินให้บัญชีเดิม หรือแลกเป็นรางวัลอื่นได้
 • จะไม่สามารถคืนสิทธิ์ไมล์หากหมดอายุ ณ เวลาที่ขอการคืนสิทธิ์ไมล์
 • ในกรณีที่ขอคืนรางวัลหลายรายการที่แลกด้วยบัญชี JMB เดียวกันในครั้งเดียว จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสำหรับทุกรางวัลที่คืน นอกจากนี้ ในกรณีที่ขอคืนรางวัลสำหรับผู้โดยสารสองคนหรือมากกว่า เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสำหรับผู้โดยสารแต่ละคน
 • ค่าธรรมเนียมการคืนสามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิต
  เมื่อโทรหาฝ่ายสำรองที่นั่งด้วยรางวัลของ JMB ที่ญี่ปุ่น ท่านจะต้องยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตโดยการป้อนหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และรหัสความปลอดภัยบนโทรศัพท์ของท่านเนื่องจากเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย
  โปรดส่งคืนรางวัลที่ฝ่ายสำรองที่นั่งด้วยรางวัล/ศูนย์ JMB สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งคืน (ยกเว้น E-ticket)
 • ไม่สามารถคืนไมล์สะสมได้เมื่อได้มีการเดินทางสำหรับค่าโดยสาร JMB เที่ยวเดียวที่ใช้ร่วมกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL เที่ยวเดียว

Refund of taxes

 • If charges and taxes (such as fuel surcharges, airport taxes, airport usage fees and insurance surcharges) are paid by credit card, the refund will be credited to the original credit card that was used for payment.

  เปิดในหน้าต่างใหม่เวลาที่ใช้สำหรับการคืน

 • Although mileage cannot be reinstated for partially used award tickets, requests for a refund of charges and taxes will be accepted upon payment of the refund charge.  For such refund requests, if the required mileage for the flown flight sectors exceeds the mileage deducted for the award ticket, the difference may be adjusted on your account accordingly.
 • โปรดทราบว่าจะไม่สามารถคืนเงินที่ชำระด้วยคูปองของ JALได้

เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืนรางวัลอัพเกรด

 • เวลาสิ้นสุดของการยกเลิก / คืน : 
 • 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของท่าน (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง)*
  • *จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาทำการของศูนย์ให้บริการในแต่ละภูมิภาค

Exceptions :

 • เมื่อท่านเปลี่ยนรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารของชั้นประหยัดพรีเมียมที่จอง ไปเป็นชั้นธุรกิจในวันที่ออกเดินทาง
 • เมื่อท่านยกเลิกบัตรโดยสารที่ซื้อ หรือเปลี่ยนการจอง

การยกเลิกและคืนรางวัลบนเว็บไซต์ JAL

โปรดทราบว่าอาจมีข้อจำกัดบางอย่างสำหรับการยกเลิก/คืนรางวัลบนเว็บไซต์ JAL
และโปรดทราบว่าข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL และบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB เป็นข้อมูลสำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2017 หรือหลังจากนั้นเท่านั้น

เปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลที่ออกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2017 หรือก่อนหน้า สามารถดูได้ที่นี่

 • บัตรโดยสารภายในประเทศที่เป็นรางวัลของสายการบิน JAL Group

  โปรดทำการขอยกเลิก/คืนบนเว็บไซต์ JAL ไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนการเดินทางของเที่ยวบินแรกในกำหนดการเดินทางของคุณ
  หากมีเวลาก่อนออกเดินทางไม่ถึง 20 นาที โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งเที่ยวบินภายในประเทศด้วยรางวัลของ JMB

 • บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL

  การยกเลิก/คืนสามารถทำได้บนเว็บไซต์ JAL ได้ในกรณีที่บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลเป็น E-ticket ที่ถูกยกเลิกก่อนเริ่มเดินทางเท่านั้น
  ไม่สามารถยกเลิก/คืนเป็นบางส่วนได้ บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL สามารถยกเลิก/คืนได้จนถึงเวลา 23:59 (ตามเวลาเมืองที่ออกเดินทาง) ของวันก่อนวันเริ่มเดินทาง

 • รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL

  ไม่สามารถยกเลิก/คืนรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL บนเว็บไซต์ JAL ได้

 • บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร

  การยกเลิก/คืนสามารถทำได้บนเว็บไซต์ JAL ได้ในกรณีที่บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลเป็น E-ticket ที่ถูกยกเลิกก่อนเริ่มเดินทางเท่านั้น ยกเว้นตั๋วต่อไปนี้
  ไม่สามารถยกเลิก/คืนเป็นเฉพาะบางส่วนได้ บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลสายการบินพันธมิตร JMB สามารถยกเลิก/คืนเงินได้จนถึง 23.59 น. (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ในวันที่ออกเดินทาง

  China Eastern Airlines : เส้นทางบินในประเทศจีน (รวมถึงฮ่องกงและมาเก๊า)
  Jetstar Japan : เที่ยวบินระหว่างประเทศ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top