Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Bay với hạng dịch vụ cao hơn trên các chuyến bay quốc tế của JAL

Thông báo quan trọng

Đóng

Thông tin quan trọng

Đóng

Please scroll horizontally.

Thời hạn đặt chỗ nâng hạng

Việc đặt chỗ nâng hạng sẽ được chấp nhận từ 10:00 (giờ Nhật Bản), 360 ngày trước khi chuyến bay khởi hành.

Mục đặt chỗ được thực hiện trên trang web của JAL Đặt chỗ qua điện thoại
25 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chuyến bay đi hoặc chuyến bay về tương ứng 24 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chuyến bay đi hoặc chuyến bay về tương ứng
 • Nếu thời hạn trên nằm ngoài giờ làm việc của Tổng đài hoặc Văn phòng JAL, thì thời hạn sẽ là ngày làm việc trước đó.
 • Thông tin nâng hạng được lưu trữ điện tử trong hồ sơ đặt chỗ của bạn - không có vé nâng hạng nào được phát hành. Khi làm thủ tục, vui lòng đề cập đến việc bạn đã đổi thưởng nâng hạng.
 • Nếu đang trong danh sách chờ, vui lòng kiểm tra chỗ nâng hạng của bạn đã có hay chưa bằng cách truy cập trang web của JAL hoặc khi bạn làm thủ tục tại sân bay. Số dặm sẽ được khấu trừ và các thủ tục cần thiết để đổi thưởng sẽ được thực hiện một khi chuyến bay của bạn có chỗ.

Cách đổi thưởng

Yêu cầu phần thưởng nâng hạng được chấp nhận thông qua trang web JAL hoặc qua điện thoại.
Bạn có thể đặt chỗ từ 360 ngày trước ngày khởi hành của chặng bay cuối cùng trong hành trình của mình.

Cách yêu cầu Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL từ trang Chương trình JMB

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản JMB của mình để đặt vé thưởng.
Sau khi đăng nhập, hãy truy cập trang đầu tiên của Chương trình JMB và chọn Phần thưởng nâng hạng quốc tế trong mục các Phần thưởng phổ biến dưới mục Đổi dặm.

Để yêu cầu qua điện thoại, vui lòng liên hệ với Bộ phận Đặt vé thưởng JMB / Trung tâm thẻ hội viên JMB bên dưới.

Bộ phận Đặt vé thưởng JMB / Trung tâm thẻ hội viên JMB

Lưu ý khi yêu cầu đổi thưởng

Tại thời điểm thực hiện đặt chỗ nâng hạng (bao gồm đặt chỗ trong danh sách chờ), bạn phải có vé hợp lệ cho phép nâng hạng.

Khi đặt chỗ nâng hạng, tài khoản JMB của bạn phải có đủ số dặm cần thiết để đổi thưởng.

 • Nếu không có đủ số dặm, bạn sẽ không thể đặt chỗ nâng hạng.
 • Chỗ trong danh sách chờ nâng hạng quốc tế của JAL sẽ được giữ cho đến 24 giờ trước khi chuyến bay khởi hành (giờ tại thành phố khởi hành). Chỗ trong danh sách chờ nâng hạng sẽ bị hủy nếu vẫn chưa có chỗ khi hết thời hạn giữ chỗ. Nếu bạn vẫn muốn nâng hạng sau khi chỗ trong danh sách chờ nâng hạng đã bị hủy, vui lòng liên hệ nhân viên tại sân bay vào ngày bay.
 • Số dặm sẽ được khấu trừ và quy trình cấp phần thưởng sẽ bắt đầu ngay sau khi hoàn thành việc đặt/yêu cầu đổi thưởng.
 • Chỗ trong danh sách chờ nâng hạng có thể tạm thời không có hoặc đã đóng đối với một số chuyến bay.
 • Chỉ được đặt một chỗ trong danh sách chờ nâng hạng cho mỗi chặng bay.
  Nếu bạn mua vé Hạng Phổ thông với giá vé đủ điều kiện sử dụng nâng hạng, bạn được phép đặt chỗ trong danh sách chờ cho Hạng Phổ thông đặc biệt hoặc Hạng Thương gia, nhưng không được dùng cả hai. Tuy nhiên, nếu bạn đã đặt phần thưởng nâng hạng cho một chặng bay, bạn sẽ không được đặt chỗ trong danh sách chờ cho chặng bay đó nữa.
 • Danh sách chờ ưu tiên cho mục đặt vé thưởng và đặt chỗ nâng hạng sẽ áp dụng cho hội viên JMB FLY ON (hội viên JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire và JMB Crystal) và hội viên JAL Global Club.
 • Nếu không đủ ghế trống cho tất cả hành khách trên cùng một mục đặt chỗ thì tất cả các hành khách trong mục đặt chỗ này sẽ được đưa vào danh sách chờ.
 • Nếu một mục đặt chỗ được thực hiện thông qua đại lý du lịch cho hai hành khách trở lên và không phải tất cả hành khách trong cùng mục đặt chỗ đó đều muốn nâng hạng, thì hồ sơ đặt chỗ của những hành khách muốn nâng hạng phải được tách riêng khỏi những hành khách không muốn nâng hạng. Vui lòng liên hệ với đại lý du lịch để tách riêng mục đặt chỗ trước khi bạn thực hiện yêu cầu nâng hạng.

Thanh toán thuế và phí khác

Số tiền thuế hành khách hàng không sau đây thay đổi tùy theo hạng dịch vụ. Hành khách phải đóng khoản tiền chênh lệch sau mỗi lần nâng lên Hạng Phổ thông đặc biệt hoặc Hạng Thương gia.

 • Việc thanh toán được chấp nhận qua điện thoại. Vui lòng liên hệ Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB / Trung tâm thẻ hội viên JMB trước khi khởi hành.

[Kể từ tháng 4 năm 2021]

Các dịch vụ tiêu chuẩn

 • Các dịch vụ tiêu chuẩn như chọn trước ghế ngồi và quyền sử dụng phòng chờ sân bay dành cho hành khách Hạng Nhất và Hạng Thương gia cũng được áp dụng cho ghế thưởng.

Lưu ý

 • Nếu bạn nối chuyến giữa chuyến bay do hãng hàng không khác khai thác (bao gồm chuyến bay liên danh mang số chuyến bay của JAL) và chuyến bay do JAL khai thác, thì hạn mức hành lý miễn cước dành cho hạng ghế mới sẽ không được áp dụng cho chặng bay do hãng hàng không khác khai thác.
 • Nếu bạn nối chuyến từ chuyến bay do hãng hàng không khác khai thác, hạn mức hành lý miễn cước dành cho hạng ghế mới sẽ không được áp dụng khi hành lý được làm thủ tục liên chặng tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không khác.
 • Để được hưởng hạn mức hành lý miễn cước của hạng ghế mới cho chặng bay được nâng hạng, bạn phải làm thủ tục lại tại quầy quá cảnh ở sân bay.

Please scroll horizontally.