Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Bay với hạng dịch vụ cao hơn trên các chuyến bay quốc tế của JAL

Thông báo quan trọng

Đóng

Thông tin quan trọng

Đóng

Please scroll horizontally.

Số dặm cần thiết

Vui lòng tham khảo Bảng dặm nâng hạng quốc tế của JAL.

  • Số dặm cần thiết để đổi Phần thưởng nâng hạng cho trẻ em và em bé sẽ tương đương với người lớn.
  • Số dặm cần thiết sẽ được khấu trừ sau khi chuyến bay của bạn được xác nhận có chỗ.

Điều kiện và điều khoản riêng có thể được áp dụng cho các chương trình khuyến mãi đổi phần thưởng nâng hạng với số dặm ít hơn.

Hiệu lực

Phần thưởng nâng hạng chỉ có hiệu lực đối với chuyến bay và ngày bay đã đặt ban đầu. Nếu bạn không bay chuyến bay đã đặt vào đúng ngày, phần thưởng sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, số dặm đã khấu trừ sẽ không được hoàn trả và không thể đổi sang phần thưởng khác.

Please scroll horizontally.