Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Bay với hạng dịch vụ cao hơn trên các chuyến bay quốc tế của JAL

Thông báo quan trọng

Đóng

Thông tin quan trọng

Đóng

Please scroll horizontally.

Thay đổi/hoàn thưởng sau khi đổi dặm lấy thưởng

Thay đổi đặt chỗ

Không được phép thay đổi đặt chỗ nâng hạng. Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ nâng hạng, bạn phải hủy chỗ và hoàn phần thưởng nâng hạng hiện có, rồi thực hiện đặt chỗ nâng hạng mới.

Hủy/hoàn

Phần thưởng nâng hạng chưa sử dụng có thể được hoàn trả mà không mất phí.

  • Số dặm không thể được khôi phục nếu bạn bỏ chỗ chuyến bay đã đặt mà không báo trước.
  • Số dặm không thể được hoàn trả vào tài khoản của bạn nếu nó đã hết hạn vào thời điểm bạn yêu cầu khôi phục số dặm.
  • Dịch vụ khôi phục số dặm đối với phần thưởng chưa sử dụng được áp dụng khi hủy phần thưởng nâng hạng chưa sử dụng sau khi đã khấu trừ số dặm.

Thời hạn hủy/hoàn thưởng

Đóng

Please scroll horizontally.