Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Bay với hạng dịch vụ cao hơn trên các chuyến bay quốc tế của JAL

Thông báo quan trọng

Đóng

Thông tin quan trọng

Đóng

Please scroll horizontally.

Thay đổi/hoàn thưởng sau khi đổi dặm lấy thưởng

Thay đổi đặt chỗ

Không được phép thay đổi đặt chỗ nâng hạng. Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ nâng hạng, bạn phải hủy chỗ và hoàn phần thưởng nâng hạng hiện có, rồi thực hiện đặt chỗ nâng hạng mới.

Hủy/hoàn

Sau khi đặt chỗ bằng vé thưởng, số dặm đã dùng để đổi thưởng chỉ có thể được hoàn lại cho các vé thưởng hoàn toàn chưa qua sử dụng. Toàn bộ số dặm được hoàn lại phải được hoàn vào tài khoản JMB mà bạn đã dùng để đổi thưởng. Sẽ không phát sinh phí hủy.

Điểm liên hệ

Việc hủy vé và bồi hoàn sẽ được xử lý qua tổng đài của chúng tôi.

Thời hạn hủy vé/bồi hoàn

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tối đa 24 giờ trước khi khởi hành chuyến bay vé thưởng nâng hạng theo lịch (theo múi giờ của điểm khởi hành) hoặc trong giờ làm việc của mỗi tổng đài ở từng khu vực, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn.*

  • Ngoại lệ :
  • Khi bạn thay đổi vé thưởng nâng Hạng Phổ thông đặc biệt đã đặt thành vé thưởng nâng Hạng Thương gia tại sân bay vào ngày khởi hành.
  • Khi bạn hủy vé đã mua hoặc thay đổi đặt chỗ.

Please scroll horizontally.