Bảng qui định số dặm đổi thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Thông tin quan trọng

Đóng
  • Khuyến mãi chỉ dành cho hội viên FLY ON
    Một số dặm nhất định sẽ được hoàn trả vào tài khoản ban đầu vào cuối tháng sau khi hoàn thành một chuyến bay đủ điều kiện.
  • Hãy sử dụng số dặm của bạn tại sân bay vào ngày bay!

Số dặm cần thiết (một chặng bay đến/từ Nhật Bản)

  • Phần thưởng được cấp cho trẻ em và em bé sẽ yêu cầu số dặm tương đương với số dặm cho phần thưởng được cấp cho người lớn.
  • Hạng Nhất chỉ khả dụng khi nâng từ Hạng Thương gia.

Đông Á

Đảo Guam

Đông Nam Á / Nam Á

Châu Đại Dương

Châu Âu / Nga

Hawaii

Bắc Mỹ

  • Đơn vị: Dặm
  • Nếu chặng bay hoặc hạng dịch vụ không được liệt kê trong bảng trên nghĩa là phần thưởng không có sẵn.
  • Một số hạng dịch vụ có thể không có sẵn tùy thuộc vào máy bay được khai thác.