Bảng qui định số dặm đổi thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Thông tin quan trọng

Đóng

Số dặm cần thiết (một chặng bay đến/từ Nhật Bản)

  • Phần thưởng được cấp cho trẻ em và em bé sẽ yêu cầu số dặm tương đương với số dặm cho phần thưởng được cấp cho người lớn.
  • Hạng Nhất chỉ khả dụng khi nâng từ Hạng Thương gia.

Đông Á

Đảo Guam

Đông Nam Á / Nam Á

Châu Đại Dương

Châu Âu / Nga

Hawaii

Bắc Mỹ

  • Đơn vị: Dặm
  • Nếu chặng bay hoặc hạng dịch vụ không được liệt kê trong bảng trên nghĩa là phần thưởng không có sẵn.
  • Một số hạng dịch vụ có thể không có sẵn tùy thuộc vào máy bay được khai thác.