Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

Bay với hạng dịch vụ cao hơn trên các chuyến bay quốc tế của JAL

Thông tin quan trọng

Đóng
  • Khuyến mãi chỉ dành cho hội viên FLY ON
    Một số dặm nhất định sẽ được hoàn trả vào tài khoản ban đầu vào cuối tháng sau khi hoàn thành một chuyến bay đủ điều kiện.
  • Hãy sử dụng số dặm của bạn tại sân bay vào ngày bay!

Please scroll horizontally.

Hành khách đủ điều kiện nhận thưởng

Hội viên JMB, vợ/chồng của hội viên JMB, người thân của hội viên JMB có quan hệ huyết thống trong vòng hai thế hệ và vợ/chồng của anh/chị/em dâu/rể của hội viên JMB đều có thể sử dụng phần thưởng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Lưu ý khi đổi dặm lấy thưởng.

  • Đối với hội viên ở khu vực Nhật Bản đã đăng ký Chương trình gia đình JALCARD, thành viên chính, vợ/chồng của thành viên chính, người thân có quan hệ huyết thống trong vòng hai thế hệ hoặc vợ/chồng của anh/chị/em dâu/rể của thành viên chính đều có thể sử dụng phần thưởng được quy đổi từ số dặm tổng hợp của gia đình . Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Lưu ý về việc đổi dặm lấy thưởng theo Chương trình gia đình JALCARD.
  • Đối với hội viên ở khu vực khác ngoài Nhật Bản, vui lòng tham khảo Lưu ý về việc đổi dặm lấy thưởng bằng số dặm tổng hợp của Câu lạc bộ gia đình JAL.
  • Điều kiện và điều khoản riêng sẽ được áp dụng khi đặt chỗ qua trang web của JAL. Vui lòng tham khảo Lưu ý khi sử dụng phần thưởng nâng hạng quốc tế.

Số lượng chặng bay được phép

Một phần thưởng nâng hạng chỉ áp dụng cho một chặng bay.
Cần có hai phần thưởng nâng hạng đối với hành trình bắt đầu từ ngoài lãnh thổ Nhật Bản và sử dụng Nhật Bản làm điểm trung chuyển để tiếp tục đến điểm cuối nằm ngoài lãnh thổ Nhật Bản.
Ví dụ: khi yêu cầu nâng hạng cho hành trình từ Bangkok đến Los Angeles, bạn cần sử dụng hai phần thưởng nâng hạng cho hai chặng bay (một từ Bangkok đến Nhật Bản và một từ Nhật Bản đến Los Angeles).

Hành trình

Phần thưởng nâng hạng áp dụng cho hành trình khứ hồi hoặc một chiều.
Khi sử dụng phần thưởng nâng hạng, các qui định và điều kiện vận chuyển của vé bạn đã mua sẽ được áp dụng.

Kết hợp các phần thưởng nâng hạng

Bạn không thể kết hợp hai phần thưởng nâng hạng để được nâng thẳng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Nhất (bằng cách sử dụng một phần thưởng nâng hạng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Thương gia, cùng với một phần thưởng nâng hạng từ Hạng Thương gia lên Hạng Nhất). Bạn chỉ được sử dụng phần thưởng nâng hạng để nâng từ hạng thấp lên hạng cao hơn kế tiếp. Không thể nâng lên hạng dịch vụ cao hơn kế tiếp bằng cách thanh toán chênh lệch giá vé bằng tiền mặt hoặc phương thức thanh toán khác.

Các điều kiện khác

Số dặm tích lũy từ chuyến bay dựa theo mức giá của vé đã mua.

Please scroll horizontally.