Vé thưởng oneworld

Lưu ý

Hiện tại, một số dịch vụ tạm thời không có sẵn trên trang web của JAL. Vui lòng xem trang thông tin để biết chi tiết.

Please scroll horizontally.

Thay đổi vé thưởng sau khi quy đổi dặm (Xuất vé)

Cho phép

Bạn có thể thay đổi ngày bay và số hiệu chuyến bay theo các điều kiện sau.

Trước khi bắt đầu chuyến đi

Thời hạn thay đổi đặt chỗ trên trang web của JAL

48 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên của hành trình cũ hoặc mới, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn.

Thời hạn thay đổi đặt chỗ qua điện thoại Cho đến khi khởi hành chuyến bay (của hành trình cũ hoặc mới, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn)
Điều kiện thay đổi thông tin vé Được phép thực hiện thay đổi nếu hành trình mới nằm trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất vé thưởng.

Sau khi đã khởi hành chuyến đi

Thời hạn thay đổi đặt chỗ trên trang web của JAL

(1) 48 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chuyến bay của hành trình mới và (2) 24 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chuyến bay tiếp theo.

Thời hạn thay đổi đặt chỗ qua điện thoại Cho đến khi khởi hành chuyến bay (của hành trình cũ hoặc mới, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn)
Điều kiện thay đổi thông tin vé Được phép thực hiện thay đổi nếu hành trình mới nằm trong vòng 1 năm kể từ ngày bắt đầu lên máy bay.

(Có hạn chế đối với các thành phố có thể chọn để quy đổi thời gian.)

  • Bạn có thể được yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản chênh lệch nào phát sinh trong phụ phí nhiên liệu, phụ phí bảo hiểm hoặc các khoản phí khác được áp dụng.
  • Từ ngày 16 tháng 11 năm 2017, những thay đổi được thực hiện qua điện thoại sẽ được tính Phí dịch vụ xuất vé cho mỗi vé.
  • Các mục đặt chỗ sau đây không được chấp nhận trên trang web của JAL. Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế của JMB / Trung tâm JMB muộn nhất là 24 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chuyến bay.
  • Khi bạn muốn thay đổi đặt chỗ sang ghế còn trống ở hạng dịch vụ thấp hơn hạng đã đặt (số dặm chênh lệch giữa hạng cao hơn và thấp hơn sẽ không được bồi hoàn)
  • Khi một chặng bay được xuất vé với số dặm cần thiết cho hạng dịch vụ cao hơn hạng đã đặt và bạn muốn đổi sang ghế còn trống ở hạng dịch vụ cao hơn như được ghi trong vé. Điều kiện thay đổi mục đặt vé thưởng của hãng hàng không đối tác trên trang web của JAL.

Không được phép

Bạn không được phép thay đổi tên hành khách, hãng hàng không, chặng bay, hạng dịch vụ, đường bay, đảo ngược hướng đi và đổi sang vé thưởng khác.

  • Dịch vụ khôi phục số dặm cho vé thưởng chưa sử dụng được áp dụng khi hủy vé thưởng nâng hạng chưa qua sử dụng sau khi khấu trừ số dặm.
  • Không thể đổi vé thưởng oneworld thành vé đặt chỗ trong danh sách chờ hoặc vé mở. Chỉ có thể đổi vé sang chuyến bay còn chỗ cho vé thưởng

Dịch vụ khôi phục số dặm cho vé thưởng chưa sử dụng

Sau khi đặt chỗ với vé thưởng, số dặm đã dùng để đổi thưởng chỉ có thể được khôi phục cho các vé thưởng hoàn toàn chưa qua sử dụng bằng cách thanh toán phí bồi hoàn. Toàn bộ số dặm cần khôi phục phải được hoàn trả vào tài khoản JMB mà bạn đã dùng để đổi thưởng. Bạn có thể xem thêm thông tin tại đây.

Please scroll horizontally.