Vé thưởng oneworld

Lưu ý

Hiện tại, một số dịch vụ tạm thời không có sẵn trên trang web của JAL. Vui lòng xem trang thông tin để biết chi tiết.

Please scroll horizontally.

Số dặm cần thiết

Vui lòng chọn khu vực bạn đăng ký thành viên để xem số dặm cần thiết.

Số dặm cần thiết được xác định dựa trên khoảng cách của tổng hành trình áp dụng phần thưởng (tổng dặm bay của từng chặng bay) và hạng dịch vụ được sử dụng.

  • Vé thưởng cấp cho trẻ em và em bé sử dụng một chỗ ngồi riêng yêu cầu số dặm tương tự như số dặm được cấp cho người lớn.
    Em bé dùng chung ghế với người lớn không thể đi bằng vé thưởng và thay vào đó phải mua vé theo giá vé em bé cho cùng một hạng dịch vụ như người lớn đi cùng.
  • Điều khoản và điều kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào hãng hàng không đối tác. Vui lòng kiểm tra chi tiết với hãng hàng không có liên quan.
  • Tổng số dặm cần thiết có thể thay đổi tùy theo việc kết hợp hãng hàng không và loại vé thưởng. Việc kết hợp vé thưởng tùy thuộc vào tình trạng ghế còn trống dành cho vé thưởng của hãng hàng không hoặc của chuyến bay tại thời điểm đặt vé thưởng. Vì lý do này, không thể đảm bảo luôn có thể kết hợp hãng hàng không và vé thưởng với số dặm cần thiết thấp nhất.
  • Sau khi đã đặt chỗ kết hợp hãng hàng không/vé thưởng, một kết hợp khác với số dặm cần thiết thấp hơn có thể còn vào một ngày sau đó tùy thuộc vào tình hình kiểm soát chỗ. Tuy nhiên, sau khi đã quy đổi dặm, việc yêu cầu đổi sang vé thưởng khác sẽ được xem là một giao dịch đổi dặm lấy thưởng mới và Dịch vụ khôi phục số dặm cho vé thưởng chưa sử dụng cùng với các khoản phí liên quan sẽ được áp dụng.

Hiệu lực

Vé thưởng có giá trị trong 1 năm kể từ ngày bắt đầu lên máy bay. (Ngày lên máy bay phải bắt đầu trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất vé.)

  • Nếu bạn không lên chuyến bay đã đặt thì vé thưởng sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, số dặm sẽ không được hoàn trả và vé thưởng không thể đổi sang vé thưởng khác.

Please scroll horizontally.