Bảng quy định số dặm lấy thưởng oneworld

Số dặm cần thiết

Có thể sử dụng Công cụ tính số dặm chặng vé thưởng theo khoảng cách để tính tổng số dặm theo chặng (TPM) trong hành trình của bạn.

Lưu ý

LATAM Airlines sẽ rời liên minh oneworld vào ngày 1 tháng 5 năm 2020.
Để xử lý Vé thưởng, vui lòng xem trang sau.

Để biết số dặm cần thiết cho Vé thưởng trên hãng hàng không đối tác của JMB, vui lòng xem trang sau.

ĐƠN VỊ: dặm

Please scroll horizontally.

  Tổng khoảng cách hành trình (dặm) Hạng Phổ thông Hạng Thương gia *1 Hạng Nhất *2
1 1 - 4.000 25.000 48.000 72.000
2 4.001 - 8.000 40.000 80.000 100.000
3 8.001 - 10.000 50.000 85.000 110.000
4 10.001 - 12.000 60.000 110.000 160.000
5 12.001 - 14.000 70.000 115.000 165.000
6 14.001 - 20.000 90.000 120.000 170.000
7 20.001 - 25.000 120.000 150.000 230.000
8 25.001 - 29.000 140.000 190.000 280.000
9 29.001 - 34.000 150.000 200.000 300.000
10 34.001 - 50.000 160.000 220.000 330.000
  • Số dặm cần thiết được xác định dựa trên khoảng cách của tổng hành trình (dặm), khoảng cách của tổng hành trình vé thưởng và hạng dịch vụ sử dụng. Khoảng cách của chặng mặt đất bất kỳ sẽ không được tính vào tổng khoảng cách hành trình (dặm).
  • Vé thưởng cho trẻ em và em bé sử dụng một chỗ ngồi riêng yêu cầu số dặm tương tự như số dặm cần thiết cho người lớn.
    Em bé dùng chung ghế với người lớn không thể đi bằng vé thưởng và thay vào đó phải mua vé theo giá vé em bé cho cùng một hạng dịch vụ như người lớn đi cùng.
  • Điều khoản và điều kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào hãng hàng không đối tác. Vui lòng kiểm tra chi tiết với hãng hàng không liên quan.
  • Ngoài số dặm cần thiết cho các vé thưởng được liệt kê ở trên, phụ phí nhiên liệu và các loại thuế khác sẽ được áp dụng.
  1. Có thể sử dụng Hạng Nhất trên các chuyến bay do American Airlines (AA) khai thác với 2 hạng dịch vụ (Hạng Phổ thông và Hạng Nhất).
  2. Vé thưởng Hạng Nhất không khả dụng trên các chuyến bay do Malaysia Airlines (MH) khai thác.