Lưu ý khi đổi dặm lấy thưởng

Hủy và hoàn phần thưởng

 • Sau khi quy đổi, số dặm không thể được hoàn trả vào tài khoản ban đầu.

  Số dặm đã được ghi nợ thông qua việc phát hành phần thưởng hoặc đăng ký vé không thể được bồi hoàn hoặc đổi lấy phần thưởng khác, ngay cả khi phần thưởng đó chưa được sử dụng, ngoại trừ các hạng mục thuộc diện “Bồi hoàn các phần thưởng chưa sử dụng” dưới đây.

 • Bồi hoàn các phần thưởng chưa sử dụng

  Trong một số điều kiện nhất định, có thể khôi phục (trả lại) số dặm đã khấu trừ vào tài khoản JMB ban đầu. Dịch vụ này chỉ giới hạn cho các vé thưởng và phần thưởng nâng hạng đã được đặt trước, đã được cấp và hoàn toàn chưa qua sử dụng.

Refundable awards Cancellation/Refund charge Validity of reinstated mileage
Unused award tickets Domestic Award Tickets JPY3,100* (For flights departing on or before April 11, 2023)
JPY1,000* (For flights departing on or after April 12, 2023)
The original validity period applies
International Award Tickets
Partner Airlines Award Tickets
JPY3,100*
Unused upgrade awards
*Please note the deadline for cancellations / refunds.
No refund charge

*Xin lưu ý thời hạn hủy / bồi hoàn.

 • *Members in regions other than Japan: Local currency equivalent to JPY3,100 (JPY1,000 for Domestic Award Tickets for flight departing on or after April 12, 2023) .
  The refund charge does not apply to infants who travel on a JAL International Award Ticket and share a seat with an accompanying passenger.
 • Trong trường hợp những vé được liệt kê dưới đây, phí bồi hoàn (đã tính thuế) sẽ được chuyển thành phí hủy (chưa tính thuế).
  Vé thưởng nội địa: Chuyến bay khởi hành vào/sau ngày 12 tháng 4 năm 2023
  Vé thưởng quốc tế: Vé được bồi hoàn vào/sau ngày 17 tháng 5 năm 2022
 • Việc đổi dặm lấy thưởng sẽ bị hủy và số dặm hợp lệ sẽ được trả lại vào tài khoản JMB ban đầu, áp dụng từ ngày quy đổi số dặm ban đầu.
  Lịch sử số dư dặm bay vào/sau ngày quy đổi số dặm ban đầu sẽ được tính toán lại cho phù hợp. Vui lòng xác nhận thay đổi số dư dặm bay sau khi số dặm hợp lệ đã được hoàn trả.
 • Tất cả các phần thưởng được hoàn trả phải hoàn toàn chưa qua sử dụng và trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp phần thưởng. Yêu cầu bồi hoàn sẽ không được chấp nhận sau khi chuyến bay đầu tiên đã khởi hành.
 • Nếu hành khách không lên chuyến bay đã đặt thì vé thưởng sẽ trở nên vô hiệu. Trong trường hợp này, số dặm đã dùng cho vé thưởng này không thể được hoàn trả vào tài khoản ban đầu hoặc được sử dụng để đổi lấy phần thưởng khác.
 • Số dặm không thể được trả lại nếu như đã hết hạn vào thời điểm yêu cầu khôi phục.
 • Nếu nhiều phần thưởng được quy đổi từ cùng tài khoản JMB được hoàn trả cùng lúc, phí bồi hoàn sẽ được tính cho mỗi phần thưởng. Ngoài ra, nếu phần thưởng cho hai hoặc nhiều hành khách được hoàn trả cùng lúc, phí bồi hoàn sẽ được tính cho mỗi hành khách.
 • Có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán phí bồi hoàn.
 • Nếu vé máy bay (Giá vé JMB một chiều) đã được mua cùng với vé thưởng quốc tế của JAL (một chiều) đã được sử dụng, thì vé sẽ không đủ điều kiện để được bồi hoàn.

[Vé thưởng nội địa] Hoàn phí tiện ích hành khách nội địa (PFC) (Đối với các chuyến bay khởi hành vào/sau ngày 12 tháng 4 năm 2023)

 • Chỉ hoàn phí PFC khi tất cả các chặng vé thưởng chưa được sử dụng.
 • PFC đã thanh toán bằng thẻ tín dụng được hoàn lại vào thẻ tín dụng ban đầu đã sử dụng để thanh toán.

[Vé thưởng quốc tế] Hoàn thuế

 • Nếu các loại thuế và phí (như phụ phí nhiên liệu, thuế sân bay, phí sử dụng sân bay và phụ phí bảo hiểm) được thanh toán bằng thẻ tín dụng, khoản tiền hoàn sẽ được trả về thẻ tín dụng ban đầu bạn đã dùng để thanh toán.

  Xem trong cửa sổ mớiThời gian xử lý cần thiết để hoàn tiền

 • Mặc dù không thể khôi phục dặm bay đối với vé thưởng đã sử dụng một phần, nhưng các yêu cầu hoàn thuế và phí sẽ được chấp nhận. Đối với các yêu cầu bồi hoàn này, nếu số dặm cần thiết cho các chặng bay đã bay vượt quá số dặm được khấu trừ cho vé thưởng, thì khoản chênh lệch có thể được điều chỉnh tương ứng trên tài khoản của bạn.
 • Xin lưu ý rằng thanh toán bằng Phiếu JAL coupon không thể được hoàn lại.

[Thưởng nâng hạng quốc tế của JAL] Thời hạn hủy / bồi hoàn

 • Thời hạn hủy / bồi hoàn : 
 • 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay sử dụng phần thưởng nâng hạng (giờ tại thành phố khởi hành)*
  • *Cho đến khi tổng đài đặt chỗ tại từng khu vực hết giờ làm việc.

Ngoại lệ :

 • Khi bạn thay đổi phần thưởng nâng Hạng Phổ thông đặc biệt đã đặt thành phần thưởng nâng Hạng Thương gia tại sân bay vào ngày khởi hành.
 • Khi bạn hủy vé đã mua, hoặc thay đổi đặt chỗ.

Hủy và bồi hoàn trên trang web của JAL

Xin lưu ý rằng một số hạn chế được áp dụng khi hủy/bồi hoàn phần thưởng từ trang web của JAL.
Cũng xin lưu ý rằng thông tin bên dưới liên quan đến Vé thưởng quốc tế của JAL và Vé thưởng của hãng hàng không đối tác của JMB chỉ áp dụng cho các vé được xuất vào/sau ngày 16 tháng 11 năm 2017.

 • JAL Domestic Award Tickets

  Vui lòng yêu cầu hủy/bồi hoàn trên trang web của JAL muộn nhất là 20 phút trước ngày khởi hành của chặng bay đầu tiên trong hành trình đã đặt.
  Nếu còn ít hơn 20 phút trước khi khởi hành, vui lòng liên hệ với Bộ phận đặt vé thưởng nội địa của JMB.

 • Vé thưởng quốc tế của JAL

  Được phép hủy/hoàn tiền trên trang web của JAL cho đến 3 tiếng trước giờ khởi hành.
  Mặc dù không thể khôi phục dặm bay đối với vé thưởng đã sử dụng một phần, nhưng các yêu cầu hoàn thuế và phí sẽ được chấp nhận.

 • Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL

  Không thể hủy/bồi hoàn Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL trên trang web của JAL.

 • Vé thưởng trên hãng hàng không đối tác

  Ngoại trừ các vé sau, việc hủy/hoàn tiền được cho phép trên trang web của JAL cho đến 3 tiếng trước giờ khởi hành.
  Mặc dù không thể khôi phục dặm bay đối với vé thưởng đã sử dụng một phần, nhưng các yêu cầu hoàn thuế và phí sẽ được chấp nhận.

  Jetstar Japan : Chuyến bay quốc tế

Bản quyền © Japan Airlines. Đã đăng ký bản quyền.

Lên đầu trang